Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

22. 6. – KNL s okamžitou platností ZAKAZUJE návštěvy ve všech svých nemocnicích (Liberec, Turnov, Frýdlant) kvůli vzniku nového ohniska COVID-19 na Liberecku. Otec u porodu může být poté, co projde triáží na oddělení (bude mu změřena teplota a vyplní dotazník). Děkujeme Vám za pochopení.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Ing. Petra Kalátová

odborná VŠ pracovnice

Mgr. Hana Kamenická

odborná VŠ pracovnice

MUDr. Jiří Karásek

vedoucí lékař UIPD

Hana Kárová

staniční sestra ARO Turnov

MUDr. Michal Karpíšek

zástupce primáře ortopedie Turnov

Michaela Kašparová, DiS.

staniční oddělení psychiatrie pro dospělé...

Ing. Ivana Kelemenová

odborná referentka - PR oddělení

Monika Kinská

zástupkyně vrchní sestry chirurgie Turnov

Jana Kirchhofová

staniční sestra novorozeneckého oddělení

Mgr. Milena Kleinerová

zástupkyně vedoucího lékárníka

Simona Kleinerová

staniční sestra ARO

MUDr. Tomáš Klimovič

přednosta centra interních oborů, primář ...

Mgr. Miroslav Kloz

nemocniční kaplan

MUDr. Radmila Kociánová

zástupkyně primáře oddělení rehabilitace...

Bc. Marta Köhlerová DiS.

staniční fyzioterapeutka pro chirurgii, t...

Mgr. Ladislava Kohoutová

vrchní sestra chirurgie

MUDr. Šárka Konečná

primářka Oddělení dětské a adolescentní p...

Petra Konečná

Canisterapeutka

MUDr. Marie Kopáčková

vedoucí lékařka JIP

Bc. Jakub Kopecký DiS.

staniční bratr traumatologické a chirurgi...

MUDr. Václav Kortán

zástupce primáře ORL

Mgr. Dana Kotlárová

sekretariát Neurocentra

Romana Koutníková

staniční sestra gynekologie + GYN JIP

Mgr. Jitka Kozáková

koordinátorka služeb hospicové péče v Tur...

Bc. Ilona Kozová

staniční sestra interna 4A

Mgr. Martin Kracík

klinický bioanalytik

MUDr. Vladimír Kracík

zástupce přednostky Centra laboratorní me...

MUDr. Martin Kracík

primář ORL

Mgr. Veronika Králová DiS.

vrchní sestra oddělení následné péče...

MUDr. Jiří Kratochvíl

primář ortopedie

MUDr. Eva Kratochvílová

zástupkyně primáře rehabilitace Turnov...

MUDr. Jaroslav Krch

zástupce primáře ARO pro anestezii

Michal Krejčí

vedoucí střediska ICT Turnov

Mgr. Eva Krejčí

hlavní sestra nemocnice Turnov

Květoslava Krejčová

zástupce vedoucího oddělení manažera kval...

MUDr. Zdeněk Krejzar

lékař ARO

Kateřina Křepelková

staniční sestra JIP neurocentra a ortoped...

MUDr. Martin Křivohlávek Ph.D.

zástupce přednosty Traumacentra, zástupce...

Nikol Krnáčová

sociální pracovnice (budova I)

Michaela Krupičková

referentka střediska provozu

Dana Kubánková

referentka knihovny

Karel Kubelka

Stravovací oddělení – jednatel KNL Catering s.r.o.

Eva Kubíková

vrchní sestra interního oddělení Turnov

MUDr. Libor Kučera

primář oddělení rehabilitace

MUDr. Pavel Kučera

vedoucí lékař laboratoře elektrofyz. a KS

MUDr. Martin Kuchař

primář dětského oddělení

Petr Kudláček

vedoucí střediska údržby

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

člen představenstva

Mgr. Jana Kusáková

vrchní sestra JIP chirurgických oborů

RNDr. Dagmar Kuťková

vedoucí virologické laboratoře transfúzní...

Zuzana Kynclová

staniční sestra operačních sálů pavilonu chirurgických oborů

Mgr. Alena Kyrianová

staniční sestra spinální jednotky