Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_A1Mi
Materiál Moč aktuální
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava

Zkumavka + žlutá zátka (moč aktuální), + bílá zátka (moč sběr)

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

24 hod.

Princip stanovení

Imunonefelometrie

Klinické informace

α1-mikroglobulin je glykoprotein 27 kDa produkovaný játry. V oběhu se vyskytuje ve volné formě nebo v komplexu s jinými plazmatickými proteiny. Volná forma je filtrována glomerulem do primární moči, ze které je reabsorbována proximálním tubulem, kde dochází ke katabolizaci . Hladiny α1-mikroglobulinu v moči jsou citlivým markerem tubulární funkce. V normální moči jsou přítomna pouze stopová množství α1-mikroglobulin. Jakékoli poškození tubulárního systému narušuje reabsorpci z primární moči a vede ke zvýšené exkreci α1-mikroglobulin močí. Taková tubulární proteinurie může být důsledkem nefrotoxických látek, jako jsou těžké kovy (olovo, kadmium) nebo léky (např. některá analgetika, cytostatika nebo antibiotika), akutního selhání ledvin, akutní nebo chronické pyelonefritida, renálního vaskulární onemocnění, Fanconiho syndromu, balkánské nefropatie nebo rejekce transplantované ledviny.

Interpretace

Specifický marker tubulární dysfunkce.
Vyšetřuje se samostatně nebo jako součást tzv. indikátorových močových proteinů při vyšetření při ELFO bílkovin moče - typizace proteinurie a vyšetření erytrocytů ve fázovém kontrastu. Při posuzování proteinurií a typizaci hematurií se hodnotí indexy vztažené ke kreatininu a albuminu.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

moč - 8 dní

Stabilita při -20°C

moč - 1 měsíc

Kontakt

485 312 154 laboratoř mozkomíšní mok

Poznámka

Současně je vhodné stanovit kreatinin v témž vzorku moče.
U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.
Ze sběru moče odeberte po promíchání 5 ml vzorek.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91193 Rutina 278 439,24Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
a-1-mikroglob./krea qU_A1Mi/krea OKB Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 1.58 g/mol
Přidat k tisku