Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka ACR
Materiál Moč aktuální

Odběrová souprava

Moč aktuální (žlutá zátka)

Režim Rutina
Typ metody Výpočet
Doba odezvy

do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Výpočet

Klinické informace

Při detekci i monitorování proteinurie je doporučováno její vyšetření ve vzorku (nejlépe první ranní, pokud není dostupná, i jiné) nesbírané moči. Kvantitativní proteinurie je v tomto případě vyjadřována jako poměr protein/kreatinin v moči (PCR – protein creatinine ratio). Noční nebo 24-hodinový sběr se nedoporučuje. Protože nejčastějšími příčinami chronického onemocnění ledvin u dospělých jsou diabetes mellitus, hypertenze a chronické glomerulonefritidy, které jsou spojeny s někdy jen mírně zvýšenou exkrecí albuminu, je vhodnější stanovovat místo koncentrace celkové bílkoviny albumin a výsledek vyjadřovat jako poměr albumin/kreatinin v moči (ACR - albumin creatinine ratio). Důraz kladený na použití poměru celková bílkovina nebo albumin/kreatinin v moči má několik důvodů, zejména nepohodlnost sběru moči pro pacienta a nepřesnost sběru moči. Hodnota poměru albumin/kreatinin má nejvyšší výpovědní hodnotu a nejnižší intraindividuální biologickou variabilitu. Vzorek první ranní moči je nejvhodnější, neboť v něm poměr albumin/kreatinin koreluje s 24-hodinovým vylučováním albuminu nejlépe. Pokud není možný první ranní vzorek, je použitelný i jiný náhodný vzorek nesbírané moči.

(zdroj: Doporučení ČSKB a ČNS ČLS JEP k vyšetřování proteinurie, 2010)

Interpretace

Albuminurie ≥ 30 mg/l nebo poměr albumin/kreatinin ≥ 3,0 g/mol jsou ukazatelem poškození ledvin.
Normální albuminurie je obvykle definovaná hodnotou ACR do 3 g/mol kreatininu. Počínající diabetické onemocnění ledvin je přítomno, je-li prokázána albuminurie s ACR 3-30 g/mol kreatininu.

(zdroj: Doporučení ČSKB: Doporučení k diagnostice onemocnění ledvin, 2021)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Žena 0 - 3.5 g/molkre
0r - 150r Muž 0 - 3 g/molkre

Doporučení ČSKB: Doporučení k diagnostice onemocnění ledvin (2021)

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Albumin v aktuální moči U_ALBa OKB,
LKBH Frýdlant
Moč aktuální
Rutina R: 130b (205,40Kč*) Přidat k tisku
Kreatinin v aktuální moči U_KREAa OKB,
LKBH Frýdlant
Moč aktuální
Statim + Pohotovost + Rutina S: 29b (45,82Kč*)
R: 19b (30,02Kč*)
Přidat k tisku