Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Ing. Jan Rais MBA

technický ředitel, místopředseda představenstva

Michal Rajchman

energetik

RNDr. Lenka Řehořová

zástupkyně primáře transfuzního oddělení...

Václav Řičář

PR manažer

MUDr. Igor Richter Ph.D.

primář oddělení radiační onkologie

Ing. Vít Richter

klinický radiologický fyzik

MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC

zástupce přednosty kardiocentra pro vědu ...

Tereza Růžičková

sekretářka

MUDr. Miroslav Ryba

přednosta Centra interních oborů, primář oddělení nefrologie a dialýzy...