Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_ALDO
Materiál Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava Zkumavka
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

2 dny

Preanalytické podmínky

Sběr moče na aldosteron uchovávejte v chladu (2-8°C). K vyšetření je třeba 10 ml z promíchaného sběru
moče. Po vyjmutí sběru moče z chladu doručte vzorek moče ihned na OKB.

Uchování v laboratoři 3 dny
Stabilita při 4-8°C

moč - 7 dní

Stabilita při -20°C

moč - 1 měsíc

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Stanovení aldosteronu ve sběru moče je souhrnným odrazem denní produkce, hodnoty v séru mohou
odrážet pouze jeden časový bod (nejvyšší hladina ráno po probuzení, nejnižší krátce po usnutí).

Výkony

Výkon Typ Body Cena
93125 Rutina 176 234,08Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Aldosteron-odpad fU_ALDO. OKB fU Přidat k tisku