Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka B_CaI.
Materiál

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Odběrová souprava

Vzorky se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Princip stanovení

Astrup - iontově selektivní elektroda (ISE)

Klinické informace

Ionizovaný vápník je část vápníku v organizmu, která je biologicky aktivní. Jeho hladina je závislá na pH (během acidózy stoupá, u alkalózy klesá) a celkové bílkovině.

Interpretace

Snížené hodnoty (hypokalcémie) se vyskytují u hypoparathyreózy, senilní osteoporózy, Coonova syndromu a u stavů spojených s alkalózou (umělá ventilace).
Zvýšené hodnoty (hyperkalcémie) pozorujeme u malignit, stavů spojených s acidózou, hyperparathyreózy a u metastáz do kostí.

Preanalytické podmínky

Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81141 Statim 63 99,54Kč*
81627 Rutina 48 75,84Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 1.15 - 1.33 mmol/l

Vyšetření je součástí skupin

pH

Acidobazická rovnováha (krevní plyny, astrup)