Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Věda, výzkum a inovace

Zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec, a.s. se kromě svých každodenních úkolů v oblasti diagnostiky a léčby onemocnění zabývají také vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činností.

Vedení Krajské nemocnice Liberec, a.s. podporuje vědeckovýzkumnou činnost jednotlivých oddělení a zaměstnanců.

Na rozvoj vědy a výzkumu alokuje management nemocnice každoročně částku více než 3 mil. Kč.

Vědeckovýzkumnou činnost podporuje Vědecká rada a od roku 2019 ji koordinuje Středisko pro vědu a výzkum.

Na řešení vědeckovýzkumných projektů spolupracuje KNL také s dalšími institucemi, např. Technickou univerzitou Liberec, lékařskými fakultami a fakultními nemocnicemi.

Lékaři KNL se také podílejí na pregraduální i postgraduální výuce na lékařských fakultách v ČR
a na Fakultě zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci.

Princip genderové rovnosti v KNL, a.s.

Vedení Krajské nemocnice Liberec, a.s. podporuje vědeckovýzkumnou činnost jednotlivých oddělení a zaměstnanců a zároveň dbá o kvalitní pracovní podmínky a férové pracovní prostředí. Proto vyjadřujeme souhlasné stanovisko s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Hlavním cílem naší činnosti v roli výzkumné organizace je provádět nezávisle základní výzkum a veřejně šířit výsledky této činnosti výukou a publikováním.

Naší snahou je budovat stabilní, moderní a bezpečné prostředí výzkumu a výzkumníkům poskytnout transparentní a férové prostředí skrze aktivní kroky v politice řízení lidských zdrojů, do kterých jsme se jako výzkumná organizace a zaměstnavatel zavázali  implementovat pricipy genderové rovnosti pro zvýšení kvality našich standardů.

Ve všech vědeckovýzkumných projektech dbáme na to a zdůrazňujeme, že není nikdo upřednostňován, není přítomna diskriminace a zachováváme princip rovnosti všech pohlaví. Rovnoprávné podmínky platí pro všechny členy řešitelských týmů dle genderových plánů KNL a partnerských výzkumných institucí.

 

Kontakt

Sekretariát: +420 485 312 849
E-mail: vedecka_rada@nemlib.cz

KNL, a.s. výzkumná organizace

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. března 2019 byla Krajská nemocnice Liberec, a.s. zapsána do seznamu výzkumných organizací.

Do seznamu ministerstvo zapisuje výzkumné organizace, které o zápis požádaly a prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie.

Hlavním cílem činnosti nemocnice v roli výzkumné organizace je provádět nezávisle základní výzkum a veřejně šířit výsledky této činnosti výukou a publikováním.

Složení vědecké rady

Kiwi Logo
Ing. Vendula Macháčková MSc., Ph.D., MHA

Vedoucí střediska pro vědu, výzkum a inovace, předsedkyně Vědecké rady KNL

XVI. celostátní rehabilitační konference KN Liberec, a.s.

Technická univerzita Liberec

Středa
23 Říjen