Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Nemocnice Turnov
485 311 111 Informační linka
Menu

Věda a výzkum

Nové metody, akce, vědecká, výzkumná a publikační činnost

Kontakt

Sekretariát: +420 485 312 845
E-mail: vedecka_rada@nemlib.cz

Aktivity v oblasti vědy a výzkumu

 • Zvyšování úrovně léčebné a preventivní péče
 • Vědecká a publikační činnost
 • Pořádání seminářů a konferencí
 • Zavádění nových metod

Vědecká rada

 • Účastní se vytváření koncepce odborného rozvoje nemocnice
 • Je oprávněna požadovat informace odborného charakteru od všech zaměstnanců nemocnice
 • Na vyžádání ředitele se podílí na personálním obsazení zdravotnických pracovišť
 • Sleduje postavení lékařů v odborných společnostech a jejich prostřednictvím vývoj a nové trendy v dané odbornosti
 • Vyjadřuje se k účasti a finanční podpoře při řešení odborných projektů, stáží a služebních cest z odborného hlediska
 • Soustřeďuje informace o grantech a komunikuje s grantovými agenturami,
  pomáhá při realizaci a prezentaci odborných aktivit (sjezdy, konference, semináře) nemocnice

Složení vědecké rady

MUDr. Renata Procházková, Ph.D.

předsedkyně vědecké rady

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.

neurochirurgie

MUDr. Jan Marušiak, CSc.

cévní chirurgie

MUDr. Miroslav Ryba

nefrologie a dialýza

MUDr. Igor Richter, Ph.D.

radiační onkologie

MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D.

kardiologické oddělení

Legislativní změny v preskripci kompenzačních pomůcek

v přednáškovém sále KN Liberec, pavilon P, knihovna

Čtvrtek
27 Červen