Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka B_K...
Materiál

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Princip stanovení

Astrup - iontově selektivní elektroda (ISE)

Klinické informace

Draslík je intracelulární kationt, jeho koncentrace je regulována koncentrací sodíku (jdou protichůdně), hodnotou pH, systémem renin-angiotenzin-aldosteron, stavem ABR, inzulinem a katecholaminy. Draslík se vylučuje močí a GIT. Má význam v několika metabolických procesech, účastní se fosforylačních dějů, dále má úlohu při neuromuskulární aktivitě, dráždivosti srdečního svalu, regulaci krevního tlaku aj. Při anabolických dějích se ukládá do buněk, při katabolických je z buněk uvolňován. Hodnoty v séru se hodnotí zvlášt ve vztahu k pH - při acidemii se draslík uvolňuje z buněk, jeho normální hladiny značí depleci v organismu; naopak při alkalemii je draslík udržován v buňkách a více vylučován močí, normální nebo zvýšené hladiny svědčí pro hyperaldosteronismus. Hypokalemie je téměř vždy doprovázena hypomagnesemii.

Stanovení je indikováno pacientům s poruchami acidobazického a minerálního metabolismu, dále k monitorování pacientů na intenzivní péči, při hypertenzi, srdečních arytmiích, po aplikaci diuretik, při poruše renálních funkcí, zvracení a průjmových stavech.

Interpretace

Snížené hodnoty (hypokalémie) pozorujeme u nedostatečného příjmu či u nadměrných ztrát (anorexie, hladovění, alkoholismus, zvracení, průjem, nadměrné pocení), u syndromů Connova, Cushingova, Bartterova, dále u primárního hyperaldosteronismu, adenomu nadledvinek, leukémie aj.

Zvýšené hodnoty (hyperkalémie) se vyskytují u zvýšeného příjmu či snížené exkrece, u šokových stavů, katabolismu, acidózy, hepatopatie, pseudohyperaldosteronismu a po podání kalium-retenčních diuretik.

Variabilita: diurnální s max. v 8 h a ve 14 h, sezónní s max. v zimě, intraindividuální.

(zdroj: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004)

Preanalytické podmínky

Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81145 Statim 36 56,88Kč*
81393 Rutina 25 39,50Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 6t Obě 3.7 - 5.9 mmol/l
6t - 3r Obě 4.1 - 5.3 mmol/l
3r - 150r Žena 3.4 - 4.4 mmol/l
3r - 150r Muž 3.5 - 4.5 mmol/l

Vyšetření je součástí skupin

pH

Acidobazická rovnováha (krevní plyny, astrup)