Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Středisko pro vědu výzkum

V roce 2019 byla Krajská nemocnice Liberec, a.s. zapsána do seznamu výzkumných organizací vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V září roku 2019 bylo proto v KNL nově zřízeno Středisko pro vědu a výzkum.

Mezi hlavní činnosti tohoto střediska patří:

 • Vyhledává, monitoruje a soustřeďuje informace o grantech a komunikuje
  s poskytovateli dotačních titulů a grantovými agenturami (AZVČR, GAČR, TAČR, EU – Horizon 2020 atp.)
 • Informuje lékaře o možnostech grantů, o jejich podmínkách, termínech apod.
 • Podporuje žadatele při vyplňování žádostí o granty
 • Podporuje řešitele při tvorbě monitorovacích a závěrečných zpráv
  z projektů a při přípravě podkladů
 • Vystupuje jako hlavní PRS Administrátor na portále clinicaltrials.gov,
  kde jednotliví řešitelé spravují své osobní účty a zadávají dokumentaci a protokoly
  k řešeným vědeckovýzkumným projektům
 • Komunikuje s dalšími vědeckými organizacemi a koordinuje spolupráci na vědecko-výzkumných projektech
 • Komunikuje s Libereckým krajem a zastupuje KNL, a.s. v Radě pro výzkum, vývoj
  a inovace
 • Komunikuje s oddělením klinických studií a koordinuje vědeckovýzkumné projekty s tématy klinických studií v KNL, a.s.
 • Inspiruje se a přináší zkušenosti a know-how z jiných nemocnic a výzkumných organizací

Kontakt

E-mail: vedaavyzkum@nemlib.cz
Telefon: +420 485 312 860

Vědeckovýzkumné projekty v KNL:

 • MZČR_AZV; 16-29148A; Období 2016-2019; doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. – Sonolýza v průběhu karotické endarterektomie v prevenci vzniku mozkového infarktu detekovaného pomocí magnetické rezonance – SONOBIRDIIE MR Trail
 • MZČR_AZV; 15-27994A; Období 2018-2020; MUDr. Jiří Karásek – Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě kardiogenního šoku „Studie ECMO – CS“
 • MPO ČR; FV30219; Období 2018-2020; MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D. – 3D tisk implantátů k ošetření poškozeného skeletu, především lidské pánve
 • TAČR; TA04011720; Období 2014-2017; MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D. – Zlomeniny pánve
 • TAČR; TA04011161; Období 2014-2017; MUDr. Libor Kučera – Pokročilé robotické rehabilitační přístroje

Za Středisko pro vědu a výzkum

Kiwi Logo
Ing. Vendula Macháčková MSc., Ph.D.

Vedoucí střediska pro vědu a výzkum, Pověřenec pro ochranu osobních údajů