Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena) Tisk
Vakcína – autovakcína bakteriální VAK - A OKMI Rutina Přidat k tisku
Vakcína – stockvakcína bakteriální VAK-S OKMI k vyžádání dle požadavku a diagnozy Rutina Přidat k tisku
Valproát S_VAL1 OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 50 - 100 mg/l
S: 679b (903,07Kč*)
R: 450b (598,50Kč*)
Přidat k tisku
Van Willebrant Faktor SPP 03 F VIII PAT Rutina R: 353b (469,49Kč*) Přidat k tisku
Vankomycin S_VANK OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 - 150 minimum – 30 min před aplikací 5 - 10 mg/l
0 - 150 maximum – 60 min po ukončení aplikace 20 - 40 mg/l

Příbalový leták

S: 679b (903,07Kč*)
R: 450b (598,50Kč*)
Přidat k tisku
Vápník Ca LKBH Frýdlant Sérum
Krev srážlivá
Statim + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0d- 10d Obě 1,90 - 2,60 mmol/l
11d - 2r Obě 2,25 - 2,75 mmol/l
2r - 60r Obě 2,15 - 2,50 mmol/l
60r - 90r Obě 2,20 - 2,55 mmol/l
90r - 150r Obě 2,05 - 2,40 mmol/l
S: 29b (38,57Kč*)
R: 20b (26,60Kč*)
Přidat k tisku
Vápník S_Ca.. OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 10d Obě 1.9 - 2.6 mmol/l
10d - 2r Obě 2.25 - 2.75 mmol/l
2r - 12r Obě 2.2 - 2.7 mmol/l
12r - 18r Obě 2.1 - 2.55 mmol/l
18r - 60r Obě 2.15 - 2.5 mmol/l
60r - 90r Obě 2.2 - 2.55 mmol/l
90r - 150r Obě 2.05 - 2.4 mmol/l
S: 29b (38,57Kč*)
R: 20b (26,60Kč*)
Přidat k tisku
Vápník Pu_Ca.. OKB Punktát Statim + Pohotovost + Rutina R: 20b (26,60Kč*) Přidat k tisku
Vápník U_Ca.. OKB Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Statim + Pohotovost + Rutina S: 29b (38,57Kč*)
R: 20b (26,60Kč*)
Přidat k tisku
Vápník-odpad fU_Ca.. OKB fU
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
15r - 150r Obě 2.5 - 7.5 mmol
Vápník ionizovaný – výpočet LKBH Frýdlant Sérum
Krev srážlivá
Statim + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 110r Obě 0,50 - 1,50 mmol/l
Přidat k tisku
Vápník ionizovaný – výpočet S_CaIV OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 6t Obě 1.4 - 1.5 mmol/l
6t - 150r Obě 0.9 - 1.3 mmol/l
Přidat k tisku
Vápník S_Ca.. OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 10d Obě 1.9 - 2.6 mmol/l
10d - 2r Obě 2.25 - 2.75 mmol/l
2r - 12r Obě 2.2 - 2.7 mmol/l
12r - 18r Obě 2.1 - 2.55 mmol/l
18r - 60r Obě 2.15 - 2.5 mmol/l
60r - 90r Obě 2.2 - 2.55 mmol/l
90r - 150r Obě 2.05 - 2.4 mmol/l
S: 29b (38,57Kč*)
R: 20b (26,60Kč*)
Celková bílkovina S_PROT OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 1t Obě 46 - 70 g/l
1t - 7m Obě 44 - 76 g/l
7m - 1r Obě 51 - 73 g/l
1r - 3r Obě 56 - 75 g/l
3r - 18r Obě 60 - 80 g/l
18r - 150r Obě 66 - 87 g/l
S: 22b (29,26Kč*)
R: 15b (19,95Kč*)
Vápník v moči (odpad) Ca LKBH Frýdlant Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Statim + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 2,5 - 7,5 mmol/24 hod
S: 29b (38,57Kč*)
R: 20b (26,60Kč*)
Přidat k tisku
Vimentin SPP 03 VI PAT Rutina R: 353b (469,49Kč*) Přidat k tisku
Vitamin B12 S_VB12 OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 141 - 489 pmol/l
R: 255b (339,15Kč*) Přidat k tisku
Vitamin B12 LKBH Frýdlant Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 145 - 569 pmol/l
R: 255b (339,15Kč*) Přidat k tisku
Volné lehké řetězce kappa S_fKAP OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 3.3 - 19.4 mg/l

příbalový leták

R: 310b (412,30Kč*) Přidat k tisku
Volné lehké řetězce lambda S_fLAM OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 5.71 - 26.3 mg/l

příbalový leták

R: 310b (412,30Kč*) Přidat k tisku
von Willebrandův faktor – aktivita P_vW.F OKH Rutina Přidat k tisku
von Willebrandův faktor – antigen P_vW.E OKH Rutina Přidat k tisku
Vyšetření agregace trombocytů po stimulaci ADP, kyselinou arachidonovou, epinefrinem, kolagenem, ristocetinem P_AADP, P_AAR, P_AAD, P_AKO, P_ARI OKH Rutina Přidat k tisku
Vyšetření alkalické fosfatázy neutrofilů B_CALP OKH Rutina Přidat k tisku
Vyšetření barvitelného železa v kostní dřeni KD_FE OKH nátěr kostní dřeně Rutina Přidat k tisku
Vyšetření euglobulinové fibrinolýzy P_FL OKH Rutina Přidat k tisku
Vyšetření fragility kapilár (Rumple Leede) _RL OKH Rutina Přidat k tisku
Vyšetření genotypu erytrocytárních antigenů systémů Kell, Kidd, Duffy, MNSs, Rh a RhDAg metodou PCR PCR-SSP TO K-EDTA krev
Rutina R: 2251b (2.993,83Kč*) Přidat k tisku
Vyšetření heparinem indukovaných protilátek OKH Statim + Pohotovost + Rutina Přidat k tisku
Vyšetření hladiny LMWH (stanovení anti-Xa aktivity) P_X OKH Statim + Pohotovost + Rutina Přidat k tisku
Vyšetření hladiny proteinu C koagulačně P_PC OKH Rutina Přidat k tisku
Vyšetření hladiny proteinu S P_PS OKH Rutina Přidat k tisku
Vyšetření koagulační aktivity F IX P_F9 OKH Rutina Přidat k tisku
Vyšetření koagulační aktivity F VIII P_F8 OKH Rutina Přidat k tisku
Vyšetření koagulační aktivity F XII P_F12 OKH Rutina Přidat k tisku
Vyšetření Lupus antikoagulans P_LA1, P_LA2, P_R1, P_Rn, P_PTT, P_LAS, P_HEXA OKH Statim + Rutina Přidat k tisku
Vyšetření myeloperoxidázy v kostní dřeni KD_PE OKH nátěr kostní dřeně Rutina Přidat k tisku
Vyšetření očního bulbu SPP 01 PAT Rutina R: 344b (457,52Kč*) Přidat k tisku
Vyšetření proteinu C – antigen P_PCVA OKH Rutina Přidat k tisku
Vyšetření schistocytů B_SCHI OKH Statim + Pohotovost + Rutina Přidat k tisku