Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy pacientů

Vážené návštěvy pacientů v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. Z důvodu nárůstu incidence akutních respiračních infekcí v Libereckém kraji vás prosíme o respektování níže doporučených pravidel návštěv:

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Středisko pro vědu výzkum

V roce 2019 byla Krajská nemocnice Liberec, a.s. zapsána do seznamu výzkumných organizací vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V září roku 2019 bylo proto v KNL nově zřízeno Středisko pro vědu a výzkum.

Mezi hlavní činnosti tohoto střediska patří:

 • Vyhledává, monitoruje a soustřeďuje informace o grantech a komunikuje
  s poskytovateli dotačních titulů a grantovými agenturami (AZVČR, GAČR, TAČR, EU – Horizon 2020 atp.)
 • Informuje lékaře o možnostech grantů, o jejich podmínkách, termínech apod.
 • Podporuje žadatele při vyplňování žádostí o granty
 • Podporuje řešitele při tvorbě monitorovacích a závěrečných zpráv
  z projektů a při přípravě podkladů
 • Vystupuje jako hlavní PRS Administrátor na portále clinicaltrials.gov,
  kde jednotliví řešitelé spravují své osobní účty a zadávají dokumentaci a protokoly
  k řešeným vědeckovýzkumným projektům
 • Komunikuje s dalšími vědeckými organizacemi a koordinuje spolupráci na vědecko-výzkumných projektech
 • Komunikuje s Libereckým krajem a zastupuje KNL, a.s. v Radě pro výzkum, vývoj
  a inovace
 • Komunikuje s oddělením klinických studií a koordinuje vědeckovýzkumné projekty s tématy klinických studií v KNL, a.s.
 • Inspiruje se a přináší zkušenosti a know-how z jiných nemocnic a výzkumných organizací

Kontakt

E-mail: vedaavyzkum@nemlib.cz
Telefon: +420 485 312 860
Budova Q
Podlaží přízemí

Vědeckovýzkumné projekty v KNL:

 • Nové projekty v roce 2021:

Projekt AZVČR č. NU21-02-00584 – Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci negativní remodelace levé komory srdeční při chronické kardiostimulaci
Řešitel v KNL: MUDr. Rostislav Polášek
Doba řešení projektu: 2021 – 2024

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/NU21-02-00584

Projekt AZVČR č. NU21-02-00388 – Katetrizační ablace vs. modifikace rizikových faktorů
Řešitel v KNL: MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2021 – 2024

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/NU21-02-00388

 • Dřívější projekty – běžící: 

Projekt GAČR č. 20-11186S – Mechanika tepenné delaminace a šíření trhliny
Řešitel v KNL: MUDr. MVDr. Tomáš Adámek
Doba řešení projektu: 2020 – 2022

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA20-11186S

Projekt TAČR č. FW01010679 – Integrované řešení v intenzivní péči pro sledování vlivu polohování na funkce plic v reálném čase I
Řešitel v KNL: MUDr. Věra Špatenková, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2020 – 2022

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/FW01010679

Projekt AZVČR č. NV 19-02-00086 – Duální protidestičková léčba pacientů s akutním infarktem myokardu v kardiogenním šoku  – studie DAPT-SHOCK AMI
Řešitel v KNL: MUDr. Jiří Karásek
Doba řešení projektu: 2019 – 2022

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/NV19-02-00086

Projekt AZVČR č. NV 19-04-00272 – Vztah origa meningiomu k arychnoidálním membránám, rozsahu resekce a chirurgickým rizikům
Řešitel v KNL: MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2019 – 2022

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/NV19-04-00272

 • Dřívější projekty – ukončené: 

Projekt AZVČR č. 15-27994A  – Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě kardiogenního šoku (studie ECMO-CS)
Řešitel v KNL: MUDr. Jiří Karásek
Doba řešení projektu: 2018 – 2020

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/NV15-27994A

Projekt MPO č. FV30219 – 3D tisk implantátů k ošetření poškozeného skeletu, především lidské pánve
Řešitel v KNL: MUDr. Jaroslav Šrám
Doba řešení projektu: 2018 – 2020

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/FV30219

Projekt AZVČR č. 16-29148A – Sonolýza v průběhu karotické endarterektomie v prevenci vzniku mozkového infarktu detekovaného pomocí magnetické rezonance – SONOBIRDIE MR Trial
Řešitel v KNL: Doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2016 – 2019

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/NV16-29148A

Projekt TAČR č. TA04011161 – Pokročilé robotické rehabilitační přístroje
Řešitel v KNL: MUDr. Libor Kučera
Doba řešení projektu: 2014 – 2017

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA04011161

Projekt TAČR č. TA04011720 – Zlomeniny pánve
Řešitel v KNL: MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2014 – 2016

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA04011720

 

Slavíme úspěch. V soutěži o nejlepší publikaci, kterou každoročně vyhlašuje výbor České urologické společnosti, zvítězili v kategorii prací s IF autoři z KNL. Ještě jednou srdečně gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů.

 • Šámal V, Krhut J, Paldus V, Müllerová J, , Mečl J. Intravesical Loss of OnabotulinumtoxinA During Endoscopic Intradetrusor Injection – A Multicenter Experience. Int Neurourol J 2020 24(1): 59-65
 • https://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/publikace/vysledky-souteze-cus-cls-jep-o-nejlepsi-vedeckou-publikaci-za-rok-2020/

Za Středisko pro vědu a výzkum

Kiwi Logo
Ing. Vendula Macháčková MSc., Ph.D.

Vedoucí střediska pro vědu a výzkum, Pověřenec pro ochranu osobních údajů