Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka U_Ca_akt
Materiál Moč aktuální

Odběrová souprava Zkumavka sterilní
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

fotometrické stanovení

Klinické informace

Vylučování vápníku ledvinami se dá vyjádřit jako buď jako odpad Ca za časovou jednotku (fU Ca = U Ca x V), poměr Ca/kreatinin v náhodném vzorku moči (Nordinův index), nebo jako frakční exkrece (FE) Ca.
Vylučování vápníku močí je závislé na jeho příjmu potravou, na rovnováze mezi výstavbou a odbouráváním kostí, na koncentraci plazmatických bílkovin, pH krve, funkci ledvin a řadě dalších regulačních mechanismů (působení vitaminu D, parathormonu, kalcitoninu aj.). Snížené vylučování vápníku močí se nazývá hypokalciurie, zvýšené vylučování hyperkalciurie.
Indikace k vyšetření:
- vyšetření poruch kalcium-fosfátového metabolismu, monitorace terapie
- osteopatie a osteoporóza
- urolitiáza
- posouzení metabolizmu vápníku při symptomech hypo/hyperkalcémie a normální koncentraci Ca v séru/plazmě.

Interpretace

Snížení:
- nedostatek vápníku a/nebo vitaminu D;
- snížení glomerulární filtrace (např. při selhání ledvin);
- hypoparatyreóza (pseudohypoparatyreóza) v důsledku systémové hypokalcémie;
- hyperparatyreóza - zvýšená zpětná resorpce Ca v tubulech ledvin;
- podávání thiazidových diuretik aj.

Zvýšení:
- hyperkalcémie (např. v důsledku nadměrného příjmu Ca, osteolýzy, hyperparatyreózy, sarkoidózy apod.);
- zvýšené vylučování solí, glukózy a proteinů močí;
- volumová expanze;
- acidóza;
- podávání furosemidu, fosfátů, glukokortikoidů aj.;
- primární renální hyperkalciurie - porucha zpětné resorpce Ca v tubulech ledvin.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Stabilita při 20°C

moč - 2 dny

Stabilita při 4-8°C

moč - 4 dny

Stabilita při -20°C

moč - 3 týdny

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81139 Statim 32 50,56Kč*
81625 Rutina 22 34,76Kč*
* Cena je pouze orientační