Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Krajská nemocnice Liberec, a.s. je největší zdravotnické zařízení v kraji, které v sobě sdružuje nemocnici Liberec, nemocnici Turnov a nemocnici Frýdlant. Našimi akcionáři jsou Liberecký kraj, statutární město Liberec a statutární město Turnov.

S téměř 4 tisíci zaměstnanci patříme mezi největší zaměstnavatele regionu, proto je naším dlouhodobým cílem udržet si jméno moderního a stabilního zaměstnavatele s důrazem na sladění rodinného a pracovního života.

Dodržujeme a dále zvyšujeme standardy ve všem, co děláme. Cílíme na nejvyšší stupeň zdravotní péče cestou akreditovaných center a profesionálů na všech úrovních a nejen díky tomu se Krajská nemocnice Liberec, a.s.  opakovaně umístila na absolutní špičce dle hodnocení projektu FÉROVÉ PRACOVIŠTĚ, které připravuje Sekce mladých lékařů České lékařské komory.

Pokud Vás naše nemocnice oslovily a rádi byste s námi spojili svou profesní budoucnost, níže můžete sledovat aktuálně volná místa pro ZDRAVOTNICKÉ PROFESE a na dalších záložkách i NEZDRAVOTNICKÉ PROFESE (technické či administrativní).

Studentům nabízíme zajištění odborných praxí a stáží na našich akreditovaných pracovištích. Více informací a postup jak o praxi zažádat najdete na záložce ABSOLVENTI A STUDENTI.

Zaměstnanci mají možnost využít široké nabídky benefitů:

osobní a rozvojové:

 • flexibilní a zkrácené úvazky 
 • dotovaná strava v jídelně v areálu nemocnice 
 • 5 týdnů dovolené (+ speciální nárok na vybraných pracovištích)
 • využití systému psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví
 • odlehčená sádra, laserové ošetření, nadstandardní pokoj a jiné… 
 • program rozvoje a dalšího vzdělávání 
 • přístup do odborné knihovny

finanční a nefinanční:

 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění / životní pojištění
 • benefitní program Cafeterie, Multisport karta
 • příspěvek jako podpora návratu rodičů do zaměstnání při péči o dítě do 3 let
 • mateřská škola pro děti zaměstnanců
 • podpora relokace (ubytovna, pracovní uplatnění v regionu i pro partnera) 
 • u vybraných pozic poskytujeme náborový příspěvek 
 • 10% sleva na volně prodejné zboží v Lékárnách KNL a v bufetech KNL Cateringu
 • akce pro zaměstnance a jejich rodiny (vánoční večírek, sportovní akce…)
 • zvýhodněné vstupné na kulturní akce na Liberecku

 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PRIMÁŘ/KA DIABETOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ. Kompletní přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 30. 9. 2024. Bližší informace naleznete ZDE.

Zdravotnické profese

 • Anesteziologicko resuscitační (ARO)
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Ošetřovatelka
 • Anesteziologicko resuscitační (ARO) - Turnov
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Centrum interních oborů
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Praktická sestra
  • Ošetřovatelka
  • Sanitář
 • Centrum následné péče
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Praktická sestra
 • Centrum psychiatrie
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Zdravotnický pracovník nelékař
  • Sanitář
 • Centrální operační sály
  • Všeobecná sestra
  • Sanitář
  • Úklid/POP
 • Chirurgické centrum
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Praktická sestra
  • Ošetřovatelka
  • Sanitář
 • Chirurgie - Turnov
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
 • Dětské
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
 • Dětské psychiatrie
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
 • Gastroenterologie
  • Všeobecná sestra
 • Gynekologicko porodnické
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • IBD a Gastroenterologie Turnov
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
 • Infekční
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
 • Interna - Turnov
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Praktická sestra
  • Ošetřovatelka
  • Sanitář
 • JIP a JIMP interních oborů
  • Lékař specialista
 • JIP chirurgických oborů
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
 • JIP neurocentra
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Kardiovaskulární centrum
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Zdravotnický pracovník nelékař
  • Praktická sestra
 • Klinické biochemie
  • Lékař absolvent
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Klinické hematologie
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
 • Klinické mikrobiologie a imunologie
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Komplexní onkologické centrum
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Nemoci z povolání
  • Lékař specialista
 • Neurocentrum
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Zdravotnický pracovník nelékař
  • Ošetřovatelka
 • Nukleární medicíny
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • ORL
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
 • Oddělení rehabilitace a fyzioterapie Frýdlant
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Oddělení urgentní medicíny
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Sanitář
 • Ortopedie - Turnov
  • Lékař specialista
 • Oční
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
 • Patologie
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Plicní
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Praktická sestra
 • Radiodiagnostické
  • Lékař specialista
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Radiodiagnostické oddělení - Turnov
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Rehabilitace
  • Lékař specialista
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Rehabilitace - Turnov
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
 • Transfuzní oddělení
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Traumatologicko-ortopedické centrum
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Zdravotnický pracovník nelékař
  • Praktická sestra
 • Urologie
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
 • Ústní, čelistní a obličejová chirurgie
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista

Pro profese administrativního a technického charakteru nabízíme aktuálně tyto pozice:

 Bližší informace k pozicím na tel. 485 312 186 nebo volnamista@nemlib.cz

Studentům a mladým lékařům nabízíme speciální programy pro rozjezd kariéry na špičkové úrovni.

