Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vědeckovýzkumné projekty v KNL:

  • Nové projekty v roce 2021:

Projekt AZVČR č. NU21-02-00584 – Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci negativní remodelace levé komory srdeční při chronické kardiostimulaci
Řešitel v KNL: MUDr. Rostislav Polášek
Doba řešení projektu: 2021 – 2024

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/NU21-02-00584

Projekt AZVČR č. NU21-02-00388 – Katetrizační ablace vs. modifikace rizikových faktorů
Řešitel v KNL: MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2021 – 2024

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/NU21-02-00388

  • Dřívější projekty – běžící: 

Projekt GAČR č. 20-11186S – Mechanika tepenné delaminace a šíření trhliny
Řešitel v KNL: MUDr. MVDr. Tomáš Adámek
Doba řešení projektu: 2020 – 2022

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA20-11186S

Projekt TAČR č. FW01010679 – Integrované řešení v intenzivní péči pro sledování vlivu polohování na funkce plic v reálném čase I
Řešitel v KNL: MUDr. Věra Špatenková, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2020 – 2022

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/FW01010679

Projekt AZVČR č. NV 19-02-00086 – Duální protidestičková léčba pacientů s akutním infarktem myokardu v kardiogenním šoku  – studie DAPT-SHOCK AMI
Řešitel v KNL: MUDr. Jiří Karásek
Doba řešení projektu: 2019 – 2022

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/NV19-02-00086

Projekt AZVČR č. NV 19-04-00272 – Vztah origa meningiomu k arychnoidálním membránám, rozsahu resekce a chirurgickým rizikům
Řešitel v KNL: MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2019 – 2022

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/NV19-04-00272

  • Dřívější projekty – ukončené: 

Projekt AZVČR č. 15-27994A  – Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě kardiogenního šoku (studie ECMO-CS)
Řešitel v KNL: MUDr. Jiří Karásek
Doba řešení projektu: 2018 – 2020

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/NV15-27994A

Projekt MPO č. FV30219 – 3D tisk implantátů k ošetření poškozeného skeletu, především lidské pánve
Řešitel v KNL: MUDr. Jaroslav Šrám
Doba řešení projektu: 2018 – 2020

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/FV30219

Projekt AZVČR č. 16-29148A – Sonolýza v průběhu karotické endarterektomie v prevenci vzniku mozkového infarktu detekovaného pomocí magnetické rezonance – SONOBIRDIE MR Trial
Řešitel v KNL: Doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2016 – 2019

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/NV16-29148A

Projekt TAČR č. TA04011161 – Pokročilé robotické rehabilitační přístroje
Řešitel v KNL: MUDr. Libor Kučera
Doba řešení projektu: 2014 – 2017

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA04011161

Projekt TAČR č. TA04011720 – Zlomeniny pánve
Řešitel v KNL: MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2014 – 2016

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA04011720