Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka B_K...
Materiál

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Princip stanovení

Astrup - iontově selektivní elektroda (ISE)

Klinické informace

Draslík je intracelulární kationt, jeho koncentrace je regulována koncentrací sodíku (jdou protichůdně), hodnotou pH, systémem renin-angiotenzin-aldosteron, stavem ABR, inzulinem a katecholaminy. Draslík se vylučuje močí a GIT. Má význam v několika metabolických procesech, při anabolických dějích se ukládá do buněk, při katabolických je z buněk uvolňován.

Interpretace

Snížené hodnoty (hypokalémie) pozorujeme u nedostatečného příjmu či u nadměrných ztrát (anorexie, hladovění, alkoholismus, zvracení, průjem, nadměrné pocení), u syndormů Connova, Cushingova, Bartterova, dále u primárního hyperaldosteronismu, adenomu nadledvinek, leukémie aj.
Zvýšené hodnoty (hyperkalémie) se vyskytují u zvýšeného příjmu či snížené exkrece, u šokových stavů, katabolismu, acidózy a hepatopatie.

Preanalytické podmínky

Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81145 Statim 36 56,88Kč*
81393 Rutina 25 39,50Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 6t Obě 3.7 - 5.9 mmol/l
6t - 3r Obě 4.1 - 5.3 mmol/l
3r - 150r Žena 3.4 - 4.4 mmol/l
3r - 150r Muž 3.5 - 4.5 mmol/l

Vyšetření je součástí skupin

pH

Acidobazická rovnováha (krevní plyny, astrup)