Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 48 hodin
  • doloží, že v době ne delší než  180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění covid-19
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
PhDr. Radmila Pacltová

staniční sestra rehabilitace - lůžka

MUDr. Václava Palánová

zástupce primáře oddělení klinické bioche...

Bc. Karolína Paldusová

staniční sestra interního oddělení Turnov...

Dana Pastorová

staniční sestra COS-OZO

MUDr. Jiří Patka

primář ARO Turnov

MUDr. Jiří Pavlásek

primář gynekologicko-porodnického oddělen...

MUDr. Miloš Pavlíček

zástupce primářky RDG oddělení Turnov...

Olga Pavlíková

vrchní laborantka patologie

MUDr. Jan Pazour

primář spinální jednotky

MUDr. Robin Pělucha

zástupce přednosty Centra psychiatrie, Sexuologická ambulance

Ladislav Pěnička

dispečer oddělení dopravy

Ing. Aleš Pěnička

vedoucí oddělení dopravy

Bc. Jitka Peničková

vrchní laborantka OKBH Turnov

Mgr. Jolana Pěnkavová

vedoucí lékárny Husova ulice

Mgr. Iveta Pernerová

vrchní sestra kardiovaskulárního centra...

Miloslava Petráková

vedoucí sestra interna - gastroenterologi...

Ing. Renáta Petříková

vedoucí Oddělení smluvních vztahů se ZP a...

Ing. Lenka Petýrková Janečková

klinický radiologický fyzik

Veronika Pflegerová

staniční sestra anesteziologie

Bc. Mária Pilařová

vrchní laborant

MUDr. Romana Pištorová

zástupkyně primáře JIP a JIMP interních o...

MUDr. Petr Plaček

zástupce primáře plicního oddělení

Ing. Eva Plačková

klinický radiologický fyzik

Mgr. Petra Plašková

vrchní sestra dětského oddělení

MUDr. Rostislav Polášek

přednosta kardiovaskulárního centra, prim...

MUDr. Daniel Pospíšil EuSpLM, MBA

primář oddělení následné péče Turnov, zás...

Jiří Procházka

ICT - hardware

Ing. Jaroslav Procházka

vedoucího toxikologické laboratoře

MUDr. Renata Procházková Ph.D.

přednostka Centra laboratorní medicíny, p...

MUDr. František Ptáček

zástupce primáře ÚČOCH

Mgr. Lucie Ptáčková

Gerioterapeutka

MUDr. Zuzana Ptáčková

zástupkyně primářky revmatologie