Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena) Tisk
Chladové aglutininy P_Chlad.aglu TO Krev srážlivá
Rutina R: 235b (312,55Kč*) Přidat k tisku
Chlamydia trachomatis (DNA) CHT OGMD Moč aktuální
Rutina R: 1406b (1.869,98Kč*) Přidat k tisku
Chlamydie pneumoniae – protilátky Chlamydia pneumoniae IgA OKMI Rutina R: 2172b (2.888,76Kč*) Přidat k tisku
Chlamydie pneumoniae – protilátky Chlamydia pneumoniae IgG OKMI Rutina R: 2172b (2.888,76Kč*) Přidat k tisku
Chlamydie pneumoniae – protilátky Chlamydia pneumoniae IgM OKMI Rutina R: 2172b (2.888,76Kč*) Přidat k tisku
Chlamydie psittaci – protilátky Chlamydia psittaci IgA OKMI Rutina R: 2172b (2.888,76Kč*) Přidat k tisku
Chlamydie psittaci – protilátky Chlamydia psittaci IgG OKMI Rutina R: 2172b (2.888,76Kč*) Přidat k tisku
Chlamydie trachomatis – protilátky Chlamydia trachomatis IgA OKMI Rutina R: 2172b (2.888,76Kč*) Přidat k tisku
Chlamydie trachomatis – protilátky Chlamydia trachomatis IgG OKMI Rutina R: 2172b (2.888,76Kč*) Přidat k tisku
Chlamydie trachomatis – protilátky Chlamydia trachomatis IgM OKMI Rutina R: 329b (437,57Kč*) Přidat k tisku
Chloridy Cl LKBH Frýdlant Sérum
Krev srážlivá
Statim + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
Dospělí Obě 98 - 107 mmol/l
S: 23b (30,59Kč*)
R: 15b (19,95Kč*)
Přidat k tisku
& Chloridy S_Cl.. OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 98 - 107 mmol/l
S: 23b (30,59Kč*)
R: 15b (19,95Kč*)
Přidat k tisku
Chloridy Pu_Cl.. OKB Punktát Statim + Pohotovost + Rutina R: 23b (30,59Kč*) Přidat k tisku
Chloridy U_Cl.. OKB Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Statim + Pohotovost + Rutina S: 23b (30,59Kč*)
R: 15b (19,95Kč*)
Přidat k tisku
Chloridy-odpad fU_Cl.. OKB fU
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
15r - 150r Obě 110 - 250 mmol
Chloridy v moči (odpad) Cl LKBH Frýdlant Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Statim + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0d - 6t Obě 1,00 - 2,00 mmol/24hod
6t - 1r Obě 2,00 - 10,0 mmol/24hod
1r - 7r Obě 22,0 - 73,0 mmol/24hod
7r -14r Muži 63,0 - 177 mmol/24hod
14r - 150r Muži 143 - 208 mmol/24hod
7r -14r Ženy 48,0 - 168 mmol/24hod
14r - 150r Ženy 119 - 165 mmol/24hod
S: 23b (30,59Kč*)
R: 15b (19,95Kč*)
Přidat k tisku
& Cholesterol S_CHOL OKB Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 15r Obě 3.7 - 4.8 mmol/l
15r - 150r Obě 2.9 - 5 mmol/l
R: 23b (30,59Kč*) Přidat k tisku
Cholesterol Pu_CHOL OKB Punktát Statim + Pohotovost + Rutina R: 23b (30,59Kč*) Přidat k tisku
Cholesterol LKBH Frýdlant Sérum
Krev srážlivá
Statim + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
15r - 150r Obě 2,90 - 5,00 mmol/l
R: 23b (30,59Kč*) Přidat k tisku
Cholinesteráza S_CHS. OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 14r Obě 88 - 215 µkat/l
41r - 150r Obě 88 - 215 µkat/l
14r - 40r Žena 72 - 187 µkat/l
14r - 41r Muž 88 - 215 µkat/l
S: 26b (34,58Kč*)
R: 17b (22,61Kč*)
Přidat k tisku
Chorionic Gonadotropin (hCG) SPP 03 HCG PAT Rutina R: 353b (469,49Kč*) Přidat k tisku
Chromogranin A SPP 03 Chrom. PAT Rutina R: 353b (469,49Kč*) Přidat k tisku