Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda AnoAno
Zkratka S_CHOL
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Fotometrie

Klinické informace

Cholesterol v séru je stavební jednotkou bunečních membrán, je součástí lipoproteinů krevní plazmy, prekurzorem steroidních hormonů a žlučových kyselin. Syntéza probíhá v játrech a periferních tkáních. Z potravy je resorbován v střevě. Transport cholesterolu z extrahepatálních zdrojů do jater spolu s triacylglyceroly a fosfolipidy je realizován ve formě lipoproteinů. V plazmě je asi 25-40 % cholesterolu ve formě volné, a asi 60-75 % ve formě vázané – estery cholesterolu. V běžné praxi je v séru nebo plazmě stanovován cholesterol celkový – volná a esterifikována forma současně. Většina cholesterolu v séru (plazmě) je transportována ve formě LDL, méně pak ve formě HDL a VLDL lipoproteinů. Velmi malá část cholesterolu je transportovaná v chylomikrech. Hlavní indikaci k vyšetření cholesterolu v séru je stanovení kardiovaskulárního rizika a monitorování léčby hypolipidemikami.

Interpretace

Snížená koncentrace
Nízké koncentrace cholesterolu mohou být důsledkem malnutrice, malabsorbce, hypertyreózy, chronického jaterního onemocnění, maligního onemocnění (hematologické maligní onemocnění, karcinom tlustého střeva) nebo důsledkem geneticky podmíněné dyslipoproteinémie (A- betalipoproteinemie, Hypo-beta lipoproteinemie, polymorfismus Apo E 2/2 apod.) či jiného vrozeného onemocnění (Syndrom Smithův-Lemliho-Opitzův). Může to být také následek nepřiměřené léčby hypolipidemiky.

Zvýšena koncentrace v séru
Zvýšená koncentrace cholesterolu je výsledkem primární, nebo sekundární poruchy v metabolismu lipoproteínů. Z klinického hlediska je významná pro akceleraci tvorby aterolsklerotických plátu intravaskulárně a zvýšené riziko kardiovaskulárních komplikací. Zvýšená koncentrace cholesterolu může být fenotypickým projevem hypercholesterolémie familiární, nebo familiárního defektu ApoB (FDB). Je také součásti fenotypického projevu méně frekventních monogenních dyslipoproteinémií a nebo frekventnějších polygenních dyslipoproteinémií (geneticky podmíněné dyslipoproteinémie). Sekundárně je zvýšená koncentrace cholesterolu evidována u mnoha metabolických onemocnění (dyslipoproteinémie sekundární)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum, plazma - 7 dní

Stabilita při 4-8°C

sérum, plazma - 7 dní

Stabilita při -20°C

sérum, plazma - 3 měsíce

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

Odběr ráno na lačno, po 12.hod lačnění (mimo akutních pacientů), chylosita zvyšuje S_CHOL.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81471 Rutina 25 39,50Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 15r Obě 3.7 - 4.8 mmol/l
15r - 150r Obě 2,9 - 5,0 mmol/l

Doporučení ČSKB (Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 1, p. 36-42)