Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka P_REN
Materiál K-EDTA plazma

Odběrová souprava Zkumavka pro K-EDTA krev (Vacutainer fialový uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)

Klinické informace

Renin je enzym tvořený v juxtaglomerulárním aparátu ledvin, vzniká z inaktivního proreninu a preproreninu syntetizovaného v játrech. Sekrece reninu je stimulována snížením koncentrace sodíku v těle, snížením objemu krve a krevního tlaku. Je součástí systému RAAS - štěpí angiotenzinogen na angiotenzin, který dále způsobuje vazokonstrikci a stimuluje sekreci aldosteronu.
Vhodné je stanovení spolu s aldosteronem k výpočtu poměru aldosteron/renin (ARR), který odhalí primární hyperaldosteronismus i při normokalemii.

Variabilita: diurnální s maximem časně ráno ve spánku (0.-5. h) a minimem v odpoledních hodinách.

(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; příbalový leták MAGLUMI Renin (CLIA), Snibe Diagnostic)

Interpretace

Zvýšené hodnoty reninu pozorujeme u renovaskulární hypertenze, tumorů produkujících renin, Addisonovy choroby, u některých renálních chorob a vlivem mnoha léků (např. albuterol, diltiazem, fadrozol, hydralazin, lithium, opiáty aj.).
Snížené hodnoty reninu sledujeme u primárního hyperaldosteronismu, spánkové apnoe, vlivém léků (např. ibuprofen aj.), dále u zvýšeného příjmu sodných solí a u zvýšení natriuretických peptidů.

Stanovení reninu je indikováno k diagnostice sekundární hypertenze, k monitorování léčby vrozené adrenální hyperplazie, k diagnostice aldosteronismu, dále u edémových stavů nejasného původu, u získaného "zdánlivého nadbytku mineralokortikoidů", Liddleova syndromu a k diagnostice ortostatické hypotenze.

(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; příbalový leták MAGLUMI Renin (CLIA), Snibe Diagnostic)

Preanalytické podmínky

Odběry krve doručte neprodleně do spádové laboratoře k separaci plazmy; není-li to možné odešlete ambulantního pacienta k odběru na Centrální odběry OKB (485 312 189).

Přesné pokyny pro vyšetření aldosteronu a reninu a pokyny k transportu vzorků ze spolupracujících laboratoří naleznete ZDE.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

plazma - 3 dny

Stabilita při 4-8°C

NESKLADUJTE plazmu při teplotě 2–8 °C, neboť by mohlo dojít k aktivaci chladem.

Stabilita při -20°C

plazma - 1 měsíc

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Odběr krve je nutné provést – vleže po 30 min klidu na lůžku; v případě ambulantního odběru vsedě po 30 min klidové polohy vsedě.

Pro interpretaci je vhodný současný odběr krve na renin a aldosteron (posouzení poměru aldosteron/renin, zkratka q_AL/RE).
Před vyšetřením je vhodná dieta s přiměřeným množstvím sodíku (130 mmol/den, tj. 3g/den) a draslíku, příp. lze pro lepší interpretaci zároveň stanovit odpad Na, K ve sběru moče za 24 hod.
Stanovení aldosteronu i reninu ovlivňují léky (zejména diuretika, antihypertenziva, antiflogistika, antirevmatika) a dále lékořicové výrobky. Pokud je to klinicky možné, je třeba léky 2-4 týdny předem vysadit.

Přesné pokyny pro vyšetření aldosteronu a reninu a pokyny k transportu vzorků ze spolupracujících laboratoří naleznete ZDE.

Od 18.9.2023 změna vyhodnocení primárního hyperaldosteronismu:
Pro pozitivní screening na primární hyperaldosteronismus svědčí poměr aldosteron/renin > 100 pmol/ng a současně aldosteron v plazmě > 300 pmol/l.
U zdravých jedinců se hodnota poměru aldosteron/renin pohybuje v rozmezí 5 – 77 pmol/ng.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
93179 Rutina 383 605,14Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 - 150 r U 1,86 - 27,27 ng/l

Příbalový leták Maglumi X3, SNIBE