Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_VAL1
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

chemiluminiscenční imunoanalýza

Klinické informace

Valproát je širokospektré antikonvulzivum, které se využívá k léčbě epilepsie, a to zejména u dětí. Dále je někdy předepisován pro stabilizaci nálady, terapii bipolární poruchy, schizofrenie nebo jako profylaxe migrén.
Přítomnost valproátu v krvi zvyšuje mozkovou koncetraci GABA a tím zamezuje vzniku presynaptických a postsynaptických výbojů. Dalším mechanismem jeho účinku je modifikace funkce sodíkových a vápníkových kanálů. Tím prodlužuje relaxační čas neuronu a znemožňuje přenášet signály o vysoké frekvenci. Výhodou tohoto léčiva je, že se zřídka setkáme se vznikem tolerance.
Závislost mezi dávkou a sérovou koncentrací není lineární, proto je předmětem TDM. Vaproát je také známý tím, že vykazuje celou řadu lékových interakcí a to zejména s ostatními antiepileptiky.
Předávkování se projevuje komatem a respirační insuficiencí, která může vést ke smrti. Často se také hoří o jeho hepatotoxických účincích.

Interpretace

Obvyklá terapeutická hladina je 50 mg/l. Při překročení hladiny 100 mg/l se začínají rozvíjet toxické účinky.

Zdroje:
Sébastien Chateauvieux, Franck Morceau, Mario Dicato, Marc Diederich, "Molecular and Therapeutic Potential and Toxicity of Valproic Acid", BioMed Research International, vol. 2010, Article ID 479364, 18 pages, 2010. https://doi.org/10.1155/2010/479364
Matthew D. Sztajnkrycer (2002) Valproic Acid Toxicity: Overview and Management, Journal of Toxicology: Clinical Toxicology, 40:6, 789-801, DOI: 10.1081/CLT-120014645
Příbalový leták Valproic Acid (Abbott)
CONNELL, Emma. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics (5th edn). 2012.

Preanalytické podmínky

Odběr v minumu tj. 30 min. před další dávkou.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 2 dny

Stabilita při 4-8°C

sérum - 7 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 3 měsíce

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 507 Statim

Poznámka

Uvádějte na žádanku údaje o medikaci

Terapeutické rozmezí se vztahuje k intermitentnímu podání léčiva. Pro kontinuální podání není terapeutické rozmezí stanoveno – konzultujte na pracovišti klinické farmakologie !!!

Terapeutické rozmezí: 50 – 100 mg/l

Dosažení peaku: 1 – 4 hodiny

Dosažení ustáleného stavu: 3 – 7 dní

Poločas eliminace: 9 – 16 hodin

Výkony

Výkon Typ Body Cena
99115 Statim 697 1.101,26Kč*
99139 Rutina 468 739,44Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 50 - 100 mg/l

Příbalový leták iValproic Acid, Abbott