Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena) Tisk
17-OH progesteron S_17PG OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 12r Žena 0.97 - 13.98 nmol/l
12r - 18r Žena 1.12 - 9.86 nmol/l
18r - 50r Žena 1.06 - 12.5 nmol/l
50r - 150r Žena 0.97 - 8.23 nmol/l
0r - 12r Muž 0.97 - 7.87 nmol/l
12r - 18r Muž 0.97 - 8.87 nmol/l
18r - 50r Muž 0.97 - 10.05 nmol/l
50r - 150r Muž 1.21 - 7.23 nmol/l
R: 188b (250,04Kč*) Přidat k tisku
25-hydroxyvitamin D S_25D. OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
obě Deficience: < 50 nmol/l nmol/l
0-150 obě 75 – 150 nmol/l nmol/l
R: 1488b (1.979,04Kč*) Přidat k tisku
AB0 protilátky novorozenec VIP TO

pupečníková krev, vyjímečně venozní K-EDTA krev

Statim + Pohotovost + Rutina R: 177b (235,41Kč*) Přidat k tisku
Absorpce protilátek P_Absorpce TO K-EDTA krev
Rutina R: 675b (897,75Kč*) Přidat k tisku
Acidobazická rovnováha (krevní plyny, astrup) LKBH Frýdlant Li-heparin krev
Statim R: 75b (99,75Kč*) Přidat k tisku
pH B_pH LKBH Frýdlant Statim
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 - 1d Obě 7,22 - 7,41 arbj.
2d - 5d Obě 7,30 - 7,42 arbj.
6d - 1r Obě 7,32 - 7,43 arbj.
1r - 14r Obě 7,33 - 7,435 arbj.
14r - 150r Obě 7,36 - 7,44 arbj.
pCO2 B_PCO2 LKBH Frýdlant Statim
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 - 1d Obě 4,00 - 7,30 kPa
2d - 5d Obě 4,40 - 6,00 kPa
6d - 1r Obě 4,40 - 5,30 kPa
1r - 3r Obě 4,40 - 5,50 kPa
3r - 14r Obě 4,40 - 5,65 kPa
14r - 110r Obě 4,80 - 5,90 kPa
pO2 B_PO2 LKBH Frýdlant Statim
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 - 4t Obě 7,60 - 9,20 kPa
4t - 1r Obě 9,30 - 11,40 kPa
1r - 15r Obě 10,80 - 12,70 kPa
15r - 110r Obě 9,90 - 14,40 kPa
Aktuální base excess B_ABE LKBH Frýdlant Statim
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 - 1d Obě -7,50 - -0,50 mmol/l
2d - 5d Obě -3,40 - +2,30 mmol/l
6d - 3r Obě -3,40 - +2,30 mmol/l
3r - 4r Obě -3,00 - +2,50 mmol/l
4r - 110r Obě -2,50 - +2,50 mmol/l
HCO3 standardní B_SBC LKBH Frýdlant Statim
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 - 4d Obě 18,5 - 23,8 mmol/l
5d - 4t Obě 20,0 - 24,0 mmol/l
4t - 1r Obě 20,0 - 23,0 mmol/l
1r - 110r Obě 22,5 - 23,8 mmol/l
Saturace O2 B_SO2 LKBH Frýdlant Statim
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 - 1r Obě 0,89 - 0,99
1r - 15r Obě 0,86 - 0,99
15r - 110r Obě 0,94 - 0,99
Acidobazická rovnováha (krevní plyny, astrup) ABR (KP) OKB Li-heparin krev
Přidat k tisku
& pH B_PH.. OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 1d Obě 7.26 - 7.49 -
1d - 60r Obě 7.32 - 7.43 -
60r - 90r Obě 7.31 - 7.42 -
90r - 150r Obě 7.26 - 7.43 -
R: 75b (99,75Kč*)
Hemoglobin B_Hb OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
1d - 3d Obě 145 - 225 g/l
4d - 2t Obě 135 - 215 g/l
2t - 1m Obě 125 - 205 g/l
1m - 2m Obě 100 - 180 g/l
2m - 3m Obě 90 - 140 g/l
3m - 6m Obě 95 - 135 g/l
6m - 2r Obě 105 - 135 g/l
2r - 6r Obě 115 - 135 g/l
6r - 12r Obě 115 - 155 g/l
12r - 150r Žena 120 - 160 g/l
12r - 15r Muž 130 - 160 g/l
15r - 150r Muž 135 - 175 g/l
& pCO2 B_PCO2 OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 6t Obě 3.59 - 5.32 kPa
6t - 3r Obě 3.59 - 5.45 kPa
3r - 150r Žena 4.26 - 5.99 kPa
3r - 150r Muž 4.66 - 6.38 kPa
& pO2 B_PO2. OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 2d Obě 7.32 - 12.64 kPa
2d - 60r Obě 11.04 - 14.36 kPa
60r - 70r Obě 10.64 - 10.64 kPa
70r - 80r Obě 9.31 - 9.31 kPa
80r - 90r Obě 7.98 - 7.98 kPa
90r - 150r Obě 6.65 - 6.65 kPa
HCO3 aktuální, bikarbonáty aktuální B_AKTB OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 Obě 22,0-26,0 mmol/l
HCO3 standardní, bikarbonáty standardní B_SBC OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 Obě 22,0-26,0 mmol/l
Base excess standardní B_SBE OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 Obě -2,5 až 2,5 mmol/l
Draslík B_K... OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 6t Obě 3.7 - 5.9 mmol/l
6t - 3r Obě 4.1 - 5.3 mmol/l
3r - 150r Žena 3.4 - 4.4 mmol/l
3r - 150r Muž 3.5 - 4.5 mmol/l
S: 31b (41,23Kč*)
R: 23b (30,59Kč*)
Sodík B_NA.. OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 6t Obě 133 - 146 mmol/l
6t - 3r Obě 139 - 146 mmol/l
3r - 15r Obě 138 - 145 mmol/l
15r - 90r Obě 136 - 145 mmol/l
90r - 150r Obě 132 - 146 mmol/l
S: 31b (41,23Kč*)
R: 21b (27,93Kč*)
Chloridy B_Cl.. OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 1m Obě 98 - 113 mmol/l
1m - 90r Obě 98 - 107 mmol/l
90r - 150r Obě 98 - 111 mmol/l
S: 24b (31,92Kč*)
R: 15b (19,95Kč*)
Vápník ionizovaný B_CaI. OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 1.15 - 1.33 mmol/l
S: 58b (77,14Kč*)
R: 46b (61,18Kč*)
Glukóza B_GLU OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 1d Obě 2.2 - 3.3 mmol/l
1d - 1m Obě 2.8 - 4.4 mmol/l
1m - 150r Obě 4.1 - 5.9 mmol/l
S: 24b (31,92Kč*)
R: 15b (19,95Kč*)
Laktát B_LAKT OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0.56 - 1.39 mmol/l
S: 63b (83,79Kč*)
R: 54b (71,82Kč*)
ACTH P_ACTH OKB

