Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

22. 6. – KNL s okamžitou platností ZAKAZUJE návštěvy ve všech svých nemocnicích (Liberec, Turnov, Frýdlant) kvůli vzniku nového ohniska COVID-19 na Liberecku. Otec u porodu může být poté, co projde triáží na oddělení (bude mu změřena teplota a vyplní dotazník). Děkujeme Vám za pochopení.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Iveta Sacherová

oddělení provozu a správy majetku

MUDr. Vladimír Šámal Ph.D.

člen dozorčí rady, zástupce primáře urolo...

MUDr. Djoko Sartono

zástupce primáře gastroenterologie

Jindřiška Sasková

vedoucí oddělení sociálních služeb

MUDr. Zuzana Schejbalová

zástupkyně primáře dětského oddělení...

Kristýna Schmidová

lektorka jógy

Kristýna Schmidová

terapeutka jógy

MUDr. Martin Schmoranz

zástupce primářky IBD centra

Bc. František Šebek

vrchní Centra zobrazovacích metod

Irena Šebková

staniční sestra RDG pro pavilon interních oborů

Irena Šebková Šťovíčková

staniční sestra ambulancí klinické onkolo...

Simona Šedivá

staniční sestra dětské JIP

Miloš Semecký

energetik

Martina Šestáková

vrchní sestra ortopedie Turnov

Eva Sigety

zástupkyně vrchní sestry rehabilitace Turnov

Mgr. Aneta Šimonová

klinický bioanalytik

Mgr. Hana Šimonová

vrchní sestra ARO

Mgr. Filip Šimonovský

nemocniční kaplan

MUDr. Denisa Šímová

zástupkyně primáře neurologie

MUDr. Zdeněk Skalický

člen Etické komise

Mgr. Iva Škodová

vrchní sestra Centra interních oborů

Štěpánka Skokanová

sekretariát kardiovaskulární centrum

RNDr. Pavel Škrabálek

klinický bioanalytik

Věra Sláčalová

vrchní sestra oddělení domácí péče

Bc. Veronika Slánková

staniční sestra operačních sálů neurochir...

Libor Slavík DiS.

IT - software

Martina Slavíková

staniční sestra interna 2B

Eva Šlerková

vrchní sestra kožního oddělení

MUDr. Martin Smetana

zástupce primáře ortopedie

Hana Šmídová

staniční sestra ARO anestezie

Dana Smutná

sekretariát všeobecné chirurgie

Magdalena Šolcová

staniční sestra koronární jednotky

MUDr. Ivana Součková

primářka revmatologie, zástupkyně primáře...

MUDr. Věra Špatenková Ph.D.

primářka JIP neurocentra

Mgr. Otakar Špetlík

provozní manažer nemocnice Turnov

Lenka Spěváčková

odborná zástupkyně oddělení ústavního hygienika

MUDr. Jaroslav Šrám Ph.D.

přednosta traumacentra, primář traumatolo...

Bc. Zbyněk Šrámek

vedoucí oddělení zdravotnické techniky

MUDr. Petra Štajglová

zástupkyně primářky diabetologie

Mgr. Blanka Stárková

vrchní sestra Oddělení dětské a adolescen...

Mgr. Blanka Stárková

vrchní sestra Oddělení dětské a adolescen...

Jana Starová

staniční sestra JEPL

Lenka Šťastná

vrchní sestra oddělení nukleární medicíny

MUDr. Helena Steinbauerová

zástupkyně primáře

Lucie Stejskalová

Odd. smluvních vztahů ZP – odborná referentka

Ivana Štekrová

sekretariát komplexního onkologického centra

Jana Štemberová

staniční sestra patologie

Ing. Kateřina Štillerová Ph.D.

klinický bioanalytik

MUDr. Stanislava Štolová

zástupkyně primáře ARO Turnov

Bc. Jan Stříž

zástupce vedoucího ICT

Mgr. Jolana Strnadová

vedoucí Střediska podpůrné péče, manažerk...

MUDr. Eva Suchánková

vedoucí lékařka sonografického pracoviště...

prof. MUDr. Petr Suchomel Ph.D.

přednosta Neurocentra, přednosta Komplexn...

Mgr. Filip Susa Ph.D.

Nemocniční kaplan

MUDr. Pavel Švancar

primář JIP a JIMP interních oborů

Ing. Helena Švébišová

klinický bioanalytik

Kamila Sýkorová

Odd. smluvních vztahů ZP – odborná referentka