Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

22. 6. – KNL s okamžitou platností ZAKAZUJE návštěvy ve všech svých nemocnicích (Liberec, Turnov, Frýdlant) kvůli vzniku nového ohniska COVID-19 na Liberecku. Otec u porodu může být poté, co projde triáží na oddělení (bude mu změřena teplota a vyplní dotazník). Děkujeme Vám za pochopení.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
PhDr. Radmila Pacltová

staniční sestra rehabilitace - lůžka

MUDr. Václava Palánová

zástupce primáře oddělení klinické bioche...

Bc. Karolína Paldusová

staniční sestra interního oddělení Turnov...

Dana Pastorová

staniční sestra COS-OZO

MUDr. Jiří Patka

primář ARO Turnov

MUDr. Jiří Pavlásek

zástupce primáře gynekologicko-porodnické...

MUDr. Miloš Pavlíček

zástupce primářky RDG oddělení Turnov...

Olga Pavlíková

vrchní laborantka patologie

MUDr. Jan Pazour

primář spinální jednotky

MUDr. Robin Pělucha

zástupce přednosty Centra psychiatrie, Sexuologická ambulance

Ladislav Pěnička

dispečer oddělení dopravy

Ing. Aleš Pěnička

vedoucí oddělení dopravy

Bc. Jitka Peničková

vrchní laborantka OKBH Turnov

Mgr. Jolana Pěnkavová

vedoucí lékárny Husova ulice

Mgr. Iveta Pernerová

vrchní sestra kardiovaskulárního centra...

Miloslava Petráková

vedoucí sestra interna - gastroenterologi...

Ing. Renáta Petříková

vedoucí Oddělení smluvních vztahů se ZP a...

Ing. Lenka Petýrková Janečková

klinický radiologický fyzik

Veronika Pflegerová

staniční sestra anesteziologie

MUDr. Romana Pištorová

zástupkyně primáře JIP a JIMP interních o...

MUDr. Petr Plaček

zástupce primáře plicního oddělení

Bc. Jana Plachá

zdravotní sestra

Ing. Eva Plačková

klinický radiologický fyzik

Mgr. Petra Plašková

vrchní sestra dětského oddělení

MUDr. Rostislav Polášek

přednosta kardiovaskulárního centra, prim...

MUDr. Daniel Pospíšil EuSpLM, MBA

primář oddělení následné péče Turnov, zás...

RNDr. Hilda Přibylová

odborná VŠ pracovnice

Jiří Procházka

ICT - hardware

Ing. Jaroslav Procházka

vedoucího toxikologické laboratoře

MUDr. Renata Procházková Ph.D.

přednostka Centra laboratorní medicíny, p...

MUDr. František Ptáček

zástupce primáře ÚČOCH

Mgr. Lucie Ptáčková

Gerioterapeutka

MUDr. Zuzana Ptáčková

zástupkyně primářky revmatologie