Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena) Tisk
Gastroenteritidy virové (RNA) OKMI výtěr (rektum) Rutina + Urgentní vzorek Přidat k tisku
Genotypizace CYP2C9 DNA_CYP OGMD K-EDTA krev
Rutina Přidat k tisku
Genotypizace VKORC1 DNA_VKOR OGMD K-EDTA krev
Rutina Přidat k tisku
Gentamicin S_GENT OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
Při aplikaci 2-3x za 24 hod:
0 - 150 minimum – 30 min před aplikací < 2 mg/l
0 - 150 maximum – 30 až 60 min po ukončení aplikace 5 - 10 mg/l
Při aplikaci 1x za 24-48 hod:
0 - 150 minimum – 30 až 60 min před aplikací < 1 mg/l
0 -150 maximum – 30 až 60 min po ukončení aplikace 10 - 20 mg/l

Příbalový leták
Therapeutic Drug Monitoring, Surrey and Sussex Healthcare NHS Trust

S: 679b (903,07Kč*)
R: 450b (598,50Kč*)
Přidat k tisku
& GGT (GMT) S_GGT OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Žena 0.1 - 0.7 µkat/l
0r - 150r Muž 0.17 - 1.19 µkat/l
S: 31b (41,23Kč*)
R: 21b (27,93Kč*)
Přidat k tisku
GGT (GMT) GGT LKBH Frýdlant Sérum
Krev srážlivá
Statim + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Ženy 0 - 0,67 µkat/l
0r - 150r Muži 0 - 1,0 µkat/l
S: 31b (41,23Kč*)
R: 21b (27,93Kč*)
Přidat k tisku
Gilbertův syndrom DNA_GilS OGMD K-EDTA krev
Rutina R: 1636b (2.175,88Kč*) Přidat k tisku
Glomerulární filtrace odhad – výpočet S_eGF LKBH Frýdlant Sérum
Krev srážlivá
Statim + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
15R - 40R Obě > 1.49 ml/s
40R - 50R Obě > 1.32 ml/s
50R - 60R Obě > 1.15 ms/s
60 - 150R Obě > 0.99 ml/s

Doporučení odborné společnosti ČNS a ČSKB

Přidat k tisku
& Glukóza S_GLU. OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 1d Obě 2.2 - 3.3 mmol/l
1d - 1m Obě 2.8 - 4.4 mmol/l
1m - 15r Obě 3.3 - 5.6 mmol/l
15r - 149r Obě 4.1 - 5.6 mmol/l
S: 23b (30,59Kč*)
R: 15b (19,95Kč*)
Přidat k tisku
Glukóza P_GLUK OKB

Venózní krev (plazma) s inhibitorem glykolýzy, kapilární krev (plazma) s inhibitorem glykolýzy

Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 6t Obě 1.7 - 4.2 mmol/l
6t - 15r Obě 3.3 - 5.4 mmol/l
15r - 150r Obě 3.9 - 5.6 mmol/l
S: 23b (30,59Kč*)
R: 15b (19,95Kč*)
Přidat k tisku
Glukóza Pu_GLU. OKB Punktát Statim + Pohotovost + Rutina R: 38b (50,54Kč*) Přidat k tisku
Glukoza Dia_GLU. OKB Dialyzát Rutina S: 23b (30,59Kč*)
R: 15b (19,95Kč*)
Přidat k tisku
Glukóza LKBH Frýdlant Sérum
Krev srážlivá
Statim + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0d - 6t Obě 1,7 - 4,4 mmol/l
43d - 150r Obě 3,9 - 5,6 mmol/l
S: 23b (30,59Kč*)
R: 15b (19,95Kč*)
Přidat k tisku
Glukóza v plazmě LKBH Frýdlant

Venózní krev (plazma) s inhibitorem glykolýzy, kapilární krev (plazma) s inhibitorem glykolýzy

Statim + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0d - 6t Obě 1,7 - 4,4 mmol/l
43d - 150r Obě 3,9 - 5,6 mmol/l
S: 23b (30,59Kč*)
R: 15b (19,95Kč*)
Přidat k tisku
& Glykovaný hemoglobin A1c B_GHB. OKB K-EDTA krev
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 20 - 42 mmol/mol
R: 204b (271,32Kč*) Přidat k tisku
Glykovaný hemoglobin A1c GHBC LKBH Frýdlant K-EDTA plazma
Statim + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 110r Obě 20 - 42 mmol/mol
R: 204b (271,32Kč*) Přidat k tisku