Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda AnoAno
Zkratka B_GHB.
Materiál K-EDTA krev

Odběrová souprava Zkumavka pro K-EDTA krev (Vacutainer fialový uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Klinické informace

Glykovaný hemoglobin A1c (HbA1c) vzniká neenzymovou reakcí mezi hemoglobinem a glukózou v krvi. Jeho tvorba je ireverzibilní. Glykovaný hemoglobin je proto považován za dlouhodobý vážený průměr jednotlivých glykémií v období 8-12 týdnů před odběrem krve. Využívá se k posouzení kompenzace diabetika. Výhodou stanovení glykovaného hemoglobinu se srovnání s glykémií nalačno je že není nutné lačnění pacienta, odběr lze provést kdykoliv bez přípravné doby, preanalytické podmínky jsou při stanovení glykovaného hemoglobinu mnohem jednodušší než u stanovení glukózy a biologická variabilita glykovaného hemoglobinu je významně příznivější než u hodnot glykémie nalačno. Nevýhodou stanovení glykovaného je výskyt interferencí. Výsledek měření může být ovlivněn u pacientů se zdravotními stavy, které mění životnost červených krvinek (ztráta krve, transfuze, závažný nedostatek železa, hemolytická anemie, hemoglobinopatie a thalasémie), u pacientů se zhoubnými nádory nebo závažnou chronickou chorobou jater nebo ledvin.

Interpretace

Monitorování stavu diabetu:
20-42 mmol/mol referenční interval (dospělí, negravidní)
43-53 mmol/mol kompenzovaný diabetes (dospělí, negravidní)
> 53 mmol/mol dekompenzovaný diabetes. Signál k změně terapie a režimu
> 53 mmol/mol kompenzovaný diabetes v dětském věku

Diagnóza diabetu:
do 38 mmol/mol diabetes nepřítomen
38-48 mmol/mol hraniční hodnoty
nad 48 mmol/mol diagnóza diabetu

Zdroj: Doporučení ČSKB a ČDS Diabetes mellitus laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů, revize (2020)

Preanalytické podmínky
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

krev - 1 den
hemolyzát - 14 dní

Stabilita při 4-8°C

krev - 7 dní
hemolyzát - 14 dní

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81449 Rutina 210 331,80Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 110r Obě 20 - 42 mmol/mol

Doporučení ČSKB a ČDS Diabetes mellitus laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů, revize (2020)