Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBH Turnov
Akreditovaná metoda Ano
Zkratka S/P_CHOL..
Materiál Sérum
Li-heparin plazma

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Zkumavka pro Li-heparin krev s gelem (Vacutainer zelený uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Preanalytické podmínky

Ikterus: Bez interference do 137 μmol/l bilirubinu, tzn. riziko interference.
Hemolýza: Bez interference do 5 g/l hemoglobinu.
Lipémie: Bez interference do 1 000 mg/dl Intralipidu.

Před stanovením lipidů se doporučuje lačnit 15 hodin.

Biologický poločas: 4 dny

Stabilita v krvi: 7 dní ↑

Uchování v laboratoři 7 dní
Stabilita při 20°C

7 dní

Stabilita při 4-8°C

7 dní

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81471 Rutina 25 39,50Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
do 15 let obě 3,7 - 4,8 mmol/l
dospělí obě 2,9 - 5,0 mmol/l

Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti
pro aterosklerózu.
Nejedná se o referenční rozmezí, ale o cílové hodnoty, kterých má být dosaženo.