LÉKAŘEM NANEČISTO

 • určeno pro studenty lékařských fakult a škol,
 • za dobu jednoho týdne nabízíme možnost poznat chod vybraného oddělení,
 • během celého týdne se Ti věnuje přidělený lékař, který Ti vše ukáže, vysvětlí, odpovídá na Tvé dotazy,
 • přihlášky a více informací.

ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ

V rámci přípravy na své povolání zdravotnických pracovníků probíhá v Krajské nemocnici Liberec odborná praxe studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol. Převážná část studentů pochází ze Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci (obor ošetřovatelka, zdravotnický asistent, všeobecná sestra) – www.szs-lib.cz a z Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství a Biomedicínská technika, navazující magisterský studijní program Biomedicínské inženýrství) – www.fzs.tul.cz. Kromě těchto studentů mají možnost splnit praxi v naší nemocnici i studenti dalších oborů, jako porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotní laborant, radiologický asistent z různých škol republiky. Každoročně umožňujeme také praxi studentům oborů se sociálním zaměřením z vyšších odborných škol a z Technické univerzity v Liberci.

Instrukce:

 1. Zájemce vyplní přiloženou Žádost o školící místo, poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem uzavření smlouvy.
 2. Vyplněnou  žádost zašle zájemce na personální oddělení, kontakt: studenti@nemlib.cz. 
 3. Následně bude žádost posouzena s ohledem na termín a kapacitu vybraného oddělení a po jejím schválení bude zájemce zpět kontaktovat s dalším postupem k zajištění odborné praxe.

Studentům nabízíme zvýhodněné stravování v nemocniční jídelně. Více informací ZDE.

Žádost o sběr dat pro studijní účely:

 1. Zájemce vyplní přiloženou Žádost o sběr dat.
 2. Vyplněnou žádost odevzdá zájemce ve 3 vyhotoveních k rukám Bc. Denisy Tomové – personální oddělení – studentské praxe, ředitelství nemocnice – budova Q, přízemí.

PLATNÉ AKREDITACE PRO LÉKAŘE zařazené po 1.7.2017

REZIDENČNÍ MÍSTA

se týkají všech zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví, jejichž odborná způsobilost je v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. či zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborných a způsobilostí a specializovaných způsobilostí.

ODBORNÉ STÁŽE / PRAXE LÉKAŘŮ

V rámci přípravy na své povolání zdravotnických pracovníků probíhá v Krajské nemocnici Liberec odborná praxe studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol. Převážná část studentů pochází ze Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci (obor ošetřovatelka, zdravotnický asistent, všeobecná sestra) – www.szs-lib.cz a z Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (bakalářský studijní program ošetřovatelství v oboru všeobecná sestra) – www.tul.cz. Kromě těchto studentů mají možnost splnit praxi v naší nemocnici i studenti dalších oborů, jako porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotní laborant, radiologický asistent z různých škol republiky. Každoročně umožňujeme také praxi studentům oborů se sociálním zaměřením z vyšších odborných škol a z Technické univerzity v Liberci.

Kromě výše jmenovaných oborů se v naší nemocnici připravují na své povolání lékaři, zubní lékaři, farmaceuti i jiní odborní pracovníci vysokoškoláci.

Instrukce

 • Zájemce vyplní přiloženou Žádost o školící místo. Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem uzavření smlouvy.
 • Vyplněnou  žádost zašle zájemce  na personální oddělení.
 • Kontakt pro stáže lékařů: maria.fazekasova@nemlib.cz (+485 312 794), marie.maskova@nemlib.cz (+485 312 185)
 • Žádost musí být podána nejpozději 20 dnů před zahájením praxe/stáže.
 • Personální oddělení vyhotoví smlouvu a zajistí podpisy.
 • U placených stáží předloží stážista na personálním oddělení, před zahájením stáže, potvrzení o zaplacení.

Kontakt

E-mail pro zaměstnance: personalni@nemlib.cz
mzdove@nemlib.cz
E-mail nábor: volnamista@nemlib.cz
E-mail praxe: studenti@nemlib.cz
Tel: +420 485 312 186
Adresa: Vzdušná 1360/6 (Ředitelství budova Q, přízemí)

Na výše uvedených kontaktech Vám ochotně zodpovíme dotazy k volným pracovním místům, stážím a praxím, rezidenturám, atd., které najdete na výše uvedených záložkách.

Každý zaslaný životopis je pro nás důležitý, proto jej pečlivě vyhodnotíme a odpovíme Vám v co nejkratší možné době.

Pokud nemáme zrovna otevřenou pozici, která by Vás zajímala, neváhejte nás kontaktovat na e-mail a Váš životopis si uložíme do databáze uchazečů o zaměstnání.

 

Budova Q
Podlaží P