Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy pacientů

Vážené návštěvy pacientů v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. Z důvodu nárůstu incidence akutních respiračních infekcí v Libereckém kraji vás prosíme o respektování níže doporučených pravidel návštěv:

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
PaedDr. Ivana Vacardová MBA

odborná VŠ pracovnice

Bc. Lenka Václavíčková

staniční sestra JIMP

Mgr. Josef Vajnar

terapeut jógy

PharmDr. Josef Vaníček

klinický farmaceut

Lenka Vaníčková

mzdová účetní Turnov

Mgr. Klára Vavrušková

klinický bioanalytik

Eva Vazačová

sekretariát neurocentra

MUDr. Jindra Vejrychová

primářka diabetologie, vedoucí diabetolog...

MUDr. Zdeněk Velička

zástupce přednosty Kardiocentra, ved. lék...

MUDr. Tomáš Vencálek

primář plicního oddělení

Bc. Dana Venclíková

staniční sestra JIMP

Ivana Veselá

vrchní laborantka transfúzního oddělení

Barbora Vilímová

vrchní sestra CNP/ONP Liberec

MUDr. Iva Vimmerová

zástupkyně primáře spinální jednotky

MUDr. Adam Vitouš

primář infekčního oddělení, člen představenstva

Ing. Jiří Vitvar

Biomedicínský inženýr

Ludmila Vodičková

staniční sestra centrálních odběrů OKB

Bc. Jana Vohlídalová

vrchní sestra neurocentra

Michal Vondráček

vedoucí střediska zdravotnické dopravní služby

Jana Vonešová

zástupkyně vrchní operačních sálů Turnov

Šárka Vrbková

referentka

MUDr. Kristýna Vymětalová

lékař, vedoucí lékař UIPD

Zuzana Vyskočilová

staniční laborantka OKMI