Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 48 hodin
  • doloží, že v době ne delší než  180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění covid-19
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Iveta Sacherová

oddělení provozu a správy majetku

MUDr. Vladimír Šámal Ph.D.

člen dozorčí rady, zástupce primáře urolo...

MUDr. Djoko Sartono

zástupce primáře gastroenterologie

Jindřiška Sasková

vedoucí oddělení sociálních služeb

MUDr. Zuzana Schejbalová

zástupkyně primáře dětského oddělení...

Kristýna Schmidová

lektorka jógy

Kristýna Schmidová

terapeutka jógy

MUDr. Martin Schmoranz

zástupce primářky IBD centra

Bc. František Šebek

vrchní Centra zobrazovacích metod

Irena Šebková

staniční sestra RDG pro pavilon interních oborů

Irena Šebková Šťovíčková

staniční sestra ambulancí klinické onkolo...

Simona Šedivá

staniční sestra dětské JIP

Miloš Semecký

energetik

Martina Šestáková

vrchní sestra ortopedie Turnov

Eva Sigety

zástupkyně vrchní sestry rehabilitace Turnov

Mgr. Aneta Šimonová

klinický bioanalytik

Mgr. Hana Šimonová

vrchní sestra ARO

Mgr. Filip Šimonovský

nemocniční kaplan

MUDr. Jiří Škach

vedoucí lékař všeobecné chirurgie, 5. patro

MUDr. Zdeněk Skalický

člen Etické komise

MUDr. Alexandr Škaryd

vedoucí lékař cévní chirurgie, 4. patro...

Mgr. Iva Škodová

vrchní sestra Centra interních oborů

Štěpánka Skokanová

sekretariát kardiovaskulární centrum

RNDr. Pavel Škrabálek

primář oddělení OKB a hematologie Turnov...

Věra Sláčalová

vrchní sestra oddělení domácí péče

Libor Slavík DiS.

IT - software

Martina Slavíková

staniční sestra interna 2B

Eva Šlerková

vrchní sestra kožního oddělení

MUDr. Martin Smetana

zástupce primáře ortopedie

Hana Šmídová

staniční sestra ARO anestezie

Dana Smutná

sekretariát všeobecné chirurgie

MUDr. Marek Sochor Ph.D.

primář oddělení klinické onkologie

Magdalena Šolcová

staniční sestra koronární jednotky

MUDr. Ivana Součková

primářka revmatologie, zástupkyně primáře...

MUDr. Věra Špatenková Ph.D.

primářka JIP neurocentra

Lenka Spěváčková

odborná zástupkyně oddělení ústavního hygienika

MUDr. Jaroslav Šrám Ph.D.

přednosta traumacentra

Bc. Zbyněk Šrámek

vedoucí oddělení zdravotnické techniky

MUDr. Petra Štajglová

zástupkyně primářky diabetologie

Mgr. Blanka Stárková

vrchní sestra Oddělení dětské a adolescen...

Mgr. Blanka Stárková

vrchní sestra Oddělení dětské a adolescen...

Jana Starová

staniční sestra JEPL

Lenka Šťastná

vrchní sestra oddělení nukleární medicíny

MUDr. Helena Steinbauerová

zástupkyně primáře

Lucie Stejskalová

Odd. smluvních vztahů ZP – odborná referentka

Ivana Štekrová

sekretariát komplexního onkologického centra

Jana Štemberová

staniční sestra patologie

Ing. Kateřina Štillerová Ph.D.

klinický bioanalytik

MUDr. Stanislava Štolová

zástupkyně primáře ARO Turnov

MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková

lékařka, vedoucí lékař odd. 6A

Bc. Jan Stříž

zástupce vedoucího ICT

Mgr. Jolana Strnadová

vedoucí Střediska podpůrné péče, manažerk...

MUDr. Eva Suchánková

vedoucí lékařka sonografického pracoviště...

prof. MUDr. Petr Suchomel Ph.D.

přednosta Neurocentra, přednosta Komplexn...

Mgr. Filip Susa Ph.D.

Nemocniční kaplan

MUDr. Pavel Švancar

primář JIP a JIMP interních oborů

Ing. Helena Švébišová

klinický bioanalytik

Kamila Sýkorová

Odd. smluvních vztahů ZP – odborná referentka