Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka B_SBC
Materiál

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Princip stanovení

Astrup - rovnovážná potenciometrie

Klinické informace

Oxid uhličitý (CO2) je odpadní produkt metabolických drah, který je transportován do plic a vydechován. Část se rozpouští v krvi a tvoří tak hydrogenuhličitanový pufr (HCO3-/H2CO3), který je regulován respiračním systémem (HCO3-) i metabolickým (H2CO3). Koncentrace CO2 a H2CO3 je přímo úměrná parciálnímu tlaku oxidu uhličitého (pCO2).

Interpretace

Standardní koncentrace bikarbonátů (HCO3-) se počítá z hodnot pH při standardním pCO2 (5,33 kPa).

Preanalytické podmínky

Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny.

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 Obě 22,0-26,0 mmol/l

Vyšetření je součástí skupiny

Acidobazická rovnováha (krevní plyny, astrup)