K EDTA krev (plazma) v ledové lázni

Rutina R: 411b (546,63Kč*) Přidat k tisku
Actin ( Muscle) SPP 03 Act. PAT Rutina Přidat k tisku
Adenovirus Ag F_ADENO Ag OKMI Stolice Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 0.9 index
R: 526b (699,58Kč*) Přidat k tisku
Albumin S_ALB. OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 4d Obě 28 - 44 g/l
4d - 14r Obě 38 - 54 g/l
14r - 150r Obě 35 - 52 g/l

Příbalový leták ALB2, Roche

S: 24b (31,92Kč*)
R: 16b (21,28Kč*)
Přidat k tisku
Albumin Pu_ALB. OKB Punktát Statim + Pohotovost + Rutina S: 24b (31,92Kč*)
R: 16b (21,28Kč*)
Přidat k tisku
Albumin U_ALB OKB Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Rutina R: 128b (170,24Kč*) Přidat k tisku
Albumin - odpad fU_MALB OKB fU
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 30 ug/min

Příbalový leták ALBT2, Roche

Albumin ALB LKBH Frýdlant Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 – 4d Obě 28 - 44 g/l
4d – 14r Obě 38 - 54 g/l
14r - 18r Obě 32 – 45 g/l
18r - 150r Obě 35 - 52 g/l

Příbalový leták Roche

S: 24b (31,92Kč*)
R: 16b (21,28Kč*)
Přidat k tisku
Albumin v moči LKBH Frýdlant Moč aktuální
Statim + Rutina R: 128b (170,24Kč*) Přidat k tisku
Albumin/kreatinin poměr (ACR) ACR OKB Moč aktuální
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 2.26 g/molkre

Příbalový leták ALBT2, Roche

Přidat k tisku
Albumin v moči U_MALB OKB Moč aktuální
Rutina R: 128b (170,24Kč*)
Kreatinin v moči U_KREAa OKB Moč aktuální
Statim + Pohotovost + Rutina S: 27b (35,91Kč*)
R: 17b (22,61Kč*)
Albumin/kreatinin poměr (ACR) ACR LKBH Frýdlant Moč aktuální
Statim + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 3 g/molkre

