Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Středisko pro vědu výzkum

V roce 2019 byla Krajská nemocnice Liberec, a.s. zapsána do seznamu výzkumných organizací vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V září roku 2019 bylo proto v KNL nově zřízeno Středisko pro vědu a výzkum.

Mezi hlavní činnosti tohoto střediska patří:

 • Vyhledává, monitoruje a soustřeďuje informace o grantech a komunikuje
  s poskytovateli dotačních titulů a grantovými agenturami (AZVČR, GAČR, TAČR, EU – Horizon 2020 atp.)
 • Informuje lékaře o možnostech grantů, o jejich podmínkách, termínech apod.
 • Podporuje žadatele při vyplňování žádostí o granty
 • Podporuje řešitele při tvorbě monitorovacích a závěrečných zpráv
  z projektů a při přípravě podkladů
 • Vystupuje jako hlavní PRS Administrátor na portále clinicaltrials.gov,
  kde jednotliví řešitelé spravují své osobní účty a zadávají dokumentaci a protokoly
  k řešeným vědeckovýzkumným projektům
 • Komunikuje s dalšími vědeckými organizacemi a koordinuje spolupráci na vědecko-výzkumných projektech
 • Komunikuje s Libereckým krajem a zastupuje KNL, a.s. v Radě pro výzkum, vývoj
  a inovace
 • Komunikuje s oddělením klinických studií a koordinuje vědeckovýzkumné projekty s tématy klinických studií v KNL, a.s.
 • Inspiruje se a přináší zkušenosti a know-how z jiných nemocnic a výzkumných organizací

Kontakt

E-mail: vedaavyzkum@nemlib.cz
Telefon: +420 485 312 860
Budova Q
Podlaží přízemí

Za Středisko pro vědu a výzkum

Kiwi Logo
Ing. Vendula Macháčková MSc., Ph.D., MHA

Vedoucí střediska pro vědu, výzkum a inovace, předsedkyně Vědecké rady KNL

Kariprazin v klinické praxi

jídelna budovy „I“ Centra psychiatrie KNL, a.s.

Středa
26 Červen
XVI. celostátní rehabilitační konference KN Liberec, a.s.

Technická univerzita Liberec

Středa
23 Říjen