Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Vážení návštěvníci nemocnic v Liberci, Turnově, Frýdlantě. Návštěvy všech hospitalizovaných pacientů v KNL jsou nadále povoleny, avšak pouze s ochranou dýchacích cest (rouška nebo respirátor). Výjimkou je dětské oddělení a odd. dětské psychiatrie, kde ochrana dýchacích cest vyžadována není. Děkujeme, že tato opatření respektujete.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Věda a výzkum

Zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec, a.s. se kromě svých každodenních úkolů v oblasti diagnostiky a léčby onemocnění zabývají také vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činností.

Vedení Krajské nemocnice Liberec, a.s. podporuje vědeckovýzkumnou činnost jednotlivých oddělení a zaměstnanců.

Na rozvoj vědy a výzkumu alokuje management nemocnice každoročně částku více než 3 mil. Kč.

Vědeckovýzkumnou činnost podporuje Vědecká rada a od roku 2019 ji koordinuje Středisko pro vědu a výzkum.

Na řešení vědeckovýzkumných projektů spolupracuje KNL také s dalšími institucemi, např. Technickou univerzitou Liberec, lékařskými fakultami a fakultními nemocnicemi.

Lékaři KNL se také podílejí na pregraduální i postgraduální výuce na lékařských fakultách v ČR
a na Fakultě zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci.

Kontakt

Sekretariát: +420 485 312 849
E-mail: vedecka_rada@nemlib.cz

KNL, a.s. výzkumná organizace

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. března 2019 byla Krajská nemocnice Liberec, a.s. zapsána do seznamu výzkumných organizací.

Do seznamu ministerstvo zapisuje výzkumné organizace, které o zápis požádaly a prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie.

Hlavním cílem činnosti nemocnice v roli výzkumné organizace je provádět nezávisle základní výzkum a veřejně šířit výsledky této činnosti výukou a publikováním.

CESTA JE CÍL

Přednáškový sál Kaple, Krajská nemocnice Liberec a.s.

Úterý
27 Září
SESTRA V AKCI XI.

přednáškový sál, Knihovna, pavilon P

Středa
12 Říjen
XV. Konference nelékařských profesí

přednáškový sál, Knihovna, pavilon P

Úterý
25 Říjen