Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Vážení návštěvníci nemocnic v Liberci, Turnově a Frýdlantě. Z důvodu aktuálního nárůstu nemocnosti na libereckém Oddělení následné péče jsou zde až do odvolání zakázány návštěvy. Návštěvy na ostatních oddělení hospitalizovaných pacientů v KNL jsou nadále povoleny, avšak pouze s ochranou dýchacích cest (rouška nebo respirátor). Výjimkou je dětské oddělení a odd. dětské psychiatrie, kde ochrana dýchacích cest vyžadována není. Děkujeme, že tato opatření respektujete.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
PaedDr. Ivana Vacardová MBA

odborná VŠ pracovnice

Bc. Lenka Václavíčková

staniční sestra JIMP

Mgr. Josef Vajnar

terapeut jógy

Lenka Vaníčková

mzdová účetní Turnov

Mgr. Klára Vavrušková

klinický bioanalytik

Eva Vazačová

sekretariát Neurocentra

MUDr. Jindra Vejrychová

primářka diabetologie, vedoucí diabetolog...

MUDr. Zdeněk Velička

zástupce přednosty Kardiocentra, ved. lék...

MUDr. Tomáš Vencálek

primář plicního oddělení

Bc. Dana Venclíková

staniční sestra JIMP

Ivana Veselá

vrchní laborantka transfúzního oddělení

Barbora Vilímová

staniční sestra oddělení následné péče 1. patro

MUDr. Iva Vimmerová

zástupkyně primáře spinální jednotky

MUDr. Adam Vitouš

primář infekčního oddělení, člen představenstva

Ludmila Vodičková

staniční sestra centrálních odběrů OKB

Bc. Jana Vohlídalová

vrchní sestra Neurocentra

Michal Vondráček

vedoucí střediska zdravotnické dopravní služby

Jana Vonešová

zástupkyně vrchní operačních sálů Turnov

Šárka Vrbková

referentka

MUDr. Kristýna Vymětalová

lékař, vedoucí lékař UIPD