Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy v KNL,a.s.

Vážené návštěvy našich pacientů v Krajské nemocnici Liberec. V rámci bezpečí a kvality poskytované péče našim pacientům prosíme o respektování doporučených pravidel při návštěvě pacienta v KNL,a.s.

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Mgr. Hana Kamenická

odborná VŠ pracovnice

Hana Kárová

staniční sestra ARO Turnov

MUDr. Michal Karpíšek

primář ortopedie Turnov

MUDr. Petr Kašák

primář oddělení urgentní medicíny

Michaela Kašparová, DiS.

staniční oddělení psychiatrie pro dospělé...

Monika Kinská

zástupkyně vrchní sestry chirurgie Turnov

Jana Kirchhofová

staniční sestra novorozeneckého oddělení

Mgr. Milena Kleinerová

zástupkyně vedoucího lékárníka

Simona Kleinerová

staniční sestra

Mgr. Miroslav Kloz

nemocniční kaplan

MUDr. Evženie Knězů

zástupkyně primáře pro neonatologii, léka...

MUDr. Radmila Kociánová

zástupkyně primáře oddělení rehabilitace...

Mgr. Ladislava Kohoutová

vrchní sestra Centra chirurgie a všeobecn...

MUDr. Šárka Konečná

primářka Oddělení dětské a adolescentní p...

Petra Konečná

zooterapeutka

MUDr. Marie Kopáčková

vedoucí lékařka JIP

Bc. Jakub Kopecký DiS.

vrchní sestra oddělení urgentní medicíny...

MUDr. Václav Kortán

zástupce primáře ORL

RNDr. Hana Kotková

odborná VŠ pracovnice

Mgr. Dana Kotlárová

sekretariát Neurocentra

Romana Koutníková

staniční sestra gynekologie + GYN JIP

Mgr. Jitka Kozáková

koordinátorka služeb hospicové péče v Tur...

Bc. Ilona Kozová

staniční sestra interna 4A

Mgr. Martin Kracík

klinický bioanalytik

MUDr. Vladimír Kracík

zástupce přednostky Centra laboratorní me...

MUDr. Martin Kracík

primář ORL

Mgr. Veronika Králová DiS.

vrchní sestra oddělení následné péče...

MUDr. Jiří Kratochvíl

primář ortopedie

MUDr. Eva Kratochvílová

zástupkyně primáře rehabilitace Turnov...

MUDr. Jaroslav Krch

zástupce primáře ARO pro anestezii

Michal Krejčí

vedoucí střediska ICT Turnov

Mgr. Eva Krejčí

hlavní sestra nemocnice Turnov

Lenka Krejčíková

sekretářka nemocnice Frýdlant

MUDr. Zdeněk Krejzar

Primář ARO

MUDr. Martin Křivohlávek Ph.D.

zástupce přednosty Traumacentra, primář t...

Nikol Krnáčová

sociální pracovnice (budova I)

Michaela Krupičková

referentka střediska provozu

Dana Kubánková

referentka knihovny

Karel Kubelka

Stravovací oddělení – jednatel KNL Catering s.r.o.

Eva Kubíková

vrchní sestra interního oddělení Turnov

MUDr. Libor Kučera

primář oddělení rehabilitace

MUDr. Ing. Pavel Kučera

vedoucí lékař laboratoře elektrofyz. a KS...

MUDr. Martin Kuchař

primář dětského oddělení

Petr Kudláček

vedoucí střediska údržby

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

člen představenstva

Mgr. Jana Kusáková

vrchní sestra JIP chirurgických oborů

RNDr. Dagmar Kuťková

vedoucí virologické laboratoře transfúzní...

MUDr. Jitka Kůtová Stránská

vedoucí lékař jednotky intermediální péče...

Zuzana Kynclová

staniční sestra operačních sálů pavilonu chirurgických oborů

Mgr. Alena Kyrianová

staniční sestra spinální jednotky