Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka P_GLUK
Materiál

Venózní krev (plazma) s inhibitorem glykolýzy, kapilární krev (plazma) s inhibitorem glykolýzy

Odběrová souprava

Zkumavka pro NaF Na-EDTA krev (Vacutainer bílo šedý uzávěr), mikrozkumavka s NaF heparin (Beckmann)

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Hexokinázová reakce se spektrometrickou detekcí v oblasti UV.

Klinické informace

Glukóza je monosacharid z rodiny aldohexóz. V organismu je z ní v procesu glykolýzy získávána energie ve formě makroergní molekuly ATP. Tento proces je stěžejní pro výživu a fungování celé řady orgánů např. nervové tkáně.
Glukóza je poměrně reaktivní substance, takže zejména její dlouhodobý nadbytek, může vést k ovlivnění celé řady biochemických procesů např. metabolismu lipidů nebo zvýšení celkového oxidačního stresu organismu. Tento efekt můžeme pozorovat v rozvoji klinických příznaků pokročilého diabetu mellitu.

Interpretace

Snížení glukózy v plazmě:
- hyperinzulinismus
­- relativní hyperinzulinismus (léze hypotalamu, nedostatečnost nadledvin)
- nedostatečné ukládání glykogenu nebo mobilizace (akutní hepatitida, otravy CCl4, jaterní cirhóza v terminálním stádiu)
- hladová hypoglykémie
- ­intolerance fruktózy

Zvýšení glukózy v plazmě:
- diabetes mellitus
- ­onemocnění nadledvin a hypofýzy
- ­hypertyreóza
- ­onemocnění pankreatu (akutní i chronická)
- ­onemocnění centrálního nervového systému (traumata lebky, edém mozku, krvácení do mozku, tumory)
- ­jiné příčiny (jaterní choroby, infarkt myokardu, dehydratace, akutní krvácení, injekce ACTH, adrenalinu, popáleniny, galaktozémie, hemodialýza)
intoxikace

Diagnostická kritéria diabetu:
- Koncentrace glukózy v plazmě žilní krve kdykoliv během dne ≥ 11,1 mmol/l.
- Koncentrace glukózy v plazmě žilní krve na lačno ≥ 7,0 mmol/l.
- Koncentrace glukózy v plazmě při orálním glukózovém tolerančním testu ≥ 11,1 mmol/l.
K učinění závěru o diagnóze diabetu je nezbytné potvrdit výsledek opakovaným měřením z dalšího odběru v některém z příštích dnů nebo přítomnost typických klinických příznaků.

Zdroje:
ZIMA, Tomáš, et al. Laboratorní diagnostika. Galén, 2007.
ZIMA, Racek, et al. Diabetes mellitus-laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů. Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP.
GALANT, A. L.; KAUFMAN, R. C.; WILSON, J. D. Glucose: Detection and analysis. Food chemistry, 2015, 188: 149-160.
Příbalový leták GLUC3 firmy Roche
Doporučení ČSKB a ČDS JEP Diabetes Mellitus

Preanalytické podmínky

Pro diagnostiku diabetes mellitus je nutné respektovat podmínky preanalytické fáze (odběr po minimálně 8 hodinách lačnění nebo v rámci oGTT, zkumavka s NaF a K2-EDTA, případně s přídavkem citrátu, ideální transport na ledové tříšti, separovat plazmu do 1 hodiny). V neseparovaném vzorku krve bez antiglykolytické přísady je pokles koncentrace glukózy o cca 10 % za hodinu. Pro stanovení diagnózy diabetes mellitus u dospělých je možné použít rovněž HbA1c, provádí se konfirmace opakovaným odběrem. Diagnostika gestačního diabetu se řídí specifickým algoritmem při respektování stejných pokynů pro preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 1 den
Stabilita při 20°C

plazma - 3 dny

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

Pozor zkumavka obsahuje jedovatý fluorid sodný

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81155 Statim 26 41,08Kč*
81439 Rutina 17 26,86Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 6t Obě 1.7 - 4.2 mmol/l
6t - 15r Obě 3.3 - 5.4 mmol/l
15r - 150r Obě 3.9 - 5.6 mmol/l

Doporučení ČSKB Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 1, p. 39-50