Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy pacientů

Vážené návštěvy pacientů v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. Z důvodu nárůstu incidence akutních respiračních infekcí v Libereckém kraji vás prosíme o respektování níže doporučených pravidel návštěv:

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Andrea Jäkelová

vrchní laborantka

MUDr. Nikola Jakoubě

zástupce primáře

Mgr. Šárka Jakůbková

zástupkyně vedoucího výroby

Michaela Janáková

staniční sestra operačních sálů neurochirurgie-ortopedie

Mgr. Lucie Janečková

odborný pracovník v laboratorních metodác...

MUDr. Jiří Janků

lékař gastroenterologie

Bc. Radka Janoušková

staniční fyzioterapeutka pro následnou pé...

Miroslav Janus

telekomunikace

Ing. Zdenka Javorská

vedoucí oddělení ekonomických informací...

MUDr. Lukáš Jaworski

lékař, vedoucí lékař odd. 6A

MUDr. Jaroslav Jedlička

primář centrálních operačních sálů, lékař...

Ing. Hana Jelínková, MHA

ekonomická ředitelka, členka představenst...

MUDr. Miroslav Jerinić

primář oddělení nukleární medicíny

Jana Ježková

sekretářka nemocnice Turnov

Marcela Jílková

vedoucí oddělení bezpečnosti a krizového řízení

Mgr. Zdeněk Jindříšek, DiS.

staniční sestra Urgentního chirurgicko-tr...

MUDr. Martin Jíra

primář neurologie, zástupce přednosty neurocentra

doc. MUDr. Tomáš Jirásek Ph.D.

přednosta centra PATOS, primář odd. pato...

Irina Jirková

lékařka

Ing. Martina Jirsová

vedoucí oddělení ICT

MUDr. Martin Jiruška

vedoucí lékař JIMP interních oborů

MUDr. Lubomír Jurák Ph.D.

vedoucí lékař JIP B