Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Ing. Vendula Macháčková MSc., Ph.D., MHA

Vedoucí střediska pro vědu, výzkum a inov...

Jana Machartová

staniční sestra oddělení gastroenterologie

Jana Macková

vedoucí sestra ambulancí neurologie a neurochirurgie

MUDr. Jana Macková

lékařka - ordinace praktického lékaře

Lucia Majdúchová

lékařka

Iva Manová

staniční sestra ortopedie

MUDr. Zuzana Marečková

vedoucí lékařka oddělení neurochirurgie 7...

Ing. Pavel Marek

člen představenstva

MUDr. Vladimír Mareš

lékař se specializací v chirurgických obo...

Bc. Jana Marešová

vrchní sestra očního oddělení

MUDr. Zuzana Marková

primářka radiodiagnostického oddělení...

Mgr. Jana Marková

vedoucí oddělení přípravy cytostatik

Tomáš Martenek

vedoucí oddělení investic

RNDr. Petr Matoušek Ph.D., EuSpLM

primář oddělení klinické biochemie

Ing. Denisa Maxová

zástupce vedoucího oddělení bezpečnosti a krizového řízení

Bc. Miriam Mazurová

vrchní sestra chirurgie Turnov

Ing. Kristýna Melounová

odborná VŠ pracovnice

Jana Mikešová, DiS.

vrchní sestra ortopedie Turnov

MUDr. Věra Mikulecká

primářka oddělení následné péče

MUDr. Adéla Mikulová

lékař - t.č. na MD

Mgr. Martin Mísař

vedoucí lékárník

Kateřina Mislerová

staniční sestra lůžkového oddělení kardiologie 6A

MUDr. Lal Mohan

lékař

Mgr. Lucie Mohoutová

klinický bioanalytik

Ing. Jan Morava, Ph.D.

biomedicínský inženýr

Eva Mouchová

referentka

Jindra Mrázová

staniční sestra JIMP 6B

Šárka Musilová

sekretariát ARO