Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Krajská nemocnice Liberec, a.s. je největší zdravotnické zařízení v kraji, které v sobě sdružuje jak nemocnici Liberec tak nemocnici Turnov. Našimi akcionáři jsou Liberecký kraj, statutární město Liberec a statutární město Turnov.

S téměř 3 tisíci zaměstnanci patříme mezi největší zaměstnavatele regionu, proto je naším dlouhodobým cílem udržet si jméno moderního a stabilního zaměstnavatele s důrazem na sladění rodinného a pracovního života.

Dodržujeme a dále zvyšujeme standardy ve všem, co děláme. Cílíme na nejvyšší stupeň zdravotní péče cestou akreditovaných center a profesionálů na všech úrovních a nejen díky tomu se Krajská nemocnice Liberec, a.s.  opakovaně umístila na absolutní špičce dle hodnocení projektu FÉROVÉ PRACOVIŠTĚ, které připravuje Sekce mladých lékařů České lékařské komory.

Pokud Vás naše nemocnice oslovily a rádi by jste s námi spojili svou profesní budoucnost níže můžete sledovat aktuálně volná místa pro ZDRAVOTNICKÉ PROFESE a na dalších záložkách i NEZDRAVOTNICKÉ PROFESE (technické či administrativní).

Studentům nabízíme zajištění odborných praxí a stáží na našich akreditovaných pracovištích. Více informací a postup jak o praxi zažádat najdete na záložce ABSOLVENTI A STUDENTI.

Zaměstnanci mají možnost využít široké nabídky benefitů:

osobní a rozvojové:

 • flexibilní a zkrácené úvazky 
 • dotovaná strava v jídelně v areálu nemocnice 
 • 5 týdnů dovolené (a další dodatková dle pozic)
 • využití systému psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví
 • dentální hygiena, odlehčená sádra, laserové ošetření, nadstandardní pokoj a jiné… 
 • program rozvoje a dalšího vzdělávání 
 • přístup do odborné knihovny 

finanční a nefinanční:

 • zvýhodněný mobilní tarif
 • zvýhodněné vstupné na kulturní akce na Liberecku, do fitcentra, apod.
 • 10% sleva na volně prodejné zboží v Lékárnách KNL
 • příspěvek na penzijní nebo životní pojištění (5.000,-/rok)
 • odměny k pracovním jubileím 
 • mimořádný příspěvek jako podpora návratů rodičů do zaměstnání při péči o dítě do tří let
 • podpora relokace (ubytovna, služební byt, pracovní uplatnění v regionu i pro partnera) 
 • u vybraných pozic poskytujeme náborový příspěvek 
 • akce pro zaměstnance a jejich rodiny (Family Day, vánoční večírek, sportovní akce)

Zdravotnické profese

 • Anesteziologicko resuscitační (ARO)
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Ošetřovatelka
 • Anesteziologicko resuscitační (ARO) - Turnov
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Sanitář
 • Centrum interních oborů
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Sanitář
 • Centrální operační sály
  • Všeobecná sestra
  • Sanitář
 • Chirurgie - Turnov
  • Všeobecná sestra
 • Domácí péče
  • Všeobecná sestra
 • Dětské
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
 • Dětské psychiatrie
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Gynekologicko porodnické
  • Všeobecná sestra
 • Infekční
  • Všeobecná sestra
 • Interna - Turnov
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Sanitář
 • JIP a JIMP interních oborů
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • JIP chirurgických oborů
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Zdravotnický pracovník nelékař
  • Ošetřovatelka
 • JIP neurocentra
  • Všeobecná sestra
 • Kardiovaskulární centrum
  • Všeobecná sestra
  • Praktická sestra
 • Klinické biochemie
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Klinické hematologie
  • Všeobecná sestra
 • Klinické mikrobiologie a imunologie
  • Lékař absolvent
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Komplexní onkologické centrum
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Zdravotnický pracovník nelékař
  • Sanitář
 • Kožní
  • Všeobecná sestra
 • Neurocentrum
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
 • Nukleární medicíny
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
 • ONP - Jablonné v Podještědí
  • Lékař specialista
  • Praktická sestra
  • Ošetřovatelka
  • Sanitář
 • ONP Liberec
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Ošetřovatelka
  • Sanitář
 • ORL
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
 • Operační sály - Turnov
  • Všeobecná sestra
  • Sanitář
  • Úklid/POP
 • Ortopedie - Turnov
  • Lékař specialista
 • Oční
  • Všeobecná sestra
 • Patologie
 • Plicní
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
 • Psychiatrie
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
 • Radiodiagnostické
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
 • Rehabilitace
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Rehabilitace - Turnov
 • Transfuzní oddělení
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Traumatologicko-ortopedické centrum
  • Všeobecná sestra
  • Ošetřovatelka
 • Urologie
  • Lékař absolvent
 • Všeobecná chirurgie
  • Všeobecná sestra
  • Ošetřovatelka

Pro profese administrativního a technického charakteru nabízíme aktuálně tyto pozice:

 

Studentům a mladým lékařům nabízíme speciální programy pro rozjezd kariéry na špičkové úrovni.