Doporučení ČSKB 2020

Přidat k tisku
Aldosteron P_ALDO OKB K-EDTA plazma
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 102.5 - 1196.6 pmol/l
R: 176b (234,08Kč*) Přidat k tisku
Aldosteron U_ALDO OKB Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Rutina R: 176b (234,08Kč*) Přidat k tisku
Aldosteron-odpad fU_ALDO. OKB fU
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 3.3 - 77.8 nmol
Alfa-1-antitrypsin S_A1AT OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0.9 - 2 g/l

Příbalový leták AAT2, Roche

R: 191b (254,03Kč*) Přidat k tisku
Alfa-1-mikroglobulin U_A1Mi OKB Moč aktuální
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Rutina R: 271b (360,43Kč*) Přidat k tisku
a-1-mikroglob./krea qU_A1Mi/krea OKB qU
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 1.58 g/mol
Alfa-2-makroglobulin U_A2Ma OKB Moč aktuální
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Rutina R: 229b (304,57Kč*) Přidat k tisku
Alfa-amyláza S_AMS. OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0.47 - 1.67 µkat/l

Příbalový leták AMYL2, Roche

S: 55b (73,15Kč*)
R: 37b (49,21Kč*)
Přidat k tisku
Alfa-amyláza U_AMS. OKB Moč aktuální
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Žena 0 - 7.46 µkat/l
0r - 150r Muž 0 - 8.2 µkat/l

Příbalový leták AMYL2, Roche

S: 55b (73,15Kč*)
R: 37b (49,21Kč*)
Přidat k tisku
Alfa-amyláza AMS LKBH Frýdlant Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0,47 - 1,67 µkat/l

Příbalový leták Roche

S: 55b (73,15Kč*)
R: 37b (49,21Kč*)
Přidat k tisku
Alfa-amyláza v moči LKBH Frýdlant Moč aktuální
Statim + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r- 150r Ženy 0,35 – 7,46 µkat/l
0r - 150r Muži 0,27 – 8,20 µkat/l
S: 55b (73,15Kč*)
R: 37b (49,21Kč*)
Přidat k tisku
& Alfa-fetoprotein S_AFP OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
15r - 150r Obě 0 - 5,8 kU/l

Příbalový leták

R: 190b (252,70Kč*) Přidat k tisku
Alkalická fosfatáza S_ALP OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 2d Obě 0.6 - 4.2 µkat/l
2d - 6d Obě 0.6 - 3.8 µkat/l
6d - 7m Obě 0.6 - 7.5 µkat/l
7m - 1r Obě 0.6 - 7.7 µkat/l
1r - 4r Obě 0.6 - 4.7 µkat/l
4r - 7r Obě 0.6 - 4.5 µkat/l
7r - 13r Obě 0.6 - 5 µkat/l
13r - 17r Žena 0.6 - 3.1 µkat/l
17r - 150r Žena 0.6 - 1.8 µkat/l
13r - 17r Muž 0.7 - 6.5 µkat/l
17r - 150r Muž 0.7 - 2.2 µkat/l

Příbalový leták ALP2, Roche

S: 28b (37,24Kč*)
R: 18b (23,94Kč*)
Přidat k tisku
Alkalická fosfatáza ALP LKBH Frýdlant Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0d - 1d Obě 0,60 - 4,17 µkat/l
2d – 5d Obě 0,60 - 3,84 µkat/l
6d – 6m Obě 0,60 - 7,49 µkat/l
6m - 1r Obě 0,60 - 7,69 µkat/l
1r - 3r Obě 0,60 - 4,67 µkat/l
3r – 7r Obě 0,60 - 4,48 µkat/l
6r– 12r Obě 0,60 - 5,00 µkat/l
12r – 17r Ženy 0,60 - 3,11 µkat/l
13r – 17r Muži 0,60 - 6,51 µkat/l
17r - 150r Ženy 0,58 – 1,75 µkat/l
17r - 150r Muži 0,67 – 2,15 µkat/l

Příbalový leták Roche

S: 28b (37,24Kč*)
R: 18b (23,94Kč*)
Přidat k tisku
ALP izoenzymy ALP iso OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina Přidat k tisku
ALP-jaterní izoenzym S_ALPj OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 17r Obě 0.02 - 0.38 1
17r - 150r Žena 0.19 - 0.8 1
17r - 150r Muž 0.16 - 0.77 1

příbalový leták SEBIA Hydragel ISO PAL

R: 311b (413,63Kč*)
ALP-kostní izoenzym S_ALPk OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 17r Obě 0.62 - 0.99 1
17r - 150r Žena 0.2 - 0.74 1
17r - 150r Muž 0.23 - 0.75 1

příbalový leták SEBIA Hydragel ISO PAL

ALP-střevní izoenzym S_ALPs OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 0.14 1

příbalový leták SEBIA Hydragel ISO PAL

ALP-placentární izoenzym S_ALPp OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
ALP kostní-osteáza S_ALPko OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
18r - 52r Žena 4.7 - 27 µg/l
52r - 150r Žena 5.5 - 27.1 µg/l
18r - 150r Muž 5.7 - 32.9 µg/l
R: 578b (768,74Kč*)
& ALT S_ALT. OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Žena 0 - 0.58 µkat/l
0r - 150r Muž 0 - 0.83 µkat/l

Příbalový leták ALTP, Roche

S: 29b (38,57Kč*)
R: 19b (25,27Kč*)
Přidat k tisku
ALT Pu_ALT. OKB Punktát Statim + Pohotovost + Rutina R: 19b (25,27Kč*) Přidat k tisku
& ALT LKBH Frýdlant Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Ženy 0 - 0.59 µkat/l
0r - 150r Muži 0 - 0.84 µkat/l

Příbalový leták Roche

S: 29b (38,57Kč*)
R: 19b (25,27Kč*)
Přidat k tisku
Amikacin S_AMIK OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 - 150 let obě 10 - 25 mg/l

Příbalový leták AMIK2, Roche

S: 682b (907,06Kč*)
R: 453b (602,49Kč*)
Přidat k tisku
Amoniak P_AMON OKB

K EDTA krev (plazma) v ledové lázni

Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Žena 11.2 - 48.2 µmol/l
0r - 150r Muž 14.7 - 55.3 µmol/l

Příbalový leták NH3L2, Roche

S: 90b (119,70Kč*)
R: 83b (110,39Kč*)
Přidat k tisku
Amyláza Pu_AMS. OKB Punktáty
Statim + Pohotovost + Rutina R: 37b (49,21Kč*) Přidat k tisku
Amyláza pankreatická S_AMSP OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
18r - 150r Obě 0.22 - 0.88 µkat/l

Příbalový leták AMY-P, Roche

S: 70b (93,10Kč*)
R: 47b (62,51Kč*)
Přidat k tisku
Analýza nátěru kostní dřeně KD_ANA OKH

nátěr kostní dřeně

Rutina Přidat k tisku
Anaplasma OKMI Sérum
Rutina Přidat k tisku
anti Anaplasma phagocytophilum IgG -WB S_A. phag. G OKMI Sérum Rutina R: 484b (643,72Kč*)
anti Anaplasma phagocytophilum IgG -WB S_A. phag. M OKMI Sérum Rutina R: 484b (643,72Kč*)
Anion gap - výpočet S_AGAP OKB Sérum
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 14 - 18 mmol/l

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008

Přidat k tisku
Anti – Glial Fibrillary Acidic Protein SPP 03 GFAP PAT Tkáně a orgány
Rutina R: 364b (484,12Kč*) Přidat k tisku
Anti – HCV Anti - HCV TO Krev srážlivá
Statim R: 349b (464,17Kč*) Přidat k tisku
Anti – Human CD 23 SPP 03 CD 23 PAT Tkáně a orgány
Rutina R: 364b (484,12Kč*) Přidat k tisku
Anti – Human CD 3 SPP 03 CD 3 PAT Rutina R: 364b (484,12Kč*) Přidat k tisku
Anti – Synaptophysin SPP 03 Syn PAT Tkáně a orgány
Rutina R: 364b (484,12Kč*) Přidat k tisku
& anti CMV IgG S_CMV IgG OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 12 U/ml
R: 379b (504,07Kč*) Přidat k tisku
& anti CMV IgG avidita S_CMV IgG Av OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0.25 - 1000000 IAv
R: 758b (1.008,14Kč*) Přidat k tisku
& anti CMV IgM S_CMV IgM OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 18 U/ml
R: 379b (504,07Kč*) Přidat k tisku
anti Coxsackie A mix (A9, A16) S_COXA-KFR OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 7 +/-(t)
R: 426b (566,58Kč*) Přidat k tisku
anti Coxsackie B mix (B1-B6) S_COXB-KFR OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 7 +/-(t)
R: 639b (849,87Kč*) Přidat k tisku
& anti EA IgG S_EA IgG OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 10 U/ml
R: 379b (504,07Kč*) Přidat k tisku
Načíst dalších 50