Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy v KNL,a.s.

Vážené návštěvy našich pacientů v Krajské nemocnici Liberec. V rámci bezpečí a kvality poskytované péče našim pacientům prosíme o respektování doporučených pravidel při návštěvě pacienta v KNL,a.s.

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Iveta Sacherová

oddělení provozu a správy majetku

MUDr. Vladimír Šámal Ph.D.

člen dozorčí rady, zástupce primáře urolo...

MUDr. Djoko Sartono

zástupce primáře gastroenterologie

Jindřiška Sasková

vedoucí oddělení sociálních služeb

Kristýna Schmidová

lektorka jógy

Kristýna Schmidová

terapeutka jógy

Bc. František Šebek

vrchní Centra zobrazovacích metod

Irena Šebková

staniční sestra RDG pro pavilon interních oborů

Irena Šebková Šťovíčková

staniční sestra ambulancí klinické onkolo...

MUDr. Jan Sebroň

Zástupce primáře

Simona Šedivá

staniční sestra dětské JIP

MUDr. Jiří Seiner

vedoucí lékař Koronární jednotky

Miloš Semecký

energetik

Eva Sigety

zástupkyně vrchní sestry rehabilitace Turnov

Mgr. Aneta Šimonová

klinický bioanalytik

Mgr. Hana Šimonová

vrchní sestra CARIM

Mgr. Filip Šimonovský

nemocniční kaplan - koordinace péče kapla...

RNDr. Karolína Šírová

odborná VŠ pracovnice

MUDr. Jiří Škach

vedoucí lékař všeobecné chirurgie, 5. patro

MUDr. Zdeněk Skalický

člen Etické komise

MUDr. Alexandr Škaryd

vedoucí lékař cévní chirurgie, 4. patro...

Mgr. Iva Škodová

vrchní sestra Centra interních oborů

Štěpánka Skokanová

sekretariát kardiovaskulární centrum

RNDr. Pavel Škrabálek

primář oddělení OKB a hematologie Turnov...

Věra Sláčalová

vrchní sestra oddělení domácí péče

Libor Slavík DiS.

IT - software

Martina Slavíková

staniční sestra interna 2B

Eva Šlerková

vrchní sestra kožního oddělení

MUDr. Martin Smetana

zástupce primáře ortopedie

Hana Šmídová

staniční sestra ARO Liberec

Dana Smutná

sekretariát všeobecné chirurgie

MUDr. Marek Sochor Ph.D.

primář oddělení klinické onkologie

Magdalena Šolcová

staniční sestra koronární jednotky

MUDr. Ivana Součková

primářka revmatologie, zástupkyně primáře...

MUDr. Věra Špatenková Ph.D.

primářka JIP neurocentra

Lenka Spěváčková

odborná zástupkyně oddělení ústavního hygienika

MUDr. Jaroslav Šrám Ph.D.

přednosta traumacentra

Bc. Zbyněk Šrámek

vedoucí oddělení zdravotnické techniky

Romana Šrytrová

nutriční terapeutka

MUDr. Petra Štajglová

zástupkyně primářky diabetologie

Mgr. Blanka Stárková

vrchní sestra Oddělení dětské a adolescen...

Jana Starová

vrchní sestra LS

Bc. Lenka Šťastná

vrchní sestra oddělení nukleární medicíny

Lenka Stehlíková

staniční sestra oddělení nefrologie a dialýzy

MUDr. Helena Steinbauerová

zástupkyně primáře

Lucie Stejskalová

Odd. smluvních vztahů ZP – odborná referentka

Ivana Štekrová

sekretariát komplexního onkologického centra

Jana Štemberová

staniční sestra patologie

Ing. Kateřina Štillerová Ph.D.

klinický bioanalytik

Ing. Kamila Štočková

odborná VŠ pracovnice

MUDr. Stanislava Štolová

zástupkyně primáře ARO Turnov

Bc. Jan Stříž

zástupce vedoucího ICT

Mgr. Jolana Strnadová

vedoucí Střediska podpůrné péče, manažerk...

MUDr. Jan Štros

lékař, vedoucí lékař odd. 5A

MUDr. Eva Suchánková

vedoucí lékařka sonografického pracoviště...

Mgr. Kristýna Suchánková

odborná VŠ pracovnice

prof. MUDr. Petr Suchomel Ph.D.

emeritní přednosta neurocentra, emeritní ...

Mgr. Filip Susa Ph.D.

Nemocniční kaplan

MUDr. Pavel Švancar

primář JIP a JIMP interních oborů

Ing. Helena Švébišová

klinický bioanalytik

Kamila Sýkorová

Odd. smluvních vztahů ZP – odborná referentka