Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka U_Cl..
Materiál Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava

Zkumavka + bílá zátka

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod.

Princip stanovení

iontově selektivní elektrody

Klinické informace

Chloridy jsou vylučovány převážně ledvinami. V glomerulech dochází k volné filtraci, přes 85 % se zpětně vstřebává pasivním transportem v proximálním tubulu. Řízení sekrece zajišťuje aldosteron v distálních partiích nefronu. Ledviny regulují koncentraci chloridů v moči (a plazmě) velmi efektivně, u zvracení nebo odsávání žaludeční šťávy může koncentrace chloridů v moči klesat pod 5 mmol/l, podobně nízké koncentrace se objevují při delším hladovění.

Interpretace

Přispívá k dif. dg. hyperchloridémie či hypochloridémie (renální či extrarenální příčina).

Snížení (koncentrace, odpadu, FE Cl) - při sníženém příjmu chloridů, extrarenálních ztrátách (zvracení, pocení, průjem, laxativa), v alkalóze.

Zvýšení (koncentrace, odpadu, FE Cl) - při zvýšeném příjmu chloridů (nejčastěji ve formě kuchyňské soli, FR), v acidóze, zpočátku po léčbě diuretiky, při hyperaldosteronismu.

Zdroj: Encyklopedie laboratorní diagnostiky

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

moč - 7 dní

Stabilita při 4-8°C

moč - 7 dní

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.
Ze sběru moče odeberte po promíchání 5 ml vzorek.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81157 Statim 26 41,08Kč*
81469 Rutina 17 26,86Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Chloridy - odpad fU_Cl.. OKB Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
15r - 150r Obě 110 - 250 mmol

Příbalový leták ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2, Roche

Přidat k tisku