Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_ALDO
Materiál Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava Zkumavka
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

2 dny

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)

Klinické informace

Aldosteron je adrenální mineralokortikoid tvořený v zona glomerulosa kůry nadledvin, v buňkách cév a srdce. V krvi je asi z 50% vázaný na albumin. Podílí se na řízení vodního a minerálního hospodářství i krevního tlaku, a to stimulací resorpce sodných iontů a vody a vylučováním draselných iontů ledvinami. Sekrece aldosteronu podléhá cirkadiánní kontrole a je řízená především systémem renin-angiotenzin-aldosteron, dále ACTH a hyperkalémií, naopak inhibičními vlivy působí natriuretické peptidy, melanocyty stimulující hormon a dopamin. Aldosteron je metabolizován v játrech a vylučuje se močí.
Stanovení aldosteronu v moči odstraňuje vliv polohy při odběru a rytmicitu sekrece. Jeho koncentrace v moči odráží koncetraci v krvi (je souhrnným odrazem denní produkce, hodnoty v séru mohou odrážet pouze jeden časový bod)

Variabilita: diurnální variace s max. mezi 6. - 15. h, min. v noci.

(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; příbalový leták MAGLUMI Aldosterone (CLIA), Snibe Diagnostic)

Interpretace

Snížené hodnoty sledujeme u hypoaldosteronismu získaného (Addisonova nemoc), vrozeného (kongenitální adrenální hyperplazie), dále u různých enzymatických defektů, nedostatečné tvorby reninu, u diabetiků (nefropatie), preeklampsie, dlouhodobé léčby heparinem (suprese sekrece aldosteronu) a obstruktivní spánkové apnoe.
Zvýšené hodnoty aldosteronu pozorujeme u hyperaldosteronismu primárního (Connův syndrom, hyperplasie kůry nadledvin) a idiopatického, pseudohyperaldosteronismu, u stavů se sníženou perfuzí ledvin, hypertenze, dále u zvýšeného uvolňování reninu (poškození ledvin, tumor, Bartterův syndrom), fyziologicky v těhotenství.

Stanovení aldosteronu v moči je indikováno k diagnostice hyperaldosteronismu (hypertenze, arytmie, rozhození iontové rovnováhy, adenomy, tumory, poruchy jater a ledvin, kontrola léčby ACE inhibitory a srdečního selhání) a hypoaldosteronismu (primární, idiopatický, Addisonova nemoc, u postižení ledvin, nefrektomií, insuficience hypofýzy).

(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; příbalový leták MAGLUMI Aldosterone (CLIA), Snibe Diagnostic)

Preanalytické podmínky

Sběr moče na aldosteron uchovávejte v chladu (2-8°C). K vyšetření je třeba 10 ml z promíchaného sběru moče. Po vyjmutí sběru moče z chladu doručte vzorek ihned na OKB.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

moč - 7 dní (po konzervaci kyselinou boritou)

Stabilita při -20°C

moč - 1 měsíc

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Výkony

Výkon Typ Body Cena
93125 Rutina 187 295,46Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Aldosteron-odpad fU_ALDO OKB Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 3.3 - 77.8 nmol
Přidat k tisku