Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

V souvislosti s onemocněním COVID-19 platí ve všech nemocnicích KNL až do odvolání tato mimořádná opatření.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Středisko pro vědu výzkum

V roce 2019 byla Krajská nemocnice Liberec, a.s. zapsána do seznamu výzkumných organizací vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V září roku 2019 bylo proto v KNL nově zřízeno Středisko pro vědu a výzkum.

Mezi hlavní činnosti tohoto střediska patří:

 • Vyhledává, monitoruje a soustřeďuje informace o grantech a komunikuje
  s poskytovateli dotačních titulů a grantovými agenturami (AZVČR, GAČR, TAČR, EU – Horizon 2020 atp.)
 • Informuje lékaře o možnostech grantů, o jejich podmínkách, termínech apod.
 • Podporuje žadatele při vyplňování žádostí o granty
 • Podporuje řešitele při tvorbě monitorovacích a závěrečných zpráv
  z projektů a při přípravě podkladů
 • Vystupuje jako hlavní PRS Administrátor na portále clinicaltrials.gov,
  kde jednotliví řešitelé spravují své osobní účty a zadávají dokumentaci a protokoly
  k řešeným vědeckovýzkumným projektům
 • Komunikuje s dalšími vědeckými organizacemi a koordinuje spolupráci na vědecko-výzkumných projektech
 • Komunikuje s Libereckým krajem a zastupuje KNL, a.s. v Radě pro výzkum, vývoj
  a inovace
 • Komunikuje s oddělením klinických studií a koordinuje vědeckovýzkumné projekty s tématy klinických studií v KNL, a.s.
 • Inspiruje se a přináší zkušenosti a know-how z jiných nemocnic a výzkumných organizací

Kontakt

E-mail: vedaavyzkum@nemlib.cz
Telefon: +420 485 312 860
Budova Q
Podlaží přízemí

Vědeckovýzkumné projekty v KNL:

 • Nové projekty v roce 2021:

Projekt AZVČR č. NU21-02-00584 – Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci negativní remodelace levé komory srdeční při chronické kardiostimulaci
Řešitel v KNL: MUDr. Rostislav Polášek
Doba řešení projektu: 2021 – 2024

Projekt AZVČR č. NU21-02-00388 – Katetrizační ablace vs. modifikace rizikových faktorů
Řešitel v KNL: MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2021 – 2024

 • Dřívější projekty – běžící: 

Projekt GAČR č. 20-11186S – Mechanika tepenné delaminace a šíření trhliny
Řešitel v KNL: MUDr. MVDr. Tomáš Adámek
Doba řešení projektu: 2020 – 2022

Projekt TAČR č. FW01010679 – Integrované řešení v intenzivní péči pro sledování vlivu polohování na funkce plic v reálném čase I
Řešitel v KNL: MUDr. Věra Špatenková, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2020 – 2022

Projekt AZVČR č. NV 19-02-00086 – Duální protidestičková léčba pacientů s akutním infarktem myokardu v kardiogenním šoku  – studie DAPT-SHOCK AMI
Řešitel v KNL: MUDr. Jiří Karásek
Doba řešení projektu: 2019 – 2022

Projekt AZVČR č. NV 19-04-00272 – Vztah origa meningiomu k arychnoidálním membránám, rozsahu resekce a chirurgickým rizikům
Řešitel v KNL: MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2019 – 2022

 • Dřívější projekty – ukončené: 

Projekt AZVČR č. 15-27994A  – Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě kardiogenního šoku (studie ECMO-CS)
Řešitel v KNL: MUDr. Jiří Karásek
Doba řešení projektu: 2018 – 2020

Projekt MPO č. FV30219 – 3D tisk implantátů k ošetření poškozeného skeletu, především lidské pánve
Řešitel v KNL: MUDr. Jaroslav Šrám
Doba řešení projektu: 2018 – 2020

Projekt AZVČR č. 16-29148A – Sonolýza v průběhu karotické endarterektomie v prevenci vzniku mozkového infarktu detekovaného pomocí magnetické rezonance – SONOBIRDIE MR Trial
Řešitel v KNL: Doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2016 – 2019

Projekt TAČR č. TA04011161 – Pokročilé robotické rehabilitační přístroje
Řešitel v KNL: MUDr. Libor Kučera
Doba řešení projektu: 2014 – 2017

Projekt TAČR č. TA04011720 – Zlomeniny pánve
Řešitel v KNL: MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2014 – 2016

Za Středisko pro vědu a výzkum

Kiwi Logo
Ing. Vendula Macháčková MSc., Ph.D.

Vedoucí střediska pro vědu a výzkum, Pověřenec pro ochranu osobních údajů