Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Andrea Jäkelová

vrchní laborantka

MUDr. Nikola Jakoubě

primář ONP Frýdlant

Mgr. Šárka Jakůbková

zástupkyně vedoucího výroby

Mgr. Lucie Janečková

odborný pracovník v laboratorních metodác...

MUDr. Jiří Janků

lékař gastroenterologie

Bc. Radka Janoušková

staniční fyzioterapeutka pro následnou pé...

Miroslav Janus

telekomunikace

MUDr. Eva Janusová

zástupkyně primáře, lékařka

Ing. Zdenka Javorská

vedoucí oddělení ekonomických informací...

MUDr. Lukáš Jaworski

lékař, vedoucí lékař odd. 6A

MUDr. Jaroslav Jedlička

primář centrálních operačních sálů, zástu...

Ing. Hana Jelínková, MHA

ekonomická ředitelka, členka představenst...

Jana Ježková

sekretářka nemocnice Turnov

Marcela Jílková

vedoucí oddělení bezpečnosti a krizového řízení

Mgr. Zdeněk Jindříšek, DiS.

Staniční zdravotnický záchranář Urgentníh...

MUDr. Martin Jíra

primář neurologie, zástupce přednosty neurocentra

doc. MUDr. Tomáš Jirásek Ph.D.

přednosta centra PATOS, primář odd. pato...

Irina Jirková dr.

lékařka

Ing. Martina Jirsová

vedoucí oddělení ICT

MUDr. Martin Jiruška

vedoucí lékař JIMP interních oborů