Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Psychiatrie

Mgr. Terézia Gubová

psycholožka

Petra Hečková

staniční sestra psychiatrie (přechodně budova K)

Bohumila Hodná

zdravotně-sociální pracovnice (přechodně budova K)

MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.

přednosta Centra psychiatrie, primář Oddě...

MUDr. Marie Hyánková

lékařka, stanice AT

Michaela Kašparová, DiS.

staniční oddělení psychiatrie pro dospělé...

Nikol Krnáčová

sociální pracovnice (budova I)

Martina Löffelmanová

vrchní sestra Centra psychiatrie a Odděle...

MUDr. Tomáš Neumann

lékař, Sexuologická ambulance

MUDr. Robin Pělucha

zástupce přednosty Centra psychiatrie, Sexuologická ambulance

Lenka Žďárská

sekretariát psychiatrie

MUDr. Tereza Zitová

lékařka, Spánková poradna - t. č. na mateřské dovolené