Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Neurocentrum

Jarmila Brzáková

staniční sestra neurochirurgie

MUDr. Pavel Buchvald Ph.D.

člen dozorčí rady, zástupce přednosty Neu...

MUDr. Zuzana Eichlová

vedoucí lékař JIP A - neurologický JIP...

MUDr. Robert Fröhlich

zástupce primáře neurochirurgie

Michaela Janáková

staniční sestra operačních sálů neurochirurgie-ortopedie

MUDr. Martin Jíra

primář neurologie

MUDr. Lubomír Jurák Ph.D.

vedoucí lékař JIP B

Mgr. Dana Kotlárová

sekretariát Neurocentra

Jana Macková

vedoucí sestra ambulancí neurologie a neurochirurgie

Mgr. Nina Nechanická

psycholožka - t.č. MD

MUDr. Martina Nemcová

zástupkyně primáře neurologie

Poláková Veronika

staniční JIP neurocentra

MUDr. Věra Špatenková Ph.D.

primářka JIP neurocentra

prof. MUDr. Petr Suchomel Ph.D.

přednosta Neurocentra, přednosta Komplexn...

Petr Tolstobrov

promovaný lékař

Eva Vazačová

sekretariát Neurocentra

Bc. Jana Vohlídalová

vrchní sestra Neurocentra