Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka P_ALDO
Materiál K-EDTA plazma

Odběrová souprava Zkumavka pro K-EDTA krev (Vacutainer fialový uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)

Klinické informace

Aldosteron je adrenální mineralokortikoid tvořený v zona glomerulosa kůry nadledvin, v buňkách cév a srdce. V krvi je asi z 50% vázaný na albumin. Podílí se na řízení vodního a minerálního hospodářství i krevního tlaku, a to stimulací resorpce sodných iontů a vody a vylučováním draselných iontů ledvinami. Sekrece aldosteronu podléhá cirkadiánní kontrole a je řízená především systémem renin-angiotenzin-aldosteron, dále ACTH a hyperkalémií, naopak inhibičními vlivy působí natriuretické peptidy, melanocyty stimulující hormon a dopamin. Aldosteron je metabolizován v játrech a vylučuje se močí.
Vhodné je stanovení spolu s reninem k výpočtu poměru aldosteron/renin (ARR), který odhalí primární hyperaldosteronismus i při normokalemii.

Variabilita: intraindividuální (cca 30 %), diurnílní s max. v 8 h a min. ve 23 h.

(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; příbalový leták MAGLUMI Aldosterone (CLIA), Snibe Diagnostic)

Interpretace

Snížené hodnoty sledujeme u hypoaldosteronismu získaného (Addisonova nemoc), vrozeného (kongenitální adrenální hyperplazie), dále u různých enzymatických defektů, nedostatečné tvorby reninu, u diabetiků (nefropatie), preeklampsie, dlouhodobé léčby heparinem (suprese sekrece aldosteronu) a obstruktivní spánkové apnoe.
Zvýšené hodnoty aldosteronu pozorujeme u hyperaldosteronismu primárního (Connův syndrom, hyperplasie kůry nadledvin) a idiopatického, pseudohyperaldosteronismu, u stavů se sníženou perfuzí ledvin, hypertenze, dále u zvýšeného uvolňování reninu (poškození ledvin, tumor, Bartterův syndrom), fyziologicky v těhotenství.

Stanovení aldosteronu je indikováno při suspekci hyperaldosteronismu (hypertenze, arytmie, rozhození iontové rovnováhy), k diagnostice primárního a sekundárního hyperaldosteronismu (adenomy, tumory. nízký ARR či renin, poruchy jater a ledvin), idiopatického hyperaldosteronismu (zvýšení reninu s hypokalemií), familiárního hyperaldosteronismu, jako kontrola léčby ACE inhibitory a srdečního selhání, dále k diagnostice hypoaldosteronismu s hyporeninemií, adrenální hyperplasie a k detekci mineralokortikoidní deficience.

(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; příbalový leták MAGLUMI Aldosterone (CLIA), Snibe Diagnostic)

Preanalytické podmínky

Odběry krve doručte neprodleně do spádové laboratoře k separaci plazmy; není-li to možné odešlete ambulantního pacienta k odběru na Centrální odběry OKB (485 312 189).

Přesné pokyny pro vyšetření aldosteronu a reninu a pokyny k transportu vzorků ze spolupracujících laboratoří naleznete ZDE.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

plazma - 1 den

Stabilita při 4-8°C

plazma - 2 dny

Stabilita při -20°C

plazma - 1 měsíc

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Odběr krve je nutné provést vleže po 30 min klidu na lůžku nebo v případě ambulantního odběru vsedě po 30 min klidové polohy vsedě.

Pro interpretaci je vhodný současný odběr krve na renin a aldosteron (posouzení poměru aldosteron/renin, zkratka q_AL/RE).
Před vyšetřením je vhodná dieta s přiměřeným množstvím sodíku (130 mmol/den, tj. 3g/den) a draslíku, příp. lze pro lepší interpretaci zároveň stanovit odpad Na, K ve sběru moče za 24 hod.
Stanovení aldosteronu i reninu ovlivňují léky (zejména diuretika, antihypertenziva, antiflogistika, antirevmatika) a dále lékořicové výrobky. Pokud je to klinicky možné, je třeba léky 2-4 týdny předem vysadit.

Přesné pokyny pro vyšetření aldosteronu a reninu a pokyny k transportu vzorků ze spolupracujících laboratoří naleznete ZDE.

Od 18.9.2023 změna vyhodnocení primárního hyperaldosteronismu:
Pro pozitivní screening na primární hyperaldosteronismus svědčí poměr aldosteron/renin > 100 pmol/ng a současně aldosteron v plazmě > 300 pmol/l.
U zdravých jedinců se hodnota poměru aldosteron/renin pohybuje v rozmezí 5 – 77 pmol/ng.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
93125 Rutina 187 295,46Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 - 150 r U 83,2 - 832,2 pmol/l

Příbalový leták Maglumi X3, SNIBE