Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Krajská nemocnice Liberec, a.s. je největší zdravotnické zařízení v kraji, které v sobě sdružuje nemocnici Liberec, nemocnici Turnov a nemocnici Frýdlant. Našimi akcionáři jsou Liberecký kraj, statutární město Liberec a statutární město Turnov.

S téměř 3 tisíci zaměstnanci patříme mezi největší zaměstnavatele regionu, proto je naším dlouhodobým cílem udržet si jméno moderního a stabilního zaměstnavatele s důrazem na sladění rodinného a pracovního života.

Dodržujeme a dále zvyšujeme standardy ve všem, co děláme. Cílíme na nejvyšší stupeň zdravotní péče cestou akreditovaných center a profesionálů na všech úrovních a nejen díky tomu se Krajská nemocnice Liberec, a.s.  opakovaně umístila na absolutní špičce dle hodnocení projektu FÉROVÉ PRACOVIŠTĚ, které připravuje Sekce mladých lékařů České lékařské komory.

Pokud Vás naše nemocnice oslovily a rádi byste s námi spojili svou profesní budoucnost, níže můžete sledovat aktuálně volná místa pro ZDRAVOTNICKÉ PROFESE a na dalších záložkách i NEZDRAVOTNICKÉ PROFESE (technické či administrativní).

Studentům nabízíme zajištění odborných praxí a stáží na našich akreditovaných pracovištích. Více informací a postup jak o praxi zažádat najdete na záložce ABSOLVENTI A STUDENTI.

Zaměstnanci mají možnost využít široké nabídky benefitů:

osobní a rozvojové:

 • flexibilní a zkrácené úvazky 
 • dotovaná strava v jídelně v areálu nemocnice 
 • 5 týdnů dovolené (a další dodatková dle pozic)
 • využití systému psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví
 • dentální hygiena, odlehčená sádra, laserové ošetření, nadstandardní pokoj a jiné… 
 • program rozvoje a dalšího vzdělávání 
 • přístup do odborné knihovny 

finanční a nefinanční:

 • zvýhodněný mobilní tarif
 • zvýhodněné vstupné na kulturní akce na Liberecku, do fitcentra, apod.
 • 10% sleva na volně prodejné zboží v Lékárnách KNL
 • příspěvek na penzijní nebo životní pojištění (5.000,-/rok)
 • odměny k pracovním jubileím 
 • příspěvek jako podpora návratů rodičů do zaměstnání při péči o dítě do 3 let
 • mateřská škola pro děti zaměstnanců
 • podpora relokace (ubytovna, pracovní uplatnění v regionu i pro partnera) 
 • u vybraných pozic poskytujeme náborový příspěvek 
 • akce pro zaměstnance a jejich rodiny (Family Day, vánoční večírek, sportovní akce)

 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PRIMÁŘ ODDĚLENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU. Informace k výběrovému řízení ZDE.

Zdravotnické profese

 • Anesteziologicko resuscitační (ARO)
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Zdravotnický pracovník nelékař
  • Ošetřovatelka
 • Anesteziologicko resuscitační (ARO) - Turnov
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Catering
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Centrum interních oborů
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Zdravotnický pracovník nelékař
  • Praktická sestra
  • Sanitář
 • Centrum následné péče
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Praktická sestra
  • Ošetřovatelka
  • Sanitář
 • Centrální operační sály
  • Všeobecná sestra
  • Sanitář
 • Chirurgie - Turnov
  • Lékař absolvent
  • Všeobecná sestra
  • Praktická sestra
 • Dětské
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
 • Dětské psychiatrie
  • Lékař specialista
 • Gynekologicko porodnické
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • IBD
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
 • Interna - Turnov
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Praktická sestra
 • JIP a JIMP interních oborů
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • JIP chirurgických oborů
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • JIP neurocentra
  • Všeobecná sestra
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Jednodenní péče na lůžku Frýdlant
  • Všeobecná sestra
 • Kardiovaskulární centrum
  • Lékař absolvent
  • Všeobecná sestra
  • Zdravotnický pracovník nelékař
  • Praktická sestra
  • Sanitář
 • Klinické biochemie
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Klinické mikrobiologie a imunologie
  • Lékař absolvent
 • Komplexní onkologické centrum
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Nemoci z povolání
  • Lékař specialista
 • Neurocentrum
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Nukleární medicíny
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • OKBH - Turnov
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • ORL
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
 • Oddělení rehabilitace a fyzioterapie Frýdlant
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Oddělení soudního lékařství a toxikologie
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Operační sály - Turnov
  • Všeobecná sestra
 • Ortopedie - Turnov
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
 • Oční
  • Všeobecná sestra
  • Ošetřovatelka
 • Plicní
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
 • Psychiatrie
  • Sanitář
 • Radiodiagnostické
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
 • Rehabilitace
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Transfuzní oddělení
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Zdravotnický pracovník nelékař
 • Traumatologicko-ortopedické centrum
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Ošetřovatelka
  • Sanitář
 • Urologie
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
 • Všeobecná chirurgie
  • Lékař absolvent
  • Lékař specialista
  • Všeobecná sestra
  • Praktická sestra

Pro profese administrativního a technického charakteru nabízíme aktuálně tyto pozice:

 Bližší informace k pozicím na tel. 485 312 186 nebo volnamista@nemlib.cz

Studentům a mladým lékařům nabízíme speciální programy pro rozjezd kariéry na špičkové úrovni.

