Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

22. 6. – KNL s okamžitou platností ZAKAZUJE návštěvy ve všech svých nemocnicích (Liberec, Turnov, Frýdlant) kvůli vzniku nového ohniska COVID-19 na Liberecku. Otec u porodu může být poté, co projde triáží na oddělení (bude mu změřena teplota a vyplní dotazník). Děkujeme Vám za pochopení.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
PaedDr. Ivana Vacardová MBA

odborná VŠ pracovnice

Mgr. Josef Vajnar

terapeut jógy

Lenka Vaníčková

mzdová účetní Turnov

Mgr. Klára Vavrušková

klinický bioanalytik

Eva Vazačová

sekretariát Neurocentra

MUDr. Jindra Vejrychová

primářka diabetologie, vedoucí diabetolog...

MUDr. Zdeněk Velička

zástupce přednosty Kardiocentra, ved. lék...

MUDr. Tomáš Vencálek

primář plicního oddělení

Bc. Dana Venclíková

staniční sestra JIMP

Ivana Veselá

vrchní laborantka transfúzního oddělení

Barbora Vilímová

staniční sestra oddělení následné péče 1. patro

MUDr. Iva Vimmerová

zástupkyně primáře spinální jednotky

MUDr. Adam Vitouš

primář infekčního oddělení, člen představenstva

Ludmila Vodičková

staniční sestra centrálních odběrů OKB

Monika Voháňková DiS.

staniční sestra neurologie

Michal Vondráček

vedoucí střediska zdravotnické dopravní služby

Jana Vonešová

zástupkyně vrchní operačních sálů Turnov

Bc. Monika Vošterová

staniční sestra HDS oddělení nefrologie a...

Šárka Vrbková

referentka

Markéta Vyhňáková

staniční laborantka OKB