Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka S_PROT
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Fotometrické stanovení
Využívá se biuretova reakce:
Dvojmocná měď reaguje v alkalickém prostředí s peptidickými vazbami proteinů za vzniku purpurově zbarveného biuretového komplexu. Vinan sodnodraselný, přítomný v reakci, zabraňuje precipitaci hydroxidu měďnatého a jodidu draselného, bránícího autoredukci mědi. Intenzita vytvářeného zabarvení je přímo úměrná koncentraci proteinu a lze ji měřit při 540-560 nm

Klinické informace

Stanovuje se celková hmotnostní koncentrace všech bílkovin přítomných v plazmě. Jedná se o nesourodou skupinu proteinů lišící se molekulovou hmotností, vlastnostmi, distribucí i biologickou funkcí. Na jejich syntéze se podílí především játra a plazmatické buňky. V menší míře pak také slinivka a kostní dřeň. K funkcím plazmatických bílkovin patří udržování onkotického tlaku krve, transport celé řady látek včetně léků, enzymatická aktivita, hemokoagulace a purfační kapacita.
Přibližně 60% hmotnostní koncentrace celkové bílkoviny tvoří albumin.
V případě onemocnění dochází ke změnám v koncentraci celkového proteinu či v procentuálním zastoupení jejich jednotlivých frakcí oproti běžnému stavu. Změny koncentrace proteinů mohou být absolutní či relativní. K absolutním změnám dochází snížením koncentrace albuminu (absolutní zvýšení koncetnrace albuminu se nevyskytuje) či snížením/zvýšením koncentrace imunoglobulinů. K relativní změně dochází při změně objemu nebo distribuce vody v organismu.

Interpretace

Hyperproteinemie
1) dehydratace, přesun vody a elektrolytů z cév do intersticia. Příčinou zvýšení mohou být v tomto případě průjmy, zvracení, nedostatečný příjem tekutin, diabetes insipidus, polyurická fáze akutního renálního selhání. Jedná se o "pseudohyperproteinémii" kdy je redukován objem plazmy.
2) nárůst globulinových frakcí. U všech chronických zánětlivých onemocnění ( zvýšení bývá do 90g/l). U jaterní cirhózy. Mnohočetný myelom.
Hypoproteinemie
1) poruchy vstřebávání (např. při celiakii, potravinových alergiích)
2) snížená syntéza. Při hepatopatii - jde především o snížení syntézy albuminu při masivním poškození jaterního parenchymu. Při malnutrici - projeví se po několika týdnech.
3) zvýšené ztráty
4) relativní snížení v důsledku zvýšení cirkulujícího objemu při edémech, ascitu, exudátech...

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Koncentrace závisí na poloze při odběru ( hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže)

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 6 dní

Stabilita při 4-8°C

sérum - 4 týdny

Stabilita při -20°C

sérum - 1 rok

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

Diagnostika etiologie edémů, polyurie, hemoragií, renální insuficience, lymfoproliferativnich onemocnění, častých atypických infekcí. V další fázi vyšetřování je vhodné dopnit stanovení specifických proteinů, případně ELFO séra

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81125 Statim 26 41,08Kč*
81365 Rutina 17 26,86Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 1t Obě 46 - 70 g/l
1t - 7m Obě 44 - 76 g/l
7m - 1r Obě 51 - 73 g/l
1r - 3r Obě 56 - 75 g/l
3r - 18r Obě 60 - 80 g/l
18r - 150r Obě 66 - 87 g/l

Příbalový leták TP2, Roche

Vyšetření je součástí skupiny

Vápník ionizovaný – výpočet