LÉKAŘEM NANEČISTO

 • určeno pro studenty lékařských fakult a škol,
 • za dobu jednoho týdne nabízíme možnost poznat chod vybraného oddělení,
 • během celého týdne se Ti věnuje přidělený lékař, který Ti vše ukáže, vysvětlí, odpovídá na Tvé dotazy,
 • přihlášky a více informací.

ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ

V rámci přípravy na své povolání zdravotnických pracovníků probíhá v Krajské nemocnici Liberec odborná praxe studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol. Převážná část studentů pochází ze Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci (obor ošetřovatelka, zdravotnický asistent, všeobecná sestra) – www.szs-lib.cz a z Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství a Biomedicínská technika, navazující magisterský studijní program Biomedicínské inženýrství) – www.fzs.tul.cz. Kromě těchto studentů mají možnost splnit praxi v naší nemocnici i studenti dalších oborů, jako porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotní laborant, radiologický asistent z různých škol republiky. Každoročně umožňujeme také praxi studentům oborů se sociálním zaměřením z vyšších odborných škol a z Technické univerzity v Liberci.

Instrukce:

 1. Zájemce vyplní přiloženou Žádost o školící místo, poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem uzavření smlouvy.
 2. Vyplněnou  žádost zašle zájemce na personální oddělení, kontakt: studenti@nemlib.cz. 
 3. Následně bude žádost posouzena s ohledem na termín a kapacitu vybraného oddělení a po jejím schválení bude zájemce zpět kontaktovat s dalším postupem k zajištění odborné praxe.

Od 1.1.2019 nabízíme studentům zvýhodněnou cenu stravování v nemocniční jídelně formou poukázek na obědové menu, více informací ZDE.

INTERNÍ KMEN

 • rezidenční program určený pro absolventy lékařských fakult,
 • aktuálně nabízí 10 otevřených míst,
 • pracoviště Interních oborů je plně akreditované,
 • program trvá 30 měsíců, po absolvování interního kmene se rozhoduje o užší specializaci.

REZIDENČNÍ MÍSTA

se týkají všech zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví, jejichž odborná způsobilost je v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. či zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborných a způsobilostí a specializovaných způsobilostí.

ODBORNÉ STÁŽE / PRAXE LÉKAŘŮ

V rámci přípravy na své povolání zdravotnických pracovníků probíhá v Krajské nemocnici Liberec odborná praxe studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol. Převážná část studentů pochází ze Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci (obor ošetřovatelka, zdravotnický asistent, všeobecná sestra) – www.szs-lib.cz a z Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (bakalářský studijní program ošetřovatelství v oboru všeobecná sestra) – www.tul.cz. Kromě těchto studentů mají možnost splnit praxi v naší nemocnici i studenti dalších oborů, jako porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotní laborant, radiologický asistent z různých škol republiky. Každoročně umožňujeme také praxi studentům oborů se sociálním zaměřením z vyšších odborných škol a z Technické univerzity v Liberci.

Kromě výše jmenovaných oborů se v naší nemocnici připravují na své povolání lékaři, zubní lékaři, farmaceuti i jiní odborní pracovníci vysokoškoláci.

Instrukce

 • Zájemce vyplní přiloženou Žádost o školící místo. Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem uzavření smlouvy.
 • Vyplněnou  žádost zašle zájemce  na personální oddělení.
 • Kontakt pro stáže lékařů: maria.fazekasova@nemlib.cz (+485 312 794), marie.maskova@nemlib.cz (+485 312 185)
 • Žádost musí být podána nejpozději 20 dnů před zahájením praxe/stáže.
 • Personální oddělení vyhotoví smlouvu a zajistí podpisy.
 • U placených stáží předloží stážista na personálním oddělení, před zahájením stáže, potvrzení o zaplacení.

Kontakt

E-mail pro zaměstnance: personalni@nemlib.cz
mzdove@nemlib.cz
E-mail nábor: volnamista@nemlib.cz
E-mail praxe: studenti@nemlib.cz
Tel: +420 485 312 186
Adresa: Vzdušná 1360/6 (Ředitelství budova Q, přízemí)

Na výše uvedených kontaktech Vám ochotně zodpovíme dotazy k volným pracovním místům, stážím a praxím, rezidenturám, atd., které najdete na výše uvedených záložkách.

Každý zaslaný životopis je pro nás důležitý, proto jej pečlivě vyhodnotíme a odpovíme Vám v co nejkratší možné době.

Pokud nemáme zrovna otevřenou pozici, která by Vás zajímala, neváhejte nás kontaktovat na e-mail a Váš životopis si uložíme do databáze uchazečů o zaměstnání.

 

Budova Q
Podlaží P