Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Věda a výzkum

Nové metody, akce, vědecká, výzkumná a publikační činnost

Kontakt

Sekretariát: +420 485 312 845
E-mail: vedecka_rada@nemlib.cz

Aktivity v oblasti vědy a výzkumu

 • Zvyšování úrovně léčebné a preventivní péče
 • Vědecká a publikační činnost
 • Pořádání seminářů a konferencí
 • Zavádění nových metod

Vědecká rada

 • Účastní se vytváření koncepce odborného rozvoje nemocnice
 • Je oprávněna požadovat informace odborného charakteru od všech zaměstnanců nemocnice
 • Na vyžádání ředitele se podílí na personálním obsazení zdravotnických pracovišť
 • Sleduje postavení lékařů v odborných společnostech a jejich prostřednictvím vývoj a nové trendy v dané odbornosti
 • Vyjadřuje se k účasti a finanční podpoře při řešení odborných projektů, stáží a služebních cest z odborného hlediska
 • Soustřeďuje informace o grantech a komunikuje s grantovými agenturami,
  pomáhá při realizaci a prezentaci odborných aktivit (sjezdy, konference, semináře) nemocnice

Složení vědecké rady

MUDr. Renata Procházková Ph.D.

přednostka Centra laboratorní medicíny, primářka transfúzního oddělení

MUDr. Jan Marušiak CSc.

primář cévní chirurgie

MUDr. Miroslav Ryba

zástupce přednosty Centra interních oborů, primář oddělení nefrologie a dialýzy

MUDr. Vladimír Šámal Ph.D.

člen dozorčí rady, zástupce primáře urologie

MUDr. Igor Richter Ph.D.

primář oddělení radiační onkologie

MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC

zástupce přednosty kardiocentra pro vědu a výuku, vedoucí lékař odd. 5A