Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Nemocnice Turnov
485 311 111 Informační linka
Menu
Název Zkratka Oddělení Materiál Režim
17-OH-progesteron S_17PG OKB S Rutina
25-hydroxyvitamin D S_25D. OKB S Rutina
a-1-mikroglob./krea A1Mi/krea OKB
a-TSH receptor(TRAK) S_TRAK OKB S Rutina
AB/Thyreoglobulin S_aTG. OKB S Rutina
AB/Thyreoperoxidáza S_aTPO OKB S Rutina
Absorpce protilátek proti erytrocytům (odlišení protilátek ve směsi) TO Rutina
Aceton KETO OKB
ACTH P_ACTH OKB Rutina
Actin ( Muscle) SPP 03 Act. PAT Rutina
Adenovirus Ag OKMI
Albumin S_ALB. OKB S Statim + Pohotovost + Rutina
Albumin Csf_ALB. OKB Csf Rutina
Albumin Pu_ALB. OKB Pu Statim + Pohotovost + Rutina
Albumin U_ALB OKB U Rutina
Albumin - ELFO S_EALB OKB S Rutina
Albumin/kreatinin ALB/krea OKB
Albumin/kreatinin poměr ACR OKB
Aldosteron P_ALDO OKB S Rutina
Aldosteron U_ALDO OKB U Rutina
Aldosteron-odpad ALDO. OKB
Aldosteron/renin AL/RE OKB
Alfa-1-antitrypsin S_A1AT OKB S Rutina
Alfa-1-antitrypsin Csf_A1AT OKB Csf Rutina
Alfa-1-globulin - ELFO S_EA1G OKB S Rutina
Alfa-1-mikroglobulin U_A1Mi OKB U Rutina
Alfa-2-globulin - ELFO S_EA2G OKB S Rutina
Alfa-2-makroglobulin U_A2Ma OKB U Rutina
Alfa-amyláza S_AMS. OKB S Statim + Pohotovost + Rutina
Alfa-amyláza U_AMS. OKB U Statim + Pohotovost + Rutina
& Alfa-fetoprotein S_AFP OKB S Rutina
Alfa-lipoproteiny Alfa lipo OKB
ALP kostní-osteáza ALPko OKB S
ALP-jaterní izoenzym ALPj OKB
ALP-kostní izoenzym ALPk OKB
ALP-placent.izoenzym ALPp OKB
ALP-střevní izoenzym ALPs OKB
& ALT S_ALT. OKB S Statim + Pohotovost + Rutina
ALT Pu_ALT. OKB Pu Statim + Pohotovost + Rutina
Amikacin S_AMIK OKB S Statim + Pohotovost + Rutina
Amoniak P_AMON OKB Statim + Pohotovost + Rutina
AMS-pankreatický iz. S_AMSP OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Amyláza Pu_AMS. OKB Pu Statim + Pohotovost + Rutina
Analýza nátěru kostní dřeně KD_ANA OKH Rutina
Anaplasma – Stanovení protilátek třídy IgG proti Anaplasma phagocytophilum metodou BLOT OKMI Rutina
Anaplasma – Stanovení protilátek třídy IgM proti Anaplasma phagocytophilum metodou BLOT OKMI Rutina
Anion gap – výp. AGAP OKB
Anion gap v moči AGAP OKB
Anti – Glial Fibrillary Acidic Protein SPP 03 GFAP PAT Rutina
Anti – Human CD 23 SPP 03 CD 23 PAT Rutina
Načíst dalších 50