Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka B_LAKT
Materiál

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Odběrová souprava

Vzorky se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Princip stanovení

Atrup - ampérometrie

Klinické informace

Laktát, produkt anaerobního metabolizmu glukózy, je markerem nedostatečné perfuze tkání, nezachycuje však nástup hypoxie tkání, význam má trend hodnot. Jeho zvýšená koncentrace v organizmu (hypoxie či metabolické příčiny) způsobuje vznik acidózy. Laktátová acidóza vzniká i fyziologicky po velké svalové aktivitě.

Interpretace

Zvýšené hodnoty laktátu pozorujeme obzvláště u šokových stavů, sepse, infarktu myokardu, kardiovaskulárního a jaterního selhání, dále vlivem mnoha léku a toxických látek (např. alkohol, antiepileptika, diethyléter, katecholaminy, paracetamol aj.), vlivem některých infekcí (cholera, HIV), u ketoacidóz, pooperačních stavů a akutní leukémie.
Snížené hodnoty se vyskytují po aplikaci kyseliny lipoové a látek upravujících acidobazickou rovnováhu (glukóza, oxygenace aj.)

Preanalytické podmínky

Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81171 Statim 67 105,86Kč*
81521 Rutina 56 88,48Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0.56 - 1.39 mmol/l

Vyšetření je součástí skupin

pH

Acidobazická rovnováha (krevní plyny, astrup)