Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka GDF-15
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Elektrochemiluminiscence

Klinické informace

GDF-15 (growth differentiation factor 15) je protein, který patří mezi cytokiny. Fyziologicky se vyskytuje v nízkých koncentracích v řadě orgánů včetně jater, ledvin, srdce nebo plic. Funkce GDF-15 v organismu není zcela objasněna. Nejpravděpodobnější úloha GDF-15 spočívá v regulaci metabolismu, popřípadě v regulaci cest zánětu, reparace a růstu buněk a v řízení apoptózy.

Interpretace

Fyziologicky se vyšší koncentrace GDF-15 vyskytují ve vyšším věku a v těhotenství, kdy jsou produkovány placentou. Hladiny GDF-15 stoupají při zánětu, hypoxii nebo poškození tkáně. Mimo známý vzestup hladin GDF-15 u nemocných s nádorovým onemocněním, renální insuficiencí, diabetem či v sepsi provází nárůst hodnot GDF-15 provází i remodelaci myokardu.
GDF-15 je biomarker s prokázanou schopností predikce zhoršené prognózy u některých srdečních onemocnění, zejména u pacientů se srdečním selháním nebo akutním koronárním syndromem. Na základě stanovení GDF-15 lze predikovat prognózu některých kardiovaskulárních onemocnění, a to nezávisle na tradičních klinických rizikových faktorech, a výsledky GDF-15 přinášejí aditivní hodnotu k již rutinně používaným kardiomarkerům (srdeční troponiny, natriuretické peptidy, C-reaktivní protein).

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 8 dní

Stabilita při 4-8°C

sérum - 14 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 1 rok

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91197 Rutina 1057 1.670,06Kč*
* Cena je pouze orientační