Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka B_NA..
Materiál

Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Odběrová souprava

Vzorky se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky.

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Princip stanovení

Astrup - iontově selektivní elektroda (ISE)

Klinické informace

Sodík je hlavní extracelulární kationt, jeho funkcí je především udržování osmolality a acidobazické rovnováhy. Koncentrace sodných iontů je závislá na obsahu vody v těle, natremie se hodnotí vždy ve vztahu k hydrataci, chloridemii a proteinemii. Vylučuje se močí, potem i stolicí.

Interpretace

Snížené hodnoty (hyponatrémie) pozorujeme u stavů spojených se zvýšenými ztrátami sodíku (pocení, popáleniny, diabetická acidóza), dále u hypothyreózy, zvýšené sekrece ADH, katabolických stavů, malnutrice spojené s hypoalbuminémii a hypoproteinémii, respirační alkalózy a stresových situací.
Zvýšené hodnoty (hypernatrémie) se vyskytují u diabetu insipidus, osmotické diurézy při glykosurii, zvýšeného příjmu či snížené exkrece (srdeční dekompenzace, hyperaldosteronismus aj.) a v neonatálním období.

Preanalytické podmínky

Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81135 Statim 36 56,88Kč*
81593 Rutina 23 36,34Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 6t Obě 133 - 146 mmol/l
6t - 3r Obě 139 - 146 mmol/l
3r - 15r Obě 138 - 145 mmol/l
15r - 90r Obě 136 - 145 mmol/l
90r - 150r Obě 132 - 146 mmol/l

Vyšetření je součástí skupin

pH

Acidobazická rovnováha (krevní plyny, astrup)