Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 48 hodin
  • doloží, že v době ne delší než  180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění covid-19
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Ing. Vendula Macháčková MSc., Ph.D.

Vedoucí střediska pro vědu a výzkum, Pově...

MUDr. Magda Macháňová

zástupkyně přednosty Komplexního onkologi...

Jana Machartová

staniční sestra oddělení gastroenterologie

Jana Macková

vedoucí sestra ambulancí neurologie a neurochirurgie

Iva Manová

staniční sestra ortopedie

Ing. Pavel Marek

člen představenstva

MUDr. Vladimír Mareš

primář JIP chirurgických oborů

Bc. Jana Marešová

vrchní sestra očního oddělení

MUDr. Zuzana Marková

primářka radiodiagnostického oddělení...

Mgr. Jana Marková

vedoucí oddělení přípravy cytostatik

Tomáš Martenek

vedoucí oddělení investic

MUDr. Jan Marušiak CSc.

primář cévní chirurgie

RNDr. Petr Matoušek Ph.D.

primář oddělení klinické biochemie

Ing. Denisa Maxová

zástupce vedoucího oddělení bezpečnosti a krizového řízení

Bc. Miriam Mazurová

vrchní sestra chirurgie Turnov

MUDr. Jan Mečl

primář urologie

Jana Medková

staniční sestra oddělení následné péče 2. patro

MUDr. Věra Mikulecká

primářka oddělení následné péče

Mgr. Martin Mísař

vedoucí lékárník

Kateřina Mislerová

staniční sestra lůžkového oddělení kardiologie 6A

Jana Mitrengová

nutriční terapeut

MUDr. Lal Mohan

lékař

prof. Ing. Petr Moos CSc.

náměstek pro koordinaci výstavby nového p...

Ing. Jan Morava

biomedicínský inženýr

Věra Morávková

vrchní sestra infekčního oddělení

MUDr. Dušan Morman

primář ARO

Eva Mouchová

referentka

Jindra Mrázová

staniční sestra lůžkového oddělení kardiologie 5A

Šárka Musilová

sekretariát ARO