Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ano
Zkratka B_PCO2
Materiál

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Odběrová souprava

Vzorky se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Princip stanovení

Astrup - rovnovážná potenciometrie

Klinické informace

Oxid uhličitý (CO2) je odpadní produkt metabolických drah, který je transportován do plic a vydechován. Část se rozpouští v krvi a tvoří tak hydrogenuhličitanový pufr (HCO3-/H2CO3), který je regulován respiračním systémem (HCO3-) i metabolickým (H2CO3). Koncentrace CO2 a H2CO3 je přímo úměrná parciálnímu tlaku oxidu uhličitého (pCO2).
Vyšetření pCO2 patří mezi základní složky acidobazického metabolizmu a je ukazatelem alveolární ventilace. Vliv na jeho hodnotu má i teplota.

Interpretace

Zvýšené hodnoty pCO2 pozorujeme u respiračních insuficiencí, kardiovaskulárního syndromu s obezitou, myopatie, neuropatie a onemocnění kosterního svalstva. Dochází k respirační acidóze (poklesu pH).
Snížené hodnoty pCO2 se vyskytují u hyperventilací, stimulace dýchacího centra (vliv léků, onemocnění CNS aj.), dále u úzkostí, jaterního selhání, onemocnění plic a septických stavů. Dochází k respirační alkalóze (vzrůstu pH).

Preanalytické podmínky

Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny.

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 6t Obě 3.59 - 5.32 kPa
6t - 3r Obě 3.59 - 5.45 kPa
3r - 150r Žena 4.26 - 5.99 kPa
3r - 150r Muž 4.66 - 6.38 kPa

Vyšetření je součástí skupin

pH

Acidobazická rovnováha (krevní plyny, astrup)