Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Věda a výzkum

Zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec, a.s. se kromě svých každodenních úkolů v oblasti diagnostiky a léčby onemocnění zabývají také vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činností.

Vedení Krajské nemocnice Liberec, a.s. podporuje vědeckovýzkumnou činnost jednotlivých oddělení a zaměstnanců.

Na rozvoj vědy a výzkumu alokuje management nemocnice každoročně částku více než 3 mil. Kč.

Vědeckovýzkumnou činnost podporuje Vědecká rada a od roku 2019 ji koordinuje Středisko pro vědu a výzkum.

Na řešení vědeckovýzkumných projektů spolupracuje KNL také s dalšími institucemi, např. Technickou univerzitou Liberec, lékařskými fakultami a fakultními nemocnicemi.

Lékaři KNL se také podílejí na pregraduální i postgraduální výuce na lékařských fakultách v ČR
a na Fakultě zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci.

Kontakt

Sekretariát: +420 485 312 849
E-mail: vedecka_rada@nemlib.cz

KNL, a.s. výzkumná organizace

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. března 2019 byla Krajská nemocnice Liberec, a.s. zapsána do seznamu výzkumných organizací.

Do seznamu ministerstvo zapisuje výzkumné organizace, které o zápis požádaly a prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie.

Hlavním cílem činnosti nemocnice v roli výzkumné organizace je provádět nezávisle základní výzkum a veřejně šířit výsledky této činnosti výukou a publikováním.