Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_CHRA
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

2 týdny od přijetí vzorku

Princip stanovení

Radioimunoanalýza

Klinické informace

Chromogranin A je glykoprotein nacházející se v neurokrinních buňkách, ze kterých je též uvolňován. Je prekurzorem různých funkčních peptidů. Neuroendokrinní buňky a žlázy endokrinního systému, které tyto buňky obsahují, mohou způsobit vznik rozličných tumorů, jak benigních, tak maligních.
Indikace k vyšetření:
- diagnostika karcinoidu, neuroendokrinních nádorů gastrointestinálního traktu, feochromocytomu, neuroblastomu či karcinomu prostaty nereagujícího na hormonální léčbu, malobuněčného karcinomu plic.
- významný prognostický ukazatel a dokonce i prediktor kardiovaskulárního rizika u pacientů s akutním infarktem myokardu jako ukazatel neuroendokrinní aktivity.

Interpretace

Nádorová onemocnění:
- karcinoid, neuroendokrinní nádory gastrointestinálního traktu, feochromocytom, neuroblastom či karcinom prostaty nereagujícího na hormonální léčbu, malobuněčný karcinomu plic

Nenádorová onemocnění:
- zvýšené hladiny chromograninu A v séru či plasmě najdeme při terapii kortikoidy a inhibitory
protonové pumpy, poruchách ledvin a jater.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - 1 den

Stabilita při -20°C

sérum - 3 měsíce

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Chromogranin A vykazuje nejvyšší senzitivitu u nemocných s neuroendokrinními malignitami při srovnání s dosud užívanými metodami stanovení NSE v séru nebo 5-hydroxyindoloctové kyseliny v moči.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81765 Rutina 237 374,46Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 108 μg/l

Příbalový leták Chromogranin A-RIA, DIAsource ImmunoAssays S.A.