Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

22. 6. – KNL s okamžitou platností ZAKAZUJE návštěvy ve všech svých nemocnicích (Liberec, Turnov, Frýdlant) kvůli vzniku nového ohniska COVID-19 na Liberecku. Otec u porodu může být poté, co projde triáží na oddělení (bude mu změřena teplota a vyplní dotazník). Děkujeme Vám za pochopení.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
MUDr. Magda Macháňová

zástupkyně přednosty Komplexního onkologi...

Jana Machartová

staniční sestra oddělení gastroenterologie

Jana Macková

vedoucí sestra ambulancí neurologie a neurochirurgie

Iva Manová

staniční sestra ortopedie

MUDr. Vladimír Mareš

primář JIP chirurgických oborů

Bc. Jana Marešová

vrchní sestra očního oddělení

MUDr. Zuzana Marková

primářka radiodiagnostického oddělení...

Mgr. Jana Marková

vedoucí oddělení přípravy cytostatik

Tomáš Martenek

vedoucí oddělení investic

MUDr. Jan Marušiak CSc.

primář cévní chirurgie

RNDr. Petr Matoušek Ph.D.

primář oddělení klinické biochemie

Ing. Denisa Maxová

zástupce vedoucího oddělení bezpečnosti a krizového řízení

Bc. Miriam Mazurová

vrchní sestra chirurgie Turnov

MUDr. Jan Mečl

primář urologie

Jana Medková

staniční sestra oddělení následné péče 2. patro

MUDr. Věra Mikulecká

primářka oddělení následné péče

Mgr. Martin Mísař

vedoucí lékárník

Kateřina Mislerová

staniční sestra lůžkového oddělení kardiologie

Jana Mitrengová

nutriční terapeut

MUDr. Lal Mohan

lékař

Mgr. Lucie Mohoutová

odborná VŠ pracovnice

prof. Ing. Petr Moos CSc.

náměstek pro koordinaci výstavby nového p...

Ing. Jan Morava

biomedicínský inženýr

Věra Morávková

vrchní sestra infekčního oddělení

MUDr. Dušan Morman

primář ARO

Eva Mouchová

referentka

Šárka Musilová

sekretariát ARO

Jana Mužíčková

vedoucí sestra domácí péče Turnov