Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body
17-OH-progesteron S_17PG OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 12r Žena 0.97 - 13.98 nmol/l
12r - 18r Žena 1.12 - 9.86 nmol/l
18r - 50r Žena 1.06 - 12.5 nmol/l
50r - 150r Žena 0.97 - 8.23 nmol/l
0r - 12r Muž 0.97 - 7.87 nmol/l
12r - 18r Muž 0.97 - 8.87 nmol/l
18r - 50r Muž 0.97 - 10.05 nmol/l
50r - 150r Muž 1.21 - 7.23 nmol/l
R: 185b
25-hydroxyvitamin D S_25D. OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 75 - 150 nmol/l
R: 1470b
a-TSH receptor(TRAK) S_TRAK OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 1.22 U/l
R: 589b
AB0 protilátky novorozenec VIP TO

pupečníková krev, vyjímečně venozní K-EDTA krev

Statim + Pohotovost + Rutina R: 168b
Absorpce protilátek P TO K-EDTA krev
Rutina R: 645b
Acidobazická rovnováha (krevní plyny, astrup) ABR (KP) OKB
& pH B_PH.. OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 1d Obě 7.26 - 7.49 -
1d - 60r Obě 7.32 - 7.43 -
60r - 90r Obě 7.31 - 7.42 -
90r - 150r Obě 7.26 - 7.43 -
R: 73b
Hemoglobin B_Hb OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
1d - 3d Obě 145 - 225 g/l
4d - 2t Obě 135 - 215 g/l
2t - 1m Obě 125 - 205 g/l
1m - 2m Obě 100 - 180 g/l
2m - 3m Obě 90 - 140 g/l
3m - 6m Obě 95 - 135 g/l
6m - 2r Obě 105 - 135 g/l
2r - 6r Obě 115 - 135 g/l
6r - 12r Obě 115 - 155 g/l
12r - 150r Žena 120 - 160 g/l
12r - 15r Muž 130 - 160 g/l
15r - 150r Muž 135 - 175 g/l
& PCO2 B_PCO2 OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 6t Obě 3.59 - 5.32 kPa
6t - 3r Obě 3.59 - 5.45 kPa
3r - 150r Žena 4.26 - 5.99 kPa
3r - 150r Muž 4.66 - 6.38 kPa
& PO2 B_PO2. OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 2d Obě 7.32 - 12.64 kPa
2d - 60r Obě 11.04 - 14.36 kPa
60r - 70r Obě 10.64 - 10.64 kPa
70r - 80r Obě 9.31 - 9.31 kPa
80r - 90r Obě 7.98 - 7.98 kPa
90r - 150r Obě 6.65 - 6.65 kPa
Draslík B_K... OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim +
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 6t Obě 3.7 - 5.9 mmol/l
6t - 3r Obě 4.1 - 5.3 mmol/l
3r - 150r Žena 3.4 - 4.4 mmol/l
3r - 150r Muž 3.5 - 4.5 mmol/l
S: 30b
R: 22b
Sodík B_NA.. OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim +
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 6t Obě 133 - 146 mmol/l
6t - 3r Obě 139 - 146 mmol/l
3r - 15r Obě 138 - 145 mmol/l
15r - 90r Obě 136 - 145 mmol/l
90r - 150r Obě 132 - 146 mmol/l
S: 30b
R: 20b
Chloridy B_Cl.. OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim +
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 1m Obě 98 - 113 mmol/l
1m - 90r Obě 98 - 107 mmol/l
90r - 150r Obě 98 - 111 mmol/l
S: 23b
R: 15b
Vápník ionizovaný B_CaI. OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim +
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 1.15 - 1.33 mmol/l
S: 57b
R: 45b
Glukóza B OKB Krev Statim +
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 1d Obě 2.2 - 3.3 mmol/l
1d - 1m Obě 2.8 - 4.4 mmol/l
1m - 150r Obě 4.1 - 5.9 mmol/l
S: 23b
R: 15b
Laktát B_LAKT OKB

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Statim +
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0.56 - 1.39 mmol/l
S: 62b
R: 53b
ACTH P_ACTH OKB

K EDTA krev (plazma) v ledové lázni

Rutina R: 408b
Actin ( Muscle) SPP 03 Act. PAT Tkáně a orgány
Rutina
Adenovirus Ag F OKMI Stolice Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 0.9 index
R: 525b
Albumin Pu_ALB. OKB Punktáty
Statim + Pohotovost + Rutina S: 23b
R: 16b
Albumin S_ALB. OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 4d Obě 28 - 44 g/l
4d - 14r Obě 38 - 54 g/l
14r - 150r Obě 35 - 52 g/l
S: 23b
R: 16b
Albumin U_ALB OKB Moč aktuální
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Rutina R: 127b
Albumin/kreatinin poměr U OKB Moč
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 2.26 g/molkre
Aldosteron U_ALDO OKB Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Rutina R: 173b
Aldosteron-odpad fU OKB fU
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 3.3 - 77.8 nmol
Aldosteron P_ALDO OKB K-EDTA plazma
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 102.5 - 1196.6 pmol/l
R: 173b
Alfa-1-antitrypsin S_A1AT OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0.9 - 2 g/l
R: 190b
Alfa-1-mikroglobulin U_A1Mi OKB Moč aktuální
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Rutina R: 269b
a-1-mikroglob./krea qU OKB qU
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 1.58 g/mol
Alfa-2-makroglobulin U_A2Ma OKB Moč aktuální
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Rutina R: 228b
Alfa-amyláza S_AMS. OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0.47 - 1.67 µkat/l
S: 54b
R: 37b
Alfa-amyláza U_AMS. OKB Moč aktuální
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Žena 0 - 7.46 µkat/l
0r - 150r Muž 0 - 8.2 µkat/l
S: 54b
R: 37b
& Alfa-fetoprotein S_AFP OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina R: 187b
ALP izoenzymy OKB Sérum
ALP-jaterní izoenzym S OKB Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 17r Obě 0.02 - 0.38 1
17r - 150r Žena 0.19 - 0.8 1
17r - 150r Muž 0.16 - 0.77 1
R: 310b
ALP-kostní izoenzym S OKB Sérum
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 17r Obě 0.62 - 0.99 1
17r - 150r Žena 0.2 - 0.74 1
17r - 150r Muž 0.23 - 0.75 1
ALP-střevní izoenzym S OKB Sérum
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 0.14 1
ALP-placent.izoenzym S OKB Sérum
ALP kostní-osteáza S OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
18r - 52r Žena 4.7 - 27 µg/l
52r - 150r Žena 5.5 - 27.1 µg/l
18r - 150r Muž 5.7 - 32.9 µg/l
R: 576b
ALT Pu_ALT. OKB Punktáty
Statim + Pohotovost + Rutina R: 19b
ALT S_ALT. OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Žena 0 - 0.58 µkat/l
0r - 150r Muž 0 - 0.83 µkat/l
S: 28b
R: 19b
Amikacin S_AMIK OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina S: 679b
R: 450b
Amoniak P_AMON OKB K EDTA krev (plazma) v ledové lázni Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Žena 11.2 - 48.2 µmol/l
0r - 150r Muž 14.7 - 55.3 µmol/l
S: 89b
R: 82b
AMS-pankreatický iz. S_AMSP OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
18r - 150r Obě 0.22 - 0.88 µkat/l
S: 69b
R: 47b
Amyláza Pu_AMS. OKB Punktáty
Statim + Pohotovost + Rutina R: 37b
Analýza nátěru kostní dřeně KD_ANA OKH

nátěr kostní dřeně

Rutina
Anaplasma OKMI Sérum
Rutina
anti Anaplasma phagocytophilum IgG -WB S OKMI Sérum Rutina R: 481b
anti Anaplasma phagocytophilum IgG -WB S OKMI Sérum Rutina R: 481b
Anti – Glial Fibrillary Acidic Protein SPP 03 GFAP PAT Tkáně a orgány
Rutina
Anti – HCV Anti - HCV TO Krev srážlivá
Statim + Rutina R: 348b
Anti – Human CD 23 SPP 03 CD 23 PAT Tkáně a orgány
Rutina
Anti – Human CD 3 SPP 03 CD 3 PAT Tkáně a orgány
Rutina
Anti – Synaptophysin SPP 03 Syn PAT Tkáně a orgány
Rutina
& anti CMV IgG S OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 12 U/ml
R: 378b
& anti CMV IgG avidita S OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0.25 - 1000000 IAv
R: 756b
& anti CMV IgM S OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 18 U/ml
R: 378b
anti Coxsackie A mix (A9, A16) S OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 7 +/-(t)
R: 420b
anti Coxsackie B mix (B1-B6) S OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 7 +/-(t)
R: 630b
& anti EA IgG S OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 10 U/ml
R: 378b
anti EA WB S OKMI Sérum
anti EBNA 1 WB S OKMI Sérum
& anti EBNA IgG S OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 5 U/ml
R: 378b
anti Echo v.(3, 7, 14, 30, 31) S OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 7 +/-(t)
R: 630b
anti Echo virus (8, 28) S OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 7 +/-(t)
R: 420b
& anti HAV IgM S OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 0.9 index
R: 348b
& anti HAV total S OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 obě 1,1-1000000 index
R: 348b
& anti HBc IgM S OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 0.9 index
R: 348b
& anti HBc total S OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 1.1 - 1000000 index
R: 348b
& anti HBe S OKMI Sérum Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 1.1 - 1000000 index
R: 348b
Načíst dalších 50