Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Věda, výzkum a inovace

Zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec, a.s. se kromě svých každodenních úkolů v oblasti diagnostiky a léčby onemocnění zabývají také vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činností.

Vedení Krajské nemocnice Liberec, a.s. podporuje vědeckovýzkumnou činnost jednotlivých oddělení a zaměstnanců.

Na rozvoj vědy a výzkumu alokuje management nemocnice každoročně částku více než 3 mil. Kč.

Vědeckovýzkumnou činnost podporuje Vědecká rada a od roku 2019 ji koordinuje Středisko pro vědu a výzkum.

Na řešení vědeckovýzkumných projektů spolupracuje KNL také s dalšími institucemi, např. Technickou univerzitou Liberec, lékařskými fakultami a fakultními nemocnicemi.

Lékaři KNL se také podílejí na pregraduální i postgraduální výuce na lékařských fakultách v ČR
a na Fakultě zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci.

Kontakt

Sekretariát: +420 485 312 849
E-mail: vedecka_rada@nemlib.cz

KNL, a.s. výzkumná organizace

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. března 2019 byla Krajská nemocnice Liberec, a.s. zapsána do seznamu výzkumných organizací.

Do seznamu ministerstvo zapisuje výzkumné organizace, které o zápis požádaly a prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie.

Hlavním cílem činnosti nemocnice v roli výzkumné organizace je provádět nezávisle základní výzkum a veřejně šířit výsledky této činnosti výukou a publikováním.

Složení vědecké rady

Kiwi Logo
Ing. Vendula Macháčková MSc., Ph.D., MHA

Vedoucí střediska pro vědu, výzkum a inovace, předsedkyně Vědecké rady KNL

KURZ STOMIE pro začátečníky

Konferenční sál PPMD, budova G KNL, a.s.

Pondělí
6 Květen
Péče o rány

Konferenční místnost PPMD, KNL, a.s.

Pátek
17 Květen
LIBERECKÉ DNY URGENTNÍ MEDICÍNY 2024

Technická univerzita Liberec

Středa
22 Květen