Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_GENT
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

chemiluminiscenční imunoanalýza

Klinické informace

Gentamicin je širokospektré aminoglykosidové antibiotiku používané zejména k léčbě infekcí působených gram-negativními bakteriemi. Poprvé byl izolován v roce 1963 z Micromonospora purpurea , což je gram pozitivní bakterie hojně se vyskytující v půdě. V medicíne se používá od roku 1971. Díky jeho dlouhé historii se jedná o dobře prozkoumanou, dostupnou a levnou látku. Jeho hlavní nevýhodou je vysoká nefro a ototoxicita.
Baktericidní účinek gentamicinu je přímo úměrný sérové koncentraci. Potíž ale spočívá ve špatné predikovatelnosti sérových koncentrací po podání dávky. Gentamicin není možné požívat orálně, ale využívají se prakticky všechny ostatní způsoby - injekční (do žíly i do svalu), oční kapičky nebo i inkorporace do zdravotních prostředků (hlavně v chirurgii - kolagenové houby ect.).
V bakterii se váže na 30S podjednotku ribosomu a způsobuje tak produkci nefunkčních proteinů. Další mechanismus jeho účinku zvýšená produkce ROS (reaktivní formy kyslíku), které způsobují oxidační poškození. Molekula gentamicinu je polykationická, takže se dobře rozpouští ve vodě. Z těla se vylučuje ledvinami v nezměněné podobě.
Charakteristické je selektivní zakoncentrování gentamicinu v ledvinách a vnitřním uchu (společné pro všechny aminoglykosidy). Koncentrace v proximálních renálních tubulech je způsobena zpětnou resorbcí z moče. Gentamicin v těchto buňkách následně působí silné oxidační poškození, které nezřídka vede k nekróze buněk.
Kvůli toxickým efektům je předmětem TDM (terapeutic drug monitoring).

Interpretace

Doporučená terapeutická dávka je 1–1.5 mg/l, ale může se měnit podle určené MIC konkrétního bakteriálního kmene. Při terapii gentamicinem je nutné sledovat ledvinné funkce.

Zdroje:
Chaves BJ, Tadi P. Gentamicin. In: StatPearls. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL); 2023. PMID: 32491482.
Příbalový leták “Gentamycin” (Abbott)
CHEN, Changhua, et al. Update on new medicinal applications of gentamicin: evidence-based review. Journal of the Formosan Medical Association, 2014, 113.2: 72-82.
HATHORN, Emma, et al. The effectiveness of gentamicin in the treatment of Neisseria gonorrhoeae: a systematic review. Systematic Reviews, 2014, 3: 1-9.
BALAKUMAR, Pitchai; ROHILLA, Ankur; THANGATHIRUPATHI, Arunachalam. Gentamicin-induced nephrotoxicity: do we have a promising therapeutic approach to blunt it?. Pharmacological research, 2010, 62.3: 179-186.
HANSEN, M., et al. Gentamicin dosing in critically ill patients. Acta anaesthesiologica scandinavica, 2001, 45.6: 734-740.

Preanalytické podmínky
Pozor na kontaminaci beta-laktamy! V případě spolupodání beta-laktamu a gentamicinu ve stejný čas, naberte hladinu gentamicinu před podáním beta-laktamu.
Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - 7 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 3 měsíce

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 507 Statim

Poznámka
 • Při aplikaci 2-3x za 24hod: při monitoraci ustáleného stavu
     • 1.vzorek 30min před aplikací (minimum) – nad 2 mg/l toxické,
     • 2.vzorek 30-60min po ukončení aplikace (maximum) – nad 12 mg/l toxické (5 – 10 mg/l)
 • Při aplikaci 1x za 24-48 hod: není ustálený stav
     • 1.vzorek 30-60min před aplikací (minimum)
     • 2.vzorek 30-60min po ukončení aplikace (maximum)

Dosažení peaku: za 30 – 60 min po podání dávky

Eliminační poločas: 2 – 3 hodiny

 

Výkony

Výkon Typ Body Cena
99115 Statim 697 1.101,26Kč*
99135 Rutina 468 739,44Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
Při aplikaci 2-3x za 24 hod:
0 - 150 minimum – 30 min před aplikací < 2 mg/l
0 - 150 maximum – 30 až 60 min po ukončení aplikace 5 - 10 mg/l
Při aplikaci 1x za 24-48 hod:
0 - 150 minimum – 30 až 60 min před aplikací < 1 mg/l
0 -150 maximum – 30 až 60 min po ukončení aplikace 10 - 20 mg/l

Příbalový leták iGentamicin, Abbott
Therapeutic Drug Monitoring, Surrey and Sussex Healthcare NHS Trust