Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka S_Ca
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Fotometrické stanovení

Klinické informace

Vápník je nejhojnějším minerálním prvkem v těle, soustředěným z 99 % v kostech. Zbývající část vápníku je rozložena v různých tkáních a extracelulárních tekutinách, kde hraje důležitou roli v mnohých životních pochodech. V séru je asi 50 % vápníku ionizovaného, zbytek je vázaný na bílkoviny nebo v komplexech. Kromě jeho funkce při stavbě kostí je vápník začleněn do procesů srážení krve, neuromuskulární vodivosti, dráždivosti kosterního svalu a myokardu, aktivace enzymů a ochrany celistvosti buněčné membrány a její propustnosti. Hladina vápníku je regulována parathormonem (zvyšuje koncentraci v séru zvýšenou resorpcí z primární moče a uvolňováním Ca z kostí), kalcitriolem (zvyšuje koncentraci v séru zvýšenou absorpcí ve střevě, společně s PTH zvyšuje resorpci z primární moče a uvolňování Ca z kostí), kalcitoninem (snižuje koncentraci v séru zvýšeným vylučováním ledvinami, brzdí uvolňování Ca z kostí, tlumí tvorbu kalcitriolu) a vitaminem D (snižuje koncentraci v séru zvýšeným vstřebáváním Ca do organizmu).

Vyšetření je indikováno u pacientů s neuromuskulárními příznaky (křečové stavy, tetanie, svalové slabosti), poruchami psychiky (deprese, letargie, anorexie), příznaky postižení kostí (fraktury, poruchy růstu), chorobami renálními, zažívacího traktu, plic a endokrinními, maligními nádory a při sledování hladin při léčbě některými léky (vit D, A, kortikosteroidy).

Interpretace

Zvýšené hodnoty se vyskytují zvláště u neoplasii (nádory prsu, plic, mnohočetný myelom, leukémie aj.), hyperaldosteronismu, acidózy, Addisonovy choroby, hyperthyreózy, osteopatie, hyperkalcémií, akromegálie a vlivem některých léků (androgeny, antacida, estrogeny, kalciové sole, lithium, vit D a A).

Snížené hodnoty pozorujeme zvláště u malabsorpčního syndromu, hypoproteinémie, hypoalbuminémie, hypomagnesemie, těžší hypofosfatémie, deficitu vit D nebo u poruchy jeho metabolismu, u novorozenců, alkalózy, hypoparathyreózy, rezistence na PTH, nefrotického syndromu, renálního selhání, osteomalacie, akutní pankreatitis a adrenální hyperplasie.

Variabilita: diurnální, sezónní, intraindividuální.

(zdroje: zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; Příbalový leták CA2, Roche)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 7 dní

Stabilita při 4-8°C

sérum - 3 týdny

Stabilita při -20°C

sérum - 8 měsíců

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81139 Statim 32 50,56Kč*
81625 Rutina 22 34,76Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 10d Obě 1.9 - 2.6 mmol/l
10d - 2r Obě 2.25 - 2.75 mmol/l
2r - 12r Obě 2.2 - 2.7 mmol/l
12r - 18r Obě 2.1 - 2.55 mmol/l
18r - 60r Obě 2.15 - 2.5 mmol/l
60r - 90r Obě 2.2 - 2.55 mmol/l
90r - 150r Obě 2.05 - 2.4 mmol/l

Příbalový leták CA2, Roche

Vyšetření je součástí skupiny

Vápník ionizovaný – výpočet