Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka B_GLU
Materiál

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Princip stanovení

Astrup - ampérometrie

Klinické informace

Glukóza je základním zdrojem energie, v organizmu je hned zpracována nebo je ukládána ve formě glykogenu v játrech. Hlavním zdrojem glukózy je potrava, část vzniká i glukoneogenezí či glykogenolýzou. Její hladinu řídí především inzulín (snižuje) a glukagon (zvyšuje), ale také adrenalín a jiné hormony. Fyziologicky se vylučuje močí do 0,1 g/d.

Interpretace

Zvýšené hodnoty glukózy se vyskytují zvláště u diabetu mellitus, metabolického syndromu X, u endokrynních chorob, poruch glukózové tolerance, chorob pankreatu a galaktosemie.
Snížené hodnoty pozorujeme u stavů se zvýšenou utilizací glukózy (hyperinzulinizmus, endotoxický šok, nádory), dále nalačno, u hypothyreózy, deficience růstového horomonu, chorob jater aj.

Preanalytické podmínky

Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81155 Statim 26 41,08Kč*
81439 Rutina 17 26,86Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 1d Obě 2.2 - 3.3 mmol/l
1d - 1m Obě 2.8 - 4.4 mmol/l
1m - 150r Obě 4.1 - 5.6 mmol/l

Vyšetření je součástí skupin

pH

Acidobazická rovnováha (krevní plyny, astrup)