Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_A2Ma
Materiál Moč aktuální
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava

Zkumavka + žlutá zátka (moč aktuální), + bílá zátka (moč sběr)

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

24 hod.

Princip stanovení

Imunonefelometrie

Klinické informace

α2-makroglobulin je velký 725 kDa protein produkovaný hlavně v játrech, ale lokálně ho syntetizují také makrofágy, fibroblasty a adrenokortikální buňky. Jedná se o největší neimunoglobulinový protein v lidské plazmě. α2-makroglobulin působí jako proteázový inhibitor a je schopen inaktivovat obrovské množství proteináz. Díky tomu funguje jako inhibitor fibrinolýzy, koagulace a komplementového systému. Dále přenáší hormony a enzymy, vykazuje efektorové a inhibitorové funkce ve vývoji lymfatického systému.

Interpretace

Marker postrenálního postižení.
Vyšetřuje se samostatně nebo jako součást tzv. indikátorových močových proteinů při vyšetření při ELFO bílkovin moče - typizace proteinurie a vyšetření erytrocytů ve fázovém kontrastu. Při posuzování proteinurií a typizaci hematurií se hodnotí indexy vztažené ke kreatininu a albuminu.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

moč - 7 dní

Stabilita při -20°C

moč - 1 měsíc

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Současně je vhodné stanovit kreatinin v témž vzorku moče.
U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.
Ze sběru moče odeberte po promíchání 5 ml vzorek.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91147 Rutina 235 371,30Kč*
* Cena je pouze orientační