Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ano
Zkratka B_PH..
Materiál

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Odběrová souprava

Vzorky se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Princip stanovení

Astrup - rovnovážná potenciometrie

Klinické informace

Hodnota pH krve odráží koncentraci vodíkových iontů, která se fyziologicky pohybuje v rozmezí 7,36 - 7,44, vše pod zmíněnou hranicí se označuje jako acidémie, nad zmíněnou hranicí alkalémie. Změna hodnoty pH není nikdy primárním jevem, vždy dochází k výkyvu v závislosti na jiných parametrech (krevní plyny, jiné ionty). Hodnota je dále také závislá na tělesné teplotě (pokles teploty vede k vzestupu pH).

Interpretace

Snížené hodnoty pozorujeme u stavů spojených s acidózou, u diabetické (či jiné) ketoacidózy, laktátové acidózy, intoxikace methanolem, ethylen-glykolem, salicyláty aj.
Zvýšené hodnoty pH se vyskytují u alkalóz.

Preanalytické podmínky

Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81585 Rutina 81 127,98Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 1d Obě 7.26 - 7.49 -
1d - 60r Obě 7.32 - 7.43 -
60r - 90r Obě 7.31 - 7.42 -
90r - 150r Obě 7.26 - 7.43 -

Vyšetření je součástí skupiny

Acidobazická rovnováha (krevní plyny, astrup)