Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka S_ALB.
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Fotometrické stanovení (bromkrezolová zeleň)

Klinické informace

Albumin je protein tvořený v játrech a je hlavním plazmatickým proteinem (tvoří obvykle 55-65% všech plazmatických bílkovin). Na jeho koncentraci závisí koloidně osmotický (onkotický) tlak plazmy - zajišťuje návrat tekutiny do kapilár na venozním konci. Je transportním proteinem pro řadu krevních složek, zdrojem aminokyselin pro tvorbu bílkovin a hlavním antioxidantem plazmy. Albumin je v malé míře vylučován močí, odbouráván je převážně v endotelových buňkách krevních kapilár.

(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; Příbalový leták ALB2, Roche)

Interpretace

Hyperalbuminemie má malý diagnostický význam. Téměř vždy se jedná o pseudohyperalbuminémii v rámci dehydratace.
Hypoalbuminemie se vyskytuje při poklesu syntézy následkem některého onemocnění jater nebo sníženým přísunem proteinů ve stravě, při zvýšeném katabolismu poškozené tkáně (těžké popáleniny), při malabsorpci aminokyselin (Crohnova choroba), při proteinurii v souvislosti s nefrotickým syndromem, při ztrátách bílkovin stolicí (neoplastické choroby). Důsledkem snížení osmotického tlaku plazmy dochází k přesunu vody krevními kapilárami do tkání (edém).

Stanovení albuminu je využíváno pro monitorování jaterních chorob a posouzení syntetické schopnosti jater, při poruchách nutrice, změně hydratace a edematózních stavech.

(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; Příbalový leták ALB2, Roche)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 7 dní

Stabilita při 4-8°C

sérum - 30 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 4 měsíce

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

Koncentrace závisí i na poloze při odběru ( hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže)

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81115 Statim 26 41,08Kč*
81329 Rutina 18 28,44Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 4d Obě 28 - 44 g/l
4d - 14r Obě 38 - 54 g/l
14r - 18r Obě 32 - 45 g/l
18r - 150r Obě 35 - 52 g/l

Příbalový leták ALB2, Roche

Vyšetření je součástí skupiny

Albuminový kvocient