Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy pacientů

Vážené návštěvy pacientů v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. Z důvodu nárůstu incidence akutních respiračních infekcí v Libereckém kraji vás prosíme o respektování níže doporučených pravidel návštěv:

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení OKBH Turnov
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_ALB..
Materiál Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Zkumavka pro Li-heparin krev s gelem (Vacutainer zelený uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Preanalytické podmínky

Ikterus: Bez interference do 684 μmol/l bilirubinu
Hemolýza: Bez interference do 4,5 g/l hemoglobinu.
Lipémie: Bez interference do 800 mg/dl Intralipidu.

Stabilita v krvi: 6 dnů

Biologický poločas: 18 dnů

Uchování v laboratoři 7 dní, doordinace je možná
Stabilita při 4-8°C

1 měsíc

Poznámka

Koncentrace závisí i na poloze při odběru ( hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže)

Výkony

Výkon Typ Body Cena
810329 Statim 24 37,92Kč*
81329 Rutina 17 26,86Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
< 1M obě 27 - 33 g/l
1M až 15 roků obě 30 - 43 g/l
> 15 let obě 32 - 47 g/l

Encyklopedie laboratorní medicíny 11