Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka B_Cl..
Materiál

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Princip stanovení

Astrup - iontově selektivní elektroda (ISE)

Klinické informace

Chloridy jsou převažujícím aniontem v těle, vyskytují se převážně extracelulárně. Jejich koncentrace fyziologicky odpovídá sodíku. Podílejí se hlavně na udržení osmotického tlaku a acidobazické rovnováhy. V ledvinách jsou bez omezení filtrovány glomerulem, vstřebávání v tubulech spolu se sodíkem probíhá pod vlivem aldosteronu. Chloridové anionty jsou nahrazovány hydrogenuhličitany, vlivem rozdílné síly jejich kyselin vzniká při ztrátách chloridů metabolická alkalóza, při retenci acidóza. Chloridy mají také význam v tvorbě kyseliny chlorovodíkové v žaludku a kyseliny chlorné v neutrofilech.

Vyšetření je indikováno u pacientů s poruchami acidobazické rovnováhy, vodní, sodíkové a draslíkové bilance a u pacientů na jednotkách intenzivní péče.

Interpretace

Snížené hodnoty (hypochlorémie) pozorujeme při nedostatečném příjmu či nadměrných ztrátách chloridů (průjmy, zvracení, pocení, krvácení, diabetes mellitus, renální insuficience, hyperaldosteronismu aj.) a u respirační insuficience.

Zvýšené hodnoty (hyperchlorémie) nacházíme u zvýšeného přívodu (infuze NaCl) či u snížených ztrát chloridů (nefrotický syndrom, srdeční dekompenzace), dále u primárního aldosteronismu (Coonův syndrom), při dehydrataci, chronické hyperventilaci a anémie.

Variabilita: intraindividuální.

(zdroj: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004)

Preanalytické podmínky

Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81157 Statim 26 41,08Kč*
81469 Rutina 17 26,86Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 1m Obě 98 - 113 mmol/l
1m - 90r Obě 98 - 107 mmol/l
90r - 150r Obě 98 - 111 mmol/l

Vyšetření je součástí skupin

pH

Acidobazická rovnováha (krevní plyny, astrup)