Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
PaedDr. Ivana Vacardová MBA

odborná VŠ pracovnice

Mgr. Markéta Vajdíková

odborná VŠ pracovnice

Mgr. Josef Vajnar

terapeut jógy

PharmDr. Josef Vaníček

klinický farmaceut v odborné přípravě...

Lenka Vaníčková

mzdová účetní Turnov

Mgr. Klára Vavrušková

klinický bioanalytik

Eva Vazačová

sekretariát neurocentra

MUDr. Jindra Vejrychová

primářka diabetologie, vedoucí diabetolog...

MUDr. Zdeněk Velička

zástupce přednosty Kardiocentra, ved. lék...

MUDr. Tomáš Vencálek

primář plicního oddělení

Bc. Dana Venclíková

staniční sestra JIMP

Ivana Veselá

vrchní laborantka transfúzního oddělení

Barbora Vilímová

vrchní sestra CNP/ONP Liberec

MUDr. Iva Vimmerová

zástupkyně primáře spinální jednotky

MUDr. Adam Vitouš

primář infekčního oddělení, člen představenstva

Ing. Jiří Vitvar

biomedicínský inženýr

Ludmila Vodičková

staniční sestra centrálních odběrů OKB

Bc. Jana Vohlídalová

vrchní sestra neurocentra

Michal Vondráček

vedoucí střediska zdravotnické dopravní služby

Jana Vonešová

zástupkyně vrchní operačních sálů Turnov

Šárka Vrbková

referentka

Zuzana Vyskočilová

staniční laborantka OKMI

Mgr. Marie Vyskočilová

klinická farmaceutka v odborné přípravě...