Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Irena Peukerová

asistentka ochrany a podpory veřejného zdraví

PhDr. Radmila Pacltová

staniční sestra rehabilitace - lůžka

MUDr. Václava Palánová

zástupce primáře oddělení klinické bioche...

Bc. Karolína Paldusová

staniční sestra interního oddělení Turnov...

MUDr. Zdeňka Pařízková

zástup primáře klin. onkologie, vedoucí l...

Dana Pastorová

staniční sestra COS-OZO

MUDr. Jiří Patka

primář ARO Turnov

MUDr. Jiří Pavlásek

primář gynekologicko-porodnického oddělen...

MUDr. Miloš Pavlíček

zástupce primářky RDG oddělení Turnov...

Olga Pavlíková

vrchní laborantka patologie

MUDr. Tomáš Pavlů

primář Všeobecné interny

MUDr. Jan Pazour, Ph.D.

přednosta Traumatologicko-ortopedického c...

MUDr. Robin Pělucha

zástupce přednosty Centra psychiatrie, Sexuologická ambulance

Ladislav Pěnička

dispečer oddělení dopravy

Ing. Aleš Pěnička

vedoucí oddělení dopravy

Bc. Jitka Peničková

vrchní laborantka OKBH Turnov

Mgr. Iveta Pernerová

vrchní sestra kardiovaskulárního centra...

Miloslava Petráková

staniční sestra IBD Centra a Gastroentero...

Ing. Renáta Petříková

vedoucí Oddělení smluvních vztahů se ZP a...

Ing. Lenka Petýrková Janečková

klinický radiologický fyzik

Veronika Pflegerová

staniční sestra anesteziologického odd. Frýdlant

Bc. Mária Pilařová

vrchní laborant

MUDr. Romana Pištorová

zástupkyně primáře JIP a JIMP interních o...

MUDr. Petr Plaček

zástupce primáře plicního oddělení

Ing. Eva Plačková

klinický radiologický fyzik

Mgr. Petra Plašková

vrchní sestra dětského oddělení

MUDr. Radek Podoubský

vedoucí lékař interna 4A

Veronika Poláková

staniční sestra JIP neurocentra

staniční sestra JIP neurocentra a ortopedie

MUDr. Rostislav Polášek

přednosta kardiovaskulárního centra, prim...

MUDr. Daniel Pospíšil EuSpLM, MBA

primář oddělení následné péče Turnov, zás...

MUDr. Jana Prattingerová

lékař se specializací, vedoucí oddělení...

Jiří Procházka

ICT - hardware

Ing. Jaroslav Procházka

vedoucího toxikologické laboratoře

MUDr. Renata Procházková Ph.D.

primářka transfuzního oddělení

Mgr. Lucie Ptáčková

gerioterapeutka