Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka U_Cl_akt
Materiál Moč aktuální

Odběrová souprava Zkumavka sterilní
Režim Statim + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

iontově selektivní elektrody

Klinické informace

Chloridy jsou vylučovány převážně ledvinami. V glomerulech dochází k volné filtraci, přes 85 % se zpětně vstřebává pasivním transportem v proximálním tubulu. Řízení sekrece zajišťuje aldosteron v distálních partiích nefronu. Ledviny regulují koncentraci chloridů v moči (a plazmě) velmi efektivně, u zvracení nebo odsávání žaludeční šťávy může koncentrace chloridů v moči klesat pod 5 mmol/l, podobně nízké koncentrace se objevují při delším hladovění.

Interpretace

Přispívá k dif. dg. hyperchloridémie či hypochloridémie (renální či extrarenální příčina).

Snížení (koncentrace, odpadu, FE Cl) - při sníženém příjmu chloridů, extrarenálních ztrátách (zvracení, pocení, průjem, laxativa), v alkalóze.

Zvýšení (koncentrace, odpadu, FE Cl) - při zvýšeném příjmu chloridů (nejčastěji ve formě kuchyňské soli, FR), v acidóze, zpočátku po léčbě diuretiky, při hyperaldosteronismu.

Zdroj: Encyklopedie laboratorní diagnostiky

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Stabilita při 20°C

moč - 7 dní

Stabilita při 4-8°C

moč - 7 dní

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81157 Statim 26 41,08Kč*
81469 Rutina 17 26,86Kč*
* Cena je pouze orientační