Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ano
Zkratka B_PO2.
Materiál

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Odběrová souprava

Vzorky se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Princip stanovení

Astrup - ampérometrie

Klinické informace

Molekulární kyslík se v těle nachází ve dvou formách - vázaný na hemoglobin a rozpuštěný v krvi. Okysličení tkání je závislé na vychytávání kyslíku v plicích, jeho transportu a uvolňování do tkání. Pokud v plicích nedochází k dostatečné výměně kyslíku a oxidu uhličitého mezi atmosferickým vzduchem a krví, mluvíme o respirační insuficienci.
Stanovení je součástí vyšetření u poruch acidobazické rovnováhy.

Interpretace

Hodnoty jsou závislé na způsobu a místu odběru (v kapilární krvi mohou být hodnoty výrazně snížené).
Pokles pO2 (a saturace hemoglobinu kyslíkem) jsou typické pro parciální respirační insuficienci, pokud zároveň dochází k vzestupu hodnot pCO2 jde o globální respirační insuficienci spojenou s respirační acidózou. Při nedostatku kyslíku dochází k nedostatečnému okysličování tkání, buněčný metabolizmus se mění v anaerobní, tvoří se laktát a dochází k laktátové metabolické acidóze.
Čistý 100% kyslík se podává během neodkladné resuscitace, toxické účinky se začínají projevovat až po 48 hodinách.

Preanalytické podmínky

Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny.

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 2d Obě 7.32 - 12.64 kPa
2d - 60r Obě 11.04 - 14.36 kPa
60r - 70r Obě 10.64 - 10.64 kPa
70r - 80r Obě 9.31 - 9.31 kPa
80r - 90r Obě 7.98 - 7.98 kPa
90r - 150r Obě 6.65 - 6.65 kPa

Vyšetření je součástí skupin

pH

Acidobazická rovnováha (krevní plyny, astrup)