Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka P_AMON
Materiál

K EDTA krev (plazma) v ledové lázni

Odběrová souprava Zkumavka pro K-EDTA krev (Vacutainer fialový uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Fotometrické stanovení

Klinické informace

Amoniak je produktem metabolismu aminokyselin v játrech, protože jde o toxickou látku, je v játrech ihned přeměňován na močovinu. Další místo produkce amoniaku je proximální tubulus ledvin. Amoniak zde vzniká hydrolýzou glutaminu za přítomnosti glutaminázy.

Interpretace

Zvýšení:
- jaterní cirhóza, u akutního jaterního selhání (při akutní virové hepatitidě, pravostranném srdečním selhání, toxické hepatitidě při otravě paracetamolem, muchomůrkou zelenou, organofosfáty, medikamentózně navozené toxické hepatitidě při léčbě tricyklickými antidepresivy, halotanem), při vysokodávkové chemoterapii, u mnohočetného myelomu, Reyova syndromu, při léčbě valproátem (hlavně u dětí v kombinaci s jinými antiepileptiky), při recidivující a chronické močové infekci způsobené baktériemi štěpícími ureu (např. Proteus mirabilis), u závažného svalového postižení (těžkého myxedému, generalizovaných křečí), vzácněji jako vrozenou enzymatickou poruchu
Zvýšení bez známek poškození jater:
- parenterální vyživa s vysokým obsahem proteinů, GIT krvácení, podání některých léků (např. valproátu) nebo vstřebání roztoku glycinu používaného při transureterální prostatektomii
Falešné zvýšení:
- vysoká aktivita GGT v séru, která po odběru krve rozkládá glutamát obsažený v plazmě za vzniku amoniaku (zejména u alkoholiků)

Preanalytické podmínky

Odebraný materiál dodejte v ledové tříšti ihned na OKB.

Uchování v laboratoři neuchovává se
Stabilita při 20°C

plazma - 30 minut

Stabilita při 4-8°C

plazma - 2 hodiny

Stabilita při -20°C

plazma - 3 dny

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 507 Statim

Poznámka

Vadí hemolýza, erytrocyty obsahují 2-3 x více amoniaku než plazma.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81119 Statim 94 148,52Kč*
81341 Rutina 85 134,30Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Žena 11 - 51 µmol/l
0r - 150r Muž 16 - 60 µmol/l

Příbalový leták NH3L2, Roche