Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Mgr. Alžběta Kafluková

staniční sestra Koronární jednotky

Pavla Kalousková DiS.

nutriční terapeut

Mgr. Hana Kamenická

odborná VŠ pracovnice

Hana Kárová

staniční sestra anesteziologického odd. Turnov

MUDr. Michal Karpíšek

primář ortopedie Turnov

MUDr. Petr Kašák

primář oddělení urgentní medicíny

Michaela Kašparová, DiS.

staniční oddělení psychiatrie pro dospělé...

Monika Kinská

zástupkyně vrchní sestry chirurgie Turnov

Jana Kirchhofová

staniční sestra novorozeneckého oddělení

MUDr. Jana Klčová

zástupkyně primářky oddělení klinické hematologie, lékařka

Mgr. Milena Kleinerová

zástupkyně vedoucího lékárníka

Simona Kleinerová

staniční sestra

Mgr. Miroslav Kloz

nemocniční kaplan

MUDr. Evženie Knězů

zástupkyně primáře pro neonatologii, léka...

MUDr. Gabriela Knittelová

lékař - t.č. na mateřské dovolené

MUDr. Lubomír Kočí Ph.D.

vedoucí lékař JIP neurocentra neurochirur...

MUDr. Radmila Kociánová

zástupkyně primáře oddělení rehabilitace...

Mgr. Ladislava Kohoutová

interní auditor, pracoviště ŘOP

MUDr. Šárka Konečná

primářka Oddělení dětské a adolescentní p...

Petra Konečná

zooterapeutka

MUDr. Marie Kopáčková

vedoucí lékařka JIP

Bc. Jitka Kopecká

staniční fyzioterapeutka KNL

Mgr. Jakub Kopecký DiS.

Vrchní zdravotnický záchranář oddělení ur...

MUDr. Václav Kortán

zástupce primáře ORL

RNDr. Hana Kotková

odborná VŠ pracovnice

Mgr. Dana Kotlárová

sekretariát neurocentra

Mgr. Bc. Lenka Kotynková

vedoucí oddělení nutriční terapie

Romana Koutníková

staniční sestra gynekologie + GYN JIP

Simona Kozáková DiS.

vedoucí prodejny zdravotnických potřeb

Mgr. Jitka Kozáková

koordinátorka služeb hospicové péče v Tur...

Bc. Ilona Kozová

staniční sestra interna 4A

Mgr. Martin Kracík

přednosta Centra laboratorní medicíny

MUDr. Vladimír Kracík

zástupce přednosty Centra laboratorní med...

MUDr. Martin Kracík

primář ORL

Mgr. Veronika Králová DiS.

vrchní sestra Chirurgického centra a všeo...

MUDr. Jiří Kratochvíl

primář ortopedie

MUDr. Jaroslav Krch

vedoucí lékař ambulance bolesti

Mgr. Lenka Krčková

klinický bioanalytik

Michal Krejčí

vedoucí střediska ICT Turnov

Mgr. Eva Krejčí

hlavní sestra nemocnice Turnov

Lenka Krejčíková

sekretářka nemocnice Frýdlant

MUDr. Zdeněk Krejzar

Přednosta CARIM, primář anesteziologickéh...

MUDr. Martin Křivohlávek Ph.D.

zástupce přednosty Traumatologicko-ortope...

MDDr. Jakub Kříž

zástupce primáře ÚČOCH

Nikol Krnáčová

sociální pracovnice (budova I)

Karel Kubelka

Stravovací oddělení – jednatel KNL Catering s.r.o.

Eva Kubíková

vrchní sestra interního oddělení Turnov

MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM

primář oddělení nukleární medicíny

MUDr. Libor Kučera

primář oddělení rehabilitace

MUDr. Ing. Pavel Kučera

vedoucí lékař laboratoře elektrofyz. a KS...

MUDr. et MUDr. Ivo Kučera

lékař ÚČOCH

MUDr. Martin Kuchař

primář dětského oddělení

Petr Kudláček

vedoucí střediska údržby

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

člen představenstva

Mgr. Jana Kusáková

vrchní sestra JIP chirurgických oborů

RNDr. Dagmar Kuťková

vedoucí virologické laboratoře transfúzní...

MUDr. Jitka Kůtová Stránská

vedoucí lékař jednotky intermediální péče...

Zuzana Kynclová

staniční sestra operačních sálů pavilonu chirurgických oborů

Mgr. Alena Kyrianová

staniční sestra spinální jednotky