LÉKAŘEM NANEČISTO

 • určeno pro studenty lékařských fakult a škol,
 • za dobu jednoho týdne nabízíme možnost poznat chod vybraného oddělení,
 • během celého týdne se Ti věnuje přidělený lékař, který Ti vše ukáže, vysvětlí, odpovídá na Tvé dotazy,
 • přihlášky a více informací.

ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ

V rámci přípravy na své povolání zdravotnických pracovníků probíhá v Krajské nemocnici Liberec odborná praxe studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol. Převážná část studentů pochází ze Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci (obor ošetřovatelka, zdravotnický asistent, všeobecná sestra) – www.szs-lib.cz a z Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství a Biomedicínská technika, navazující magisterský studijní program Biomedicínské inženýrství) – www.fzs.tul.cz. Kromě těchto studentů mají možnost splnit praxi v naší nemocnici i studenti dalších oborů, jako porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotní laborant, radiologický asistent z různých škol republiky. Každoročně umožňujeme také praxi studentům oborů se sociálním zaměřením z vyšších odborných škol a z Technické univerzity v Liberci.

Instrukce:

 1. Zájemce vyplní přiloženou Žádost o školící místo, poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem uzavření smlouvy.
 2. Vyplněnou  žádost zašle zájemce na personální oddělení, kontakt: studenti@nemlib.cz. 
 3. Následně bude žádost posouzena s ohledem na termín a kapacitu vybraného oddělení a po jejím schválení bude zájemce zpět kontaktovat s dalším postupem k zajištění odborné praxe.

Od 1.1.2019 nabízíme studentům zvýhodněnou cenu stravování v nemocniční jídelně formou poukázek na obědové menu, více informací zde.

Aktuálně má nemocniční ubytovna v Jablonecké ulici naplněnou kapacitu, proto do odvolání nezajišťujeme ubytování na Jablonecké, ale doporučujeme se spojit s jiným poskytovatelem ubytování, děkujeme za pochopení.

INTERNÍ KMEN 2019

 • rezidenční program určený pro absolventy lékařských fakult,
 • aktuálně nabízí 10 otevřených míst,
 • pracoviště Interních oborů je plně akreditované,
 • program trvá 30 měsíců, po absolvování interního kmene se rozhoduje o užší specializaci.

REZIDENČNÍ MÍSTA

se týkají všech zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví, jejichž odborná způsobilost je v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. či zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborných a způsobilostí a specializovaných způsobilostí.

VYHLAŠUJEME II. KOLO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2019 pro LÉKAŘE

Lhůta pro podání přihlášek je do 31.10.2019 včetně!

Informace a potřebné formuláře naleznete zde:

ODBORNÉ STÁŽE / PRAXE LÉKAŘŮ

V rámci přípravy na své povolání zdravotnických pracovníků probíhá v Krajské nemocnici Liberec odborná praxe studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol. Převážná část studentů pochází ze Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci (obor ošetřovatelka, zdravotnický asistent, všeobecná sestra) – www.szs-lib.cz a z Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (bakalářský studijní program ošetřovatelství v oboru všeobecná sestra) – www.tul.cz. Kromě těchto studentů mají možnost splnit praxi v naší nemocnici i studenti dalších oborů, jako porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotní laborant, radiologický asistent z různých škol republiky. Každoročně umožňujeme také praxi studentům oborů se sociálním zaměřením z vyšších odborných škol a z Technické univerzity v Liberci.

Kromě výše jmenovaných oborů se v naší nemocnici připravují na své povolání lékaři, zubní lékaři, farmaceuti i jiní odborní pracovníci vysokoškoláci.

Instrukce

 • Zájemce vyplní přiloženou Žádost o školící místo. Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem uzavření smlouvy.
 • Vyplněnou  žádost zašle zájemce  na personální oddělení.
 • Kontakt pro stáže lékařů: ivana.manova@nemlib.cz (+485 312 794), tomas.opalka@nemlib.cz (+485 312 185)
 • Žádost musí být podána nejpozději 20 dnů před zahájením praxe/stáže.
 • Personální oddělení vyhotoví smlouvu a zajistí podpisy.
 • U placených stáží předloží stážista na personálním oddělení, před zahájením stáže, potvrzení o zaplacení.

Kontakt

E-mail personalistika: personalni@nemlib.cz
E-mail nábor: volnamista@nemlib.cz
E-mail praxe: studenti@nemlib.cz
Tel: +420 485 312 186
Adresa: Vzdušná 1360/6 (Ředitelství budova Q, 5. patro)

Na výše uvedených kontaktech Vám ochotně zodpovíme dotazy k volným pracovním místům, stážím a praxím, rezidenturám, atd., které najdete na výše uvedených záložkách.

Každý zaslaný životopis je pro nás důležitý, proto jej pečlivě vyhodnotíme a odpovíme Vám v co nejkratší možné době.

Pokud nemáme zrovna otevřenou pozici, která by Vás zajímala, neváhejte nás kontaktovat na e-mail a Váš životopis si uložíme do databáze uchazečů o zaměstnání.

 

Budova Q
Podlaží 5