Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy pacientů

Vážené návštěvy pacientů v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. Z důvodu nárůstu incidence akutních respiračních infekcí v Libereckém kraji vás prosíme o respektování níže doporučených pravidel návštěv:

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Ing. Vendula Macháčková MSc., Ph.D.

Vedoucí střediska pro vědu a výzkum, Pově...

Jana Machartová

staniční sestra oddělení gastroenterologie

Jana Macková

vedoucí sestra ambulancí neurologie a neurochirurgie

MUDr. Jana Macková

lékařka - ordinace praktického lékaře

Lucia Majdúchová

lékařka

Iva Manová

staniční sestra ortopedie

MUDr. Zuzana Marečková

vedoucí lékařka oddělení neurochirurgie 7...

Ing. Pavel Marek

člen představenstva

MUDr. Vladimír Mareš

primář JIP chirurgických oborů

Bc. Jana Marešová

vrchní sestra očního oddělení

MUDr. Zuzana Marková

primářka radiodiagnostického oddělení...

Mgr. Jana Marková

vedoucí oddělení přípravy cytostatik

Tomáš Martenek

vedoucí oddělení investic

RNDr. Petr Matoušek Ph.D., EuSpLM

primář oddělení klinické biochemie

Ing. Denisa Maxová

zástupce vedoucího oddělení bezpečnosti a krizového řízení

Bc. Miriam Mazurová

vrchní sestra chirurgie Turnov

MUDr. Jan Mečl

primář urologie

Jana Mikešová, DiS.

vrchní sestra ortopedie Turnov

MUDr. Věra Mikulecká

primářka oddělení následné péče

Mgr. Martin Mísař

vedoucí lékárník

Kateřina Mislerová

staniční sestra lůžkového oddělení kardiologie 6A

MUDr. Lal Mohan

lékař

Mgr. Lucie Mohoutová

klinický bioanalytik

prof. Ing. Petr Moos CSc.

náměstek pro koordinaci výstavby nového p...

Ing. Jan Morava

biomedicínský inženýr

Věra Morávková

vrchní sestra infekčního oddělení

Eva Mouchová

referentka

Jindra Mrázová

staniční sestra JIMP 6B

Šárka Musilová

sekretariát ARO