Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_AGAP
Materiál Sérum
Li-heparin plazma

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Zkumavka pro Li-heparin krev s gelem (Vacutainer zelený uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Výpočet
Klinické informace

Anion gap je ukazatelem metabolické komponenty acidobazického stavu. Zvyšuje se u metabolické acidózy způsobené nahromaděním laktátu, ketolátek a dalších organických kyselin, souhrnně označovaných jako neměřené anionty (UA). Odhaluje podíl neměřených aniontů na vzniku metabolické poruchy. Jeho nevýhodou je, že selhává u hypoalbuminémie, kde neodhalí zvýšené neměřené anionty, a kde je proto vhodnější použít anion gap korigovaný (na plazmatický albumin).

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Poznámka

= (S_Na+ S_K) – (S_Cl + B_AKTB (aktuální bikarbonáty z KP))

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 14 - 18 mmol/l

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008