Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy pacientů

Vážené návštěvy pacientů v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. Z důvodu nárůstu incidence akutních respiračních infekcí v Libereckém kraji vás prosíme o respektování níže doporučených pravidel návštěv:

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_ALDO
Materiál Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava Zkumavka
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

2 dny

Preanalytické podmínky

Sběr moče na aldosteron uchovávejte v chladu (2-8°C). K vyšetření je třeba 10 ml z promíchaného sběru
moče. Po vyjmutí sběru moče z chladu doručte vzorek moče ihned na OKB.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

moč - 7 dní (po konzervaci kyselinou boritou)

Stabilita při -20°C

moč - 1 měsíc

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Stanovení aldosteronu ve sběru moče je souhrnným odrazem denní produkce, hodnoty v séru mohou
odrážet pouze jeden časový bod (nejvyšší hladina ráno po probuzení, nejnižší krátce po usnutí).

Výkony

Výkon Typ Body Cena
93125 Rutina 180 284,40Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Aldosteron-odpad fU_ALDO. OKB fU Přidat